เลือกประเทศไทย

บริการครบวงจร

editor image

ด้วยการบริการครบวงจร (One Stop Service) ที่อำนวยความสะดวกการจัดงานไมซ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจไมซ์ไทย ตลอดจนอำนวยความสะดวกการจัดกิจกรรมไมซ์ได้อย่างยั่งยืน ผ่านการเชื่อมโยงการให้บริการจัดงานไมซ์ด้วยระบบดิจิทัล ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้จัดงาน เจ้าของงาน และผู้เข้าร่วมงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลและการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ส่งผลให้ไทยสามารถยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ก้าวสู่ระดับโลกต่อไปได้อย่างภาคภูมิ

1. การให้บริการที่สนามบิน (Service at the airport) 

การอำนวยความสะดวกให้นักเดินทางกลุ่มไมซ์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทีเส็บมุ่งเน้นการบริการเพื่อสร้างความประทับใจและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งไมซ์ของภูมิภาคเอเซียซึ่งนับเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจของผู้ประกอบการไมซ์ที่จะเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานระดับโลก สร้างจุดเด่นและความประทับใจในการบริการต้อนรับนักเดินทางไมซ์จากทั่วทุกมุมโลก    

 1. การให้บริการข้อมูลการขอรับการตรวจลงตรา หรือการขอวีซ่าก่อนการเดินทาง
 2. การให้บริการไมซ์ เลน  (MICE LANE) เป็นการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองในช่องทางพิเศษ
 3. การตรวจลงตราเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย (VISA On Arrival) 
 4. ด่านควบคุมโรคติดต่อ (Health Control) 
 5. เคาน์เตอร์ต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ (TCEB Information Center) เพื่อให้บริการข้อมูลและการให้ความช่วยเหลือ ณ สายพานรับกระเป๋าหมายเลข 18
 6. การให้บริการจุดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งานไมซ์ในพื้นที่สนามบินโดยเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

2. การนำเข้าสินค้าต้องขออนุญาต

การนำเข้าสินค้าต้องขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. (Food and Drug Administration - FDA) ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติที่มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าที่ต้องขออนุญาต การขอใบรับรองต่างๆ พร้อมข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดทำคู่มือฉบับออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ ดังนี้ 

คู่มือประชาชนด้านผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด  

คู่มือประชาชนด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  

คู่มือประชาชนด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

คู่มือประชาชนด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย 

คู่มือประชาชนด้านผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด 

คู่มือประชาชนด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.fda.moph.go.th/SitePages/Manual_FDA.aspx

3. มาตรฐานการจัดงานและสถานที่จัดงาน

ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมด้านการบริการเป็นเป้าหมายหลักของธุรกิจไมซ์ โดยทีเส็บให้การสนับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับศักยภาพของสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standard: TMVS และมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ในระดับอาเซียน ASEAN MICE Venue Standard: AMVS ด้วยการให้แนวปฏิบัติและมาตรฐานเพิ่มเติมด้านสุขอนามัย (Hygiene) และเทคโนโลยีการจัดประชุม (Hybrid) ผ่านโครงการยกระดับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย สร้างความเชื่อมั่นในการบริการด้วยสูตรสำเร็จ 2HY (Hygiene และ Hybrid) เพื่อยืนยันความพร้อมของสถานที่จัดงานประเทศไทยในการรองรับการบริการอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในและต่างประเทศในยุควิถีใหม่นี้ 

TMVS Partnership Program เป็นกิจกรรมที่ทีเส็บร่วมกับสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย สร้างธุรกิจ ระหว่างสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) และบริษัทออแกไนซ์เซอร์ที่ให้บริการการจัดงานในรูปแบบออนไซด์ / ไฮบริดอีเวนต์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นผู้ใช้บริการที่มองหาสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการจัดงาน โปรแกรมนี้มีสิทธิประโยชน์มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไมซ์ และส่งเสริม สนับสนุน สร้างเครือข่ายและสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจไมซ์ของประเทศแบบครบวงจร

โดยทีเส็บ ร่วมกับสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน และโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ได้จัดกิจกรรม “TMVS Partnership Program” เป็นครั้งที่ 8  ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินดอนเมือง เดินทางสะดวกติดกับรถไฟฟ้าสายสีแดง นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานต่าง ๆ ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ อาทิ TMVS และ AMVS โดยพร้อมให้บริการการจัดงานประชุม สัมมนา งานแต่ง ฯลฯ ซึ่งมีห้องประชุมรับรองมากกว่าสิบห้อง อาทิ ห้อง Cockpit Meeting  ที่รองรับได้กว่าหนึ่งพันคน  รวมถึงห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และเมนูเบรกที่เป็นไฮไลท์ของทางโรงแรมที่สามารถจัดธีมในการให้บริการแก่ลูกค้าได้หลากหลาย อาทิ Street Food, Classical Era, The Tropical Jungle และ The healthy เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการจัดงานไมซ์

editor image

เครดิตภาพ : FB MICE Capabilities 

เลือกประเทศไทย

 • new-experience

  ประสบการณ์ใหม่

 • various-places

  หลากหลายสถานที่

 • full-service

  บริการครบวงจร

 • thai-identity

  เอกลักษณ์ไทย

 • connecting-hub

  ศูนย์กลางธุรกิจไมซ์เอเชีย