ทีเส็บตอบโจทย์นโยบาย “ประชารัฐ”.

กรุงเทพฯ 30 พฤษภาคม 2559 : ทีเส็บตอบโจทย์นโยบาย “ประชารัฐ” เดินหน้า 4 โครงการหลัก เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนให้ธุรกิจไมซ์ในประเทศ นำไปสู่การกระจายรายได้ให้เศรษฐกิจไทยโดยองค์รวม พร้อมจัดงาน Thailand Domestic MICE Mart 2016 นำผู้ซื้อและผู้ขายกว่า 500 รายเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ คาดเกิดการเจรจาซื้อขายกว่า 500 ล้านบาท เตรียมชูเป็นเวทีเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ ทีเส็บ กล่าวว่า การส่งเสริมธุรกิจไมซ์ในประเทศหรือ Domestic MICE ถือเป็นพันธกิจสำคัญของทีเส็บในฐานะผู้ขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ โดยจากปีงบประมาณ 2558 พบว่ามีนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในประเทศจำนวน 23 ล้านคนต่อครั้ง สร้างรายได้จากการใช้จ่าย 46,000 ล้านบาท โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลได้กำหนด “นโยบายประชารัฐ” และเกิดคณะทำงานสานพลังประชารัฐด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมซ์ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งทีเส็บได้ร่วมเป็นหนึ่งในคณะทำงานดังกล่าว ขณะเดียวกันยังได้กำหนดแผนการส่งเสริมธุรกิจไมซ์ในประเทศ ประจำปี 2559 ด้วย 4 โครงการซึ่งเน้นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายประชารัฐ มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมหรือชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ประกอบด้วย

โครงการแรก ส่งเสริมให้เกิดการต่อเนื่องของแคมเปญ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” ซึ่งเป็นแคมเปญส่งเสริมโปรโมชั่นการขายเพื่อกระตุ้นการจัดงานไมซ์ เน้นย้ำให้มีการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการด้านอุตสาหกรรมไมซ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นแคมเปญที่คณะทำงานสานพลังประชารัฐฯ นำไปเป็นหนึ่งในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ในประเทศอย่างเร่งด่วน โดยมี 21 องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เช่น กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมต่างๆ ที่ผนึกกำลังเพื่อสนับสนุนให้บริษัทเอกชนในเครือข่าย จัดประชุม สัมมนา และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทย อย่างน้อย 1 ประชุมหรือ 1 ทริป ต่อ 1 บริษัท ในต่างจังหวัดภายในปี 2559 โครงการที่ 2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมไมซ์ในพื้นที่พิเศษ ชูโครงการพระราชดำริภายใต้กิจกรรม 3 ปีติ หรือ 3 วาระมงคลของชาวไทยในปีนี้ คือ 1.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 2.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุ 88 พรรษา และ 3.) สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ถือเป็นอีกโครงการที่ลูกค้ากลุ่มองค์กรสามารถเข้าไปทำกิจกรรมในพื้นที่โครงการพระราชดำริ โดยทีเส็บจะร่วมสนับสนุนค่าพาหนะในการเดินทางสำหรับองค์กรจัดกิจกรรมไมซ์ในพื้นที่โครงการพระราชดำริกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการจองแพ็คเกจประชุมผ่าน 44 บริษัททัวร์ชั้นนำหรือเดินทางไปด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และนำกลับมาต่อยอดองค์ความรู้เพื่อไปพัฒนาองค์กรและบุคลากรต่อไป โครงการที่ 3 ส่งเสริมตลาด Destination Promotion โดยสร้างการรับรู้ในพื้นที่ตะเข็บชายแดน หรือ เขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพที่สามารถรองรับธุรกิจไมซ์ โดยทีเส็บมีเป้าหมายจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการใน 10 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในปีงบประมาณ 2559 ประกอบด้วย หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี ตาก มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา และตราด นับเป็นการช่วยกระตุ้นธุรกิจไมซ์ทั้งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ต่อเนื่องไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) สร้างองค์ความรู้ด้านไมซ์ ขยายการเติบโตของเศรษฐกิจหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะทำให้ไทยก้าวไปสู่ศูนย์กลางไมซ์ระดับอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมการจัดงานไมซ์ 300 กิโลฯ รอบกรุง โดยทีเส็บจะจัดทำฐานข้อมูลในแบบออนไลน์และออฟไลน์ความพร้อมของ 14 จังหวัดคือ อยุธยา สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และนครราชสีมาซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปีนี้ และ โครงการที่ 4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมไมซ์ เน้นให้การสนับสนุนกับหน่วยงานภาคีที่มีศักยภาพในการจัดประชุมสัมมนา อาทิ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

ด้าน นายกลินท์ สารสิน รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และคณะทำงานสานพลังประชารัฐด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมซ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “งาน Thailand Domestic MICE Mart 2016 แม้จะถูกจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แต่ในปีนี้ถือเป็นโปรเจ็คท์นำร่องภายใต้แคมเปญ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” นับเป็น 1 ใน 10 โครงการระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของคณะทำงานสานพลังประชารัฐ : การส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมซ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อผนึกกำลัง ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยภาคเอกชนสนับสนุนให้องค์กรภายในเครือข่าย ร่วมกันดำเนินการส่งเสริมการจัดประชุม สัมมนา และท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Tour) ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างจังหวัด อย่างน้อย 1 ประชุมหรือ 1 ทริป ต่อ 1 บริษัท เพื่อช่วยกระจายรายได้ไปยังท้องถิ่นและชุมชน เพิ่มการใช้จ่ายในต่างจังหวัดมากขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยโดยคณะทำงานสานพลังประชารัฐฯ ได้ให้การสนับสนุน โดยร่วมเชิญกลุ่มผู้ซื้อ (Buyers) ซึ่งเป็นสมาชิกจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ 21 องค์กรเครือข่ายที่ได้เซ็น MOU ร่วมกัน การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นพลังแห่งความร่วมมือของผู้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมไมซ์และผู้ประกอบการในธุรกิจไมซ์ของประเทศไทย ซึ่งคาดว่าหลังจากงานนี้จะเกิดการกระจายรายได้ไปสู่ภาคประชาสังคมหรือชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้เพิ่มขึ้น”


“สำหรับงาน Thailand Domestic MICE Mart 2016 นับเป็นงานเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ คาดการณ์ว่าจะเกิดการเจรจาซื้อขายที่มีมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท ถือเป็นอีกหนึ่งการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายประชารัฐที่เน้นการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน โดยคณะผู้จัดงานมุ่งหวังจะพัฒนาให้เป็นงานแสดงสินค้าหรือ Trade Show ชั้นนำระดับประเทศ ภายใน 5 ปี กิจกรรมเด่นที่น่าสนใจภายในงาน ได้แก่ การจับคู่เจรจาธุรกิจ (Trade Meet) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการรวบรวมธุรกิจบริการทุกแขนงในอุตสาหกรรมไมซ์มารวมกัน เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ โปรโมชั่นพิเศษสำหรับการจัดประชุมสัมมนาและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศ ให้กับผู้ซื้อได้มีทางเลือกที่หลากหลาย และสามารถเรียนรู้ถึงการเพิ่มมูลค่าในการจัดประชุมสัมมนาในทุกทริปขององค์กร โดยในงานนี้ ตั้งเป้าผู้ซื้อ 300 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการจัดประชุมองค์กร และการจัดทริปให้พนักงาน จากทั้งองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งในส่วนของผู้ขาย (Sellers) มีมากว่า 250 ราย ได้แก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ ผู้ประกอบการจากไมซ์ซิตี้ และเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 จังหวัด ที่จะนำเสนอสินค้าและบริการด้วยโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ อาทิ แพ็คเกจการประชุม สัมมนา หรือ Incentive Trip ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ทั้งแบบเต็มวันหรือครึ่งวัน แบบ 2 วัน 1 คืน และแบบ 3 วัน 2 คืน เป็นต้น เพื่อกระตุ้นองค์กรต่างๆ ให้เกิดการเดินทางและจัดกิจกรรมมากขึ้น งานสัมมนาให้ความรู้จากวิทยากรพิเศษผู้มีประสบการณ์ในหัวข้อที่หลากหลายเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจตัวเองในหัวข้อ ดังนี้ “รู้ลึก ฝึกจริง ในธุรกิจไมซ์” “New Market Opportunity” และหัวข้อ “Domestic Plus” โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ในแต่ละประเด็น และกิจกรรม “Best Practice in Bangkok” Inspection Trip สำหรับผู้ประกอบการไมซ์จากต่างจังหวัด โดยแบ่งเป็น เส้นทางที่ 1 “เรียนรู้ วิธีการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ จากงานอีเว้นท์ใกล้ตัวคุณ” (กรณีศึกษา) ณ อิมแพค เมืองทองธานี ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย และเส้นทางที่ 2 ศึกษาดูงาน เพื่อมุ่งสู่การยกระดับและสร้างมาตรฐานธุรกิจและบริการ ให้กับธุรกิจของคุณ ผ่านมุมมองการบริหารงานจากโรงแรม “มาตรฐาน TMVS” (Thailand MICE Venue Standard) ดังนั้นการจัดงานครั้งนี้จึงก่อให้เกิดการกระจายรายได้และความมั่งคั่งสู่ประชาชนในเมืองรอง ในภูมิภาคต่างๆ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเกิดการขยายองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยทั้งระบบ และจากแผนการดำเนินงานส่งเสริมธุรกิจไมซ์ในประเทศของปี 2559 นั้นคาดว่าจะสามารถทำให้ไปถึงเป้าหมายของจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในประเทศ 24 ล้านคน ต่อครั้ง และสร้างรายได้ถึง 47,000 ล้านบาท” นายนพรัตน์ กล่าวโดยสรุป

#####

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6095    อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง ผู้จัดการ    โทรศัพท์ 02-694-6006    อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th

นางสาวฐิติวัลยา ไทยมงคลรัตน์    ผู้จัดการ    โทรศัพท์ 02-694-6103    อีเมล titiwanlaya_t@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน ผู้ปฏิบัติการ    โทรศัพท์ 02-694-6096    อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

นางสาวปนิยดา มุลาลินน์    ผู้ปฏิบัติการ โทรศัพท์ 02-694-6091    อีเมล paniyada_m@tceb.or.th

เอ พับลิซิสท์ โทร. 0 2101 6860

คุณธิษตยา (แจง) 083 668 1112, คุณโกสินทร์ (ต้น) โทร. 081 566 2053, คุณสรศักดิ์ (เอิร์ธ) โทร. 089 406 5544t 

แชร์บทความ