การจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

การจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

ความคิดสร้างสรรค์ แรงจูงใจ และการเชื่อมต่อทางธุรกิจ

ความคิดสร้างสรรค์แรงจูงใจและการเชื่อมต่อทางธุรกิจ

ความคิดสร้างสรรค์และไมตรีจิตแบบไทยนั้นเป็นวัฒนธรรมที่ดีและเป็นมรดกที่สืบทอดกันมายาวนานคุณสามารถกำหนดประสบการณ์และกิจกรรมของคุณได้ลองจินตนาการถึงการสร้างประสบการณ์การเดินทางเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมแทนการเยี่ยมชมหนึ่งในวัดที่โดดเด่นที่เป็นสัญลักษณ์ในระหว่างการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ลองไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ หรือลองไปพูดคุยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรเพื่อทำความเข้าใจกับคุณค่าความยั่งยืนของไทย หรือลองเรียนทำอาหาร ทำให้เป็นช่วงเวลาพิเศษในการกลับมาต่อไปที่กรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์แห่งความสำเร็จ

ประสบการณ์แห่งความสำเร็จ นี่คือตัวอย่างประสบการณ์ความสำเร็จ มาเพิ่มประสบการณ์ความสำเร็จของคุณไว้ในรายการของเรา

ผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมไมซ์

ความร่วมมือของทั้ง 3 องค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ จับมือสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) หรือ ทิก้า และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว หรือแอ็ตต้า (ATTA) เป็นเครื่องมือสำคัญในการออกแบบแนวทางกลยุทธ์และแคมเปญทางการตลาดให้กับประเทศไทย
มุ่งเจาะข้อมูลการตลาดเชิงลึกเพื่อเพื่อดึงดูดคู่ค้ากลุ่มธุรกิจภาคการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลรายใหม่ๆ จากตลาดสำคัญทั่วทุกมุมโลก

สุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา

สุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา

“ Thailand is well recognized as a motivational destination for incentive travel and meetings. Maintaining rapport and regularly updating new developments and facilities will ensure our top of mind status. “

ยุโรป
คุณสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา 

 • กรรมการผู้จัดการ
 • บริษัท คอนเฟอเรนซ์ แอนด์ เดสทิเนชั่น เมนเนจเม้นท์  
 • นายก สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)
คุณวิชิต ประกอบโกศล

คุณวิชิต ประกอบโกศล

จีน
คุณวิชิต ประกอบโกศล 

 • นายก สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
 • ตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน

คุณพรทิพย์ หิรัญเกตุ

คุณพรทิพย์ หิรัญเกตุ

“ Thailand is a unique, vibrant and diversified destination and suitable for all the divergent market. It is an honorable and great pleasure to be one of the M&I Champions to inspire Thailand to the World! “

อินเดีย, ลาตินอเมริกา, แอฟริกาใต้
คุณพรทิพย์ หิรัญเกตุ 

 • กรรมการ
 • บริษัท เดสติเนชั่น เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
 • อุปนายก สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)
 • อุปนายก สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
Boontawee Jantasuwan

Boontawee Jantasuwan

“ This ASEAN market is very interesting and important to Thailand, I believe we can develop and capture this market better by involving the private sectors so having the Market Champion is such a great way to go “

อาเซียน
คุณบุญทวี จันทสุวรรณ  

 • กรรมการผู้จัดการ
 • บริษัท อีเวนท์ แทรเวล เอเชีย จำกัด
 • อุปนายก สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)
 • นายก สมาคมส่งเสริมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (SITE Thailand Chapter)
Bert Chamrernnusit

Bert Chamrernnusit

“ Thailand is ready and the time is now! Looking forward to collaborate and share my insights with TCEB to drive more business events to Thailand ”

คุณเบิด จำเริญนุสิต 

 • ผู้จัดการประจำประเทศไทย 
 • บริษัท แปซิฟิค เวิลด์ มีตติ้งส์ แอนด์ อีเว้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประธานฝ่ายส่งเสริมการขาย
 • สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)

Kritsanee Srisatin

Kritsanee Srisatin

“ We wish to expand on successful initiatives previously established within the Australian market. We intend to leverage our solid relationships with buyers by providing unique products and focused on repeat business ”

โอเชียเนีย
คุณกฤษณี ศรีษะทิน

 • กรรมการผู้จัดการ
 • บริษัท สตรีม อีเว้นท์ เอเชีย จำกัด
 • ประธานฝ่ายพัฒนาศักยภาพ   สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)
คุณบังอร จานสันเทียะ

คุณบังอร จานสันเทียะ

รัสเซียและเครือรัฐเอกราช (CIS)
คุณบังอร จานสันเทียะ 

 • กรรมการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
คุณสุรวัช อัครวรมาศ

คุณสุรวัช อัครวรมาศ

ไต้หวัน, ฮ่องกง
คุณสุรวัช อัครวรมาศ 

 • อุปนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
Ravi Ganglani

Ravi Ganglani

“ The Japanese and Korean Market traditionally have been more into leisure and group serries business into Thailand, however the trend with the younger generation they see Thailand as a destination where meetings and incentives can happen and not just a weekend holiday destination. Ravi Ganglani “

ญี่ปุ่น, เกาหลี
คุณราวี กังลานี 

 • ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ
 • กรรมการ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)
 • อุปนายก สมาคมส่งเสริมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (SITE Thailand Chapter) 

Prachoom Tantiprasertsuk

Prachoom Tantiprasertsuk

“ Proud to share insider knowledge of what hidden treasures Thailand has to offer. International travelers will sample extraordinary local cultures crafted to amaze… ”

Area-based
คุณประชุม ตันติประเสริฐสุข

 • รองประธานฝ่ายขาย
 • ดุสิตโฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท
 • อุปนายก สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)

Punnaporn Wongjunpen

Punnaporn Wongjunpen

“ Successful brands produce the items to match with the majority of people in the market. Haute couture will create their tailor-made design to match each individual style with the touch of feeling luxury. Luxury market is one of the growing aspirational segments in Thailand\'s MICE industry as seen from its significantly increasing numbers. TCEB has strongly encouraged Thailand to continue being one of the Southeast Asia\'s largest destinations of luxury MICE. “

คุณปัณพร วงษ์จันทร์เพ็ญ

 • ประธานกรรมการ
 • บริษัทพอลล่าร์แอนด์โค ประเทศไทย จำกัด
 • ประธานฝ่ายส่งเสริมสมาชิกภาพและประชาสัมพันธ์
 • สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)
Chooleng Goh

Chooleng Goh

“ To advocate and inspire other meeting venues to embrace the advantages of offering sustainable meetings and to assure international event organizers on their choice of a sustainable destination. “

Sustainability
คุณชูเลง โก 

 • ผู้จัดการทั่วไป
 • ดิแอทธินี โฮเทล, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล แบงค็อก
 • ประธานร่วมฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
 • สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)

Nuntinee Chuachoowongse

Nuntinee Chuachoowongse

India

 • Assistant Managing Director: Rama Gardens Hotel Bangkok

MI Manager : Ms. Tanapat Sarobol (Fon)
TCEB Rep : Mr. Nitin Sachdeva - India

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

นางสาวศุภานิช เฑียรสิงห์

นางสาวศุภานิช เฑียรสิงห์

ผู้อำนวยการฝ่าย

ส่วนงานส่งเสริมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

นางสาวณัฐินี แจ่มจันทร์

นางสาวณัฐินี แจ่มจันทร์

ผู้จัดการอาวุโส

นายนภัส วรรธนะสาร

นายนภัส วรรธนะสาร

ผู้จัดการ

นางสาวธนพรรษ สโรบล

นางสาวธนพรรษ สโรบล

ผู้จัดการ

นายธนบดี เหมสุจิ

นายธนบดี เหมสุจิ

ผู้จัดการ

นายไกรวิชญ์ ชุมเสน

นายไกรวิชญ์ ชุมเสน

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

นางสาวธัญญา วีระใจ

นางสาวธัญญา วีระใจ

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

ส่วนงานการตลาดและสนับสนุนส่งเสริมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

นางสาวชุติมา วงษ์วิบูลย์สิน

นางสาวชุติมา วงษ์วิบูลย์สิน

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาวอมรรัตน์ แสงศศิธร

นางสาวอมรรัตน์ แสงศศิธร

ผู้จัดการ

นางสาวชลธิชา อินทปันตี

นางสาวชลธิชา อินทปันตี

ผู้จัดการ

นางสาวอรรัมภา คิดหมาย

นางสาวอรรัมภา คิดหมาย

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

การจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล-ผู้แทนในต่างประเทศ

Mr. Nitin Sachdeva

Mr. Nitin Sachdeva

Representative in India

Ms. Elly Hong

Ms. Elly Hong

Representative in Singapore

Ms. Nicole Tingey

Ms. Nicole Tingey

Representative in Australia

Mrs. Kumi Ikeda

Mrs. Kumi Ikeda

Representative in Japan

Mr. Eric Zhu

Mr. Eric Zhu

Representative in China

Ms. Pamela Laite

Ms. Pamela Laite

Representative in North America

Ms. Lauren Godward

Ms. Lauren Godward

Representative in Europe