รองนายกรัฐมนตรีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน “คอนเวนชั่น เดย์ ภายใต้แนวคิด ดิ เอสเซนส์ ออฟ เฟม” (Convention Day : The Essence of Fame) เพื่อมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับ 16 สมาคมและองค์กรของไทยที่สามารถประมูลสิทธิ์นำการประชุมนานาชาติเข้ามาจัดในประเทศไทยได้สำเร็จภายใต้การสนับสนุนของทีเส็บ สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศไทยได้เป็นจำนวนมาก โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศ.กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ, ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) อดีตนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, นางสุชาดา ยุวบูรณ์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานบริหาร สามพราน ริเวอร์ไซด์ และ นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา (ที่ 2 จากขวา) หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้

บรรยายภาพ (จากซ้าย)

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ ทีเส็บ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ อดีตนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี

นางสุชาดา ยุวบูรณ์ ประธานบริหาร สามพราน ริเวอร์ไซด์

นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี

นางสาววิชญา สุนทรศารทูล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ ทีเส็บ

#####

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6095    อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง ผู้จัดการ    โทรศัพท์ 02-694-6006    อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th

นางสาวฐิติวัลยา ไทยมงคลรัตน์    ผู้จัดการ    โทรศัพท์ 02-694-6103    อีเมล titiwanlaya_t@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน ผู้ปฏิบัติการ    โทรศัพท์ 02-694-6096    อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

นางสาวปนิยดา มุลาลินน์    ผู้ปฏิบัติการ โทรศัพท์ 02-694-6091    อีเมล paniyada_m@tceb.or.th

แชร์บทความ