เลือกประเทศไทย

(JUL22) เอกลักษณ์ไทย

editor image

ประเทศไทยมีภาพลักษณ์โดดเด่นเป็นที่รู้จักทั่วโลกในเรื่อง ‘เอกลักษณ์ไทย’ ที่สร้างความประทับใจให้นักเดินทางไมซ์นานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์ด้านการบริการและการต้อนรับของผู้คน อาหารไทย สัมผัสประสบการณ์วิถีชีวิตที่ไม่เหมือนชาติใดในโลก ทั้งประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์งดงามติดอันดับโลก นอกจากนี้ ยังมีงานและกิจกรรมไมซ์นานาชาติมากมาย และหลากหลายประเภทให้เลือกสรร ตอบสนองทุกความต้องการทุกประเภท เป็นประสบการณ์มาเยือนที่หาที่ไหนไม่ได้นอกจากที่ประเทศไทยเท่านั้น และด้วยความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการจัดงานไมซ์ที่มีมาตรฐานระดับโลก ผสมผสานกับแนวคิดการจัดงานสร้างสรรค์ที่หลากหลายรองรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการจัดงานไมซ์

1.  ความเป็นไทย (Thainess)

ประเทศไทยมีทุนทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นทุนทางสังคมของประเทศที่สอดผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวกกับแนวคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายไปตามพื้นที่ และสถานที่จัดงานที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้การจัดงานไมซ์ในประเทศไทยเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดนักเดินทางไมซ์ และสร้างชื่อเสียงของไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางการจัดงานธุรกิจในระดับโลก นอกจากนี้ เอกลักษณ์อันโดดเด่นของไทยในด้านการจัดกิจกรรมหลากหลายประเภท เช่น ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การผจญภัย การสร้างทีมเวิร์ค กิจกรรมเพื่อสังคม และการประชุมเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น   

 •   ความเกรงใจ 

“ความเกรงใจ” คำไทยที่ไม่มีในภาษาอังกฤษ ความเกรงใจ คือ การไม่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกลำบากทั้งกายและใจ หรือเดือดร้อนเพราะการกระทำของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่สาธารณะ หรือการอยู่แบบส่วนรวม เพราะการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น ๆ เราไม่สามารถทำอะไรได้ตามอำเภอใจโดยไม่คำนึงถึงผู้อื่น และความเกรงใจต้องเกิดขึ้นโดยเอาผู้อื่นเป็นที่ตั้ง ไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยตัวเราเอง เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าตนเอง ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนี่งของคนไทย

 •   ความเป็นมิตร 

ประเทศไทยจัดอยู่ในลำดับที่ 5 ของ "ประเทศที่เป็นมิตรมากที่สุดในโลก" ประจำปี 2021 จัดทำผลสำรวจโดย Rough Guides บริษัทหนังสือคู่มือการเดินทางท่องเที่ยวระดับโลกจากสหราชอาณาจักร สะท้อนให้เห็นถึงหนึ่งในอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทั่วโลกต่างประทับใจใน ‘ยิ้มสยาม’ หนึ่งในสมญานามการเป็นเมืองแห่งรอยยิ้ม ซึ่งแสดงออกถึงความเป็นมิตร จริงใจ และพร้อมต้อนรับนักเดินทางไมซ์จากนานาชาติ ให้ความรู้สึกอุ่นใจว่าทุกการเดินทางในประเทศไทยจะได้รับความอบอุ่น และความช่วยเหลือดั่งฉันมิตร

 •   ชอบทำบุญยึดถือการกุศล 

คนไทยนิยมทำบุญในงานเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่ออุทิศบุญกุศลให้ญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้ว  ดังนั้นจึงสังเกตเห็นได้ว่างานพิธีมงคลไทย  มักจะมีการทำบุญเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานพิธีเหล่านั้นด้วย และสามารถนำการทำบุญเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมไมซ์ ที่สร้างประสบการณ์ครั้งแรกให้กับชาวต่างชาติได้อย่างน่าประทับใจ อาทิ กิจกรรมตักบาตร เป็นต้น

2.  ประเทศไทยเท่านั้น (Thailand Only)

 •   เครื่องดนตรีไทย

สิ่งที่จะบอกถึงความเป็นไทยนอกจากศิลปะและวัฒนธรรมรวมถึงประเพณีแล้ว อีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวแทนของความเป็นไทยได้อย่างดี คือ ดนตรีไทย ซึ่งเครื่องเล่นดนตรีไทยมีเสียงที่ไพเราะและแตกต่างกับเครื่องเล่นจากประเทศอื่นๆ เครื่องดนตรีแต่ละอย่างจะมีความไพเราะและนุ่มนวลเฉพาะตัว อย่างเช่น ระนาด ฆ้อง จะเข้ ซอต่างๆ เป็นต้น เครื่องดนตรีไทยนั้น สามารถแบ่งประเภทออกมาได้ทั้งหมด 4 ประเภทนั่นคือ ดีด สี ตี และเป่า  แต่ละประเภทจะมีเสียงที่แตกต่างกัน แต่เมื่อไหร่ที่นำมาเข้าจังหวะด้วยกันจะเกิดทำนองเพลงที่ไพเราะ ยากจะหาประเทศใดเหมือนได้

 •   สถาปัตยกรรมไทย 

สถาปัตยกรรมไทย เป็นศิลปะการก่อสร้างของไทย อันได้แก่ อาคาร บ้านเรือน วัดวิหาร วัง และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ มีลักษณะแตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์ และคตินิยม บรรพบุรุษไทยได้พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบสถาปัตยกรรมอันเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ สภาพภูมิประเทศ โดยใส่เอกลักษณ์ความเป็นไทยเพิ่มเติมเข้าไป ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ในการแสดงงานฝีมือของคนไทยผ่านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมไทยสามารถแบ่งออกเป็นสองยุคใหญ่ ได้แก่ สถาปัตยกรรมไทยสมัยประวัติศาสตร์ และ สถาปัตยกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์

 •   ชุดไทย 

ชุดไทย เป็นชุดประจำชาติที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยการออกแบบและการตัดเย็บที่ประณีต ผนวกกับการสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าจากงานฝีมือของช่างไทยที่โดดเด่น ทำให้ชุดไทยเป็นหนึ่งในผลงานศิลปะประจำชาติที่ดูแตกต่างไม่เหมือนใครและไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย ชุดไทยได้ถือกำเนิดขึ้นเพราะกระแสนิยมอันสืบเนื่องมาจาก สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริและทำการส่งเสริมผ้าไทยอย่างจริงจัง จนเปิดเป็นมาตรฐานเครื่องแต่งกายที่เป็นผ้าไทย และชุดประจำชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในเวทีระดับสากลมาแล้ว 

editor image

3. ชุมชนท้องถิ่นไทย (Local Community)

 •   บ้านบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง

แหล่งหัตถกรรมเครื่องจักสานสำคัญที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอ่างทอง ด้วยรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ไม่ยึดติดกับลายสานแบบเดิมแต่โบราณ จึงทำให้งานจักสานของบ้านบางเจ้าฉ่าโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งไทยและต่างประเทศ นำมาซึ่งสมญานามว่าเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในการพัฒนาอาชีพ ที่สำคัญหมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นแหล่งผลิตเครื่องจักสานด้วยไม้ไผ่ ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ได้พระราชทานคำแนะนำให้ราษฎรปลูกไม้ไผ่สีสุก เพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำเครื่องจักสานและเป็นการอนุรักษ์งานฝีมือประเภทนี้ไว้ จึงไม่ควรพลาดแวะชมพิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ไม้ไผ่ และร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในชุมชนอีกมากมาย เช่น นั่งรถอีแต๋นพาทัวร์ชุมชน แวะชมต้นยางใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ ชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำน้อย กิจกรรมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนมะม่วง สวนมะยงชิด และสวนกระท้อน

editor image
เครดิตภาพ: https://cbtthailand.dasta.or.th/

 •   ชุมชนบ้านไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นักเดินทางไมซ์ย้อนเวลาสัมผัสกรุงศรีอยุธยาแบบดั้งเดิมได้ที่หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย ชุมชนเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการเรียนรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของช่างฝีมือยุคกรุงศรีฯ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เช่น เรียนรู้การทำอิฐมอญ ฝึกความแข็งแรงผ่านกิจกรรมศิลปะแม่ไม้มวยไทยขนานแท้ตามต้นตำรับ หรือ เรียนรู้การทำขนมมงคลโบราณสูตรชาววัง ที่สืบทอดกันต่อกันมารุ่นสู่รุ่น เรียนรู้การเกษตรพอเพียงตามรอยรัชกาลที่ 9 การทำยาหม่องไพลและกะลานวดเท้า หรือเลือกกิจกรรมพักผ่อนสบาย ๆ ตามสไตล์สายชิลอย่าง การปั่นจักรยานลัดเลาะไปตามสวนผลไม้ปลอดสารพิษของชาวบ้าน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของเล่น และโบราณสถานสืบสานวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น

 •   บ้านหนองแม่นา จังหวัดเพชรบูรณ์ 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภายในหมู่บ้านที่มีบ้านพักและกิจกรรมรองรับสำหรับนักเดินทางไมซ์ ที่ต้องการสัมผัสกลิ่นอายทางธรรมชาติอย่างแท้จริง พร้อมกับนำเสนอสินค้าที่ระลึกมากมายอันเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เกิดจากการรวมตัวพัฒนาของคนในชุมชน จนกลายมาเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เลือกมาเป็นหมู่บ้านโอทอป (OTOP) แหล่งการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดประชารัฐที่เน้น “กิน เที่ยว ชอป” นอกจากนี้ ยังเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมไมซ์สายผจญภัยอีกมากมาย เช่น เดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ล่องเรือพายล่องลำน้ำเข็ก ดูนกนานาชนิด และพักแรมกลางป่าริมน้ำ

เลือกประเทศไทย

 • new-experience

  ประสบการณ์ใหม่

 • various-places

  หลากหลายสถานที่

 • full-service

  บริการครบวงจร

 • thai-identity

  เอกลักษณ์ไทย

 • connecting-hub

  ศูนย์กลางธุรกิจไมซ์เอเชีย