ทีเส็บจับมือภูเก็ต จัดงานไทยแลนด์ โดเมสติก ไมซ์ มาร์ท ปี 4 กระตุ้นการจัดประชุมในประเทศ

ยกทัพผู้ประกอบการไมซ์เจรจาธุรกิจซื้อ-ขาย หวังสร้างเม็ดเงินให้ประเทศ 75 ล้านบาท

31 พฤษภาคม 2560 จังหวัดภูเก็ต: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เดินหน้าส่งเสริมโดเมสติกไมซ์ภูเก็ต ขยายความร่วมมือผู้ประกอบการไมซ์ทุกกลุ่มคลัสเตอร์ในภาคใต้ สานต่อโครงการไทยแลนด์ โดเมสติก ไมซ์ มาร์ท เปิดเวทีเจรจาธุรกิจผู้ซื้อพบผู้ขาย หวังเพิ่มจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์และรายได้สู่ภูมิภาค

        นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยถึงการจัดโครงการไทยแลนด์ โดเมสติก ไมซ์ มาร์ท ว่า ปีนี้ ทีเส็บ ได้ดำเนินการสานต่อโครงการดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  เป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและส่งเสริมการขายเชิงรุกสำหรับธุรกิจดีไมซ์ โดยการจัดงานในครั้งนี้ ทีเส็บได้ยกระดับการจัดงาน ขยายความร่วมมือ และสร้างโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งกลุ่มผู้ขายและผู้ซื้อ ให้มานำเสนอสินค้าและบริการไมซ์ภายในประเทศ พร้อมทั้งเจรจาธุรกิจระหว่างกันโดยตรง โดยในกลุ่มผู้ขายได้ขยายความร่วมมือไปยังกลุ่มคลัสเตอร์อันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง และตรัง) จังหวัดในกลุ่มภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดที่มีศักยภาพในการรองรับตลาดไมซ์อย่างนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล เป็นต้น และกลุ่มผู้ซื้อจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการผลักดันให้เกิดการจัดงาน และเกิดการกระจายรายได้ไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

สำหรับการจัดงานไทยแลนด์ โดเมสติก ไมซ์ มาร์ท 2017 ณ จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 300 ราย แบ่งเป็นผู้ขายจำนวน 100 ราย ได้แก่ โรงแรม ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากภูเก็ต และจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ รวมทั้งธุรกิจสายการบิน 4 สาย ได้แก่ การบินไทย ไทยสไมล์ แอร์เอเชีย และบางกอกแอร์เวยส์ ส่วนผู้ซื้อจำนวน 200 ราย ได้แก่ ผู้แทนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและไมซ์จากทั่วประเทศจำนวน 120 ราย ผู้แทนจากหน่วยงานและองค์กรเอกชน 30 ราย ผู้แทนจากผู้ประกอบการท้องถิ่น ผู้แทนจากหน่วยราชการ สมาคมต่างๆ ประจำจังหวัดและจากจังหวัดใกล้เคียง 50 ราย อาทิ มิชชั่น ฮิลล์ ภูเก็ต กอล์ฟ รีสอร์ท, บริษัท รูฟ จำกัด (Blu Monkey Hub & Hotel), โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา, บริษัท เคปทู จำกัด (Foto Hotel), โรงแรมอ่าวนางซิลเวอร์ ออคิด รีสอร์ท, โรงแรมชลภารีสอร์ท ขนอม นครศรีธรรมราช, บริษัท สุราษฎร์ซาฟารี จำกัด, หจก.ไทย สมายล์ ทัวร์แอนด์แทรเวล, บริษัท ทรอปปิคอล เวเคชั่น จำกัด และบริษัท IMAGE Asia, สมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น


        อีกทั้ง การจัดงานในปีนี้ได้ยกระดับการจัดงานโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อส่งเสริมนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไมซ์เริ่มปรับตัวเข้าสู่การเป็นสมาร์ทไมซ์ (Smart MICE) ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์งานผ่านทางเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย การลงทะเบียนเข้าร่วมงานแบบออนไลน์ การจัดทำแอพพลิเคชั่นให้ข้อมูลงาน สร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงานในรูปแบบดิจิทัล และการประเมินผลความพึงพอใจของการจัดงาน ซึ่งก็สอดรับกับแผนพัฒนาของทางจังหวัดภูเก็ตที่จะผลักดันให้ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งภูมิภาคจากทางรัฐบาลและหน่วยงานส่วนกลางที่สนับสนุนให้ภูเก็ตเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City อีกด้วย

    ด้าน นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่สำคัญในปี พ.ศ.2557-2560 เพื่อส่งเสริมให้เป็น “ภูเก็ต เมืองท่องเที่ยวนานาชาติ บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยสร้างความพร้อมในการเป็นสมาร์ท ซิตี้ (Smart City) และไมซ์ ซิตี้ (MICE City) ที่สมบูรณ์ เพื่อเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาศักยภาพความพร้อมสู่การรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยในปีงบประมาณ 2559 จังหวัดภูเก็ตมีโอกาสต้อนรับนักเดินทางไมซ์จำนวน 142,000 ราย สร้างรายได้จำนวนกว่า 356.44 ล้านบาท

        “ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทำเลที่ตั้งของจังหวัด การเดินทางมีความสะดวกทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ โรงแรมที่พักที่มีศักยภาพในการรองรับนักเดินทาง เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งสามารถสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน ขณะเดียวกันยังเป็นเมืองถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งภูมิภาคภายใต้นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 มีนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานส่วนกลางในการสนับสนุนให้ภูเก็ตเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และการเป็นเมืองที่พร้อมเปิดรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ระดับไฮเอนด์ (Hi-end) ในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น และทางจังหวัดเองยังมีแผนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานด้านคมนาคม ได้แก่ แผนการพัฒนาท่าอากาศยานให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มมากขึ้นและแผนพัฒนารถรางเบาซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2565 ด้วย ทั้งหมดนี้คือแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดที่เตรียมพร้อมและส่งเสริมให้ภูเก็ตเป็นเมืองไมซ์ที่เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการประชุมองค์กรและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในระดับโลกควบคู่ไปกับการดำเนินงานของทีเส็บ” 

ในปีนี้จังหวัดภูเก็ตมีงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไมซ์และทีเส็บให้การสนับสนุน อาทิ งาน Dreaming Phuket 2017 ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2560, การประชุม Phuket Gastronomy Symposium 2017 ระหว่างวันที่           28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2560, งาน Destination Wedding Planners Congress (DWP Congress) 2017 ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2560, การจัดประชุมโรตาแรคท์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2560, งาน Laguna Phuket Marathon 2017 ระหว่างวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2560 และ งาน Andaman Hotelier and Tourism Fair 2017 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560 เป็นต้น

        “การจัดงานไทยแลนด์ โดเมสติก ไมซ์ มาร์ท ในปีนี้ ทีเส็บคาดการณ์ว่าจะส่งผลให้ปีงบประมาณ 2560-2561 มีจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์เดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในกลุ่มภาคใต้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 15,000 คน จากปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดรายได้กว่า 75 ล้านบาท และสำหรับเป้าหมายการดำเนินงานตลาดโดเมสติกไมซ์ในปีงบประมาณ 2560 นี้ ทีเส็บตั้งเป้าหมายมีจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในประเทศ 26 ล้านคน สร้างรายได้จำนวน 54,000 ล้านบาท” นายจิรุตถ์ กล่าวทิ้งท้าย

# # #

เกี่ยวกับทีเส็บ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เป็นหน่วยงานภาครัฐชั้นนำที่มีบทบาทในการพัฒนาและเชื่อมโยงความสำเร็จของการจัดงานเชิงธุรกิจ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ภายใต้กระบวนทัศน์ผู้ขับเคลื่อนความสำเร็จ (Growth Driver) มุ่งเน้นสู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจสู่การจัดงานเชิงธุรกิจครอบคลุมทุกความต้องการที่แตกต่าง สู่ความสำเร็จที่เป็นหนึ่งเดียว นอกจากนี้ ทีเส็บยังมุ่งเน้นการพัฒนาประสานเครือข่ายความร่วมมือ เปิดศักราชใหม่ในการต่อยอดและสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อวางรากฐานการเติบโตในระยะยาว อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง         ผู้จัดการอาวุโส     โทรศัพท์ 02-694-6095    อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นางสาวฐิติวัลยา ไทยมงคลรัตน์    ผู้จัดการ        โทรศัพท์ 02-694-6103    อีเมล titiwanlaya_t@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน         ผู้ปฏิบัติการอาวุโส    โทรศัพท์ 02-694-6096    อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

แชร์บทความ