ทีเส็บจับมือพันธมิตรธุรกิจยักษ์ใหญ่จัดงาน TIME 2019

ทีเส็บจับมือพันธมิตรธุรกิจยักษ์ใหญ่จัดงาน TIME 2019

สร้างเวทีเชื่อมโยงธุรกิจเจาะตลาดประชุม-อินเซนทิฟ

11 มิถุนายน 2562 กรุงเทพฯ – ทีเส็บร่วมกับทิก้า และสมาคม SITE ประจำประเทศไทย จับมือพันธมิตรธุรกิจ การบินไทย บางกอกแอร์เวย์ส BMW (Thailand) จัดงานใหญ่ TIME 2019 มุ่งหวังให้เป็นเวทีระดับชาติขับเคลื่อนธุรกิจการจัดประชุมและการจัดอินเซนทิฟในเมืองไทย ปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 4 ชูแนวคิด Togetherness-ผนึกกำลังทุกภาคส่วนในประเทศสู่โอกาสขยายความร่วมมือระดับภูมิภาค และ สร้างความแตกต่างเจาะตลาด ASEAN+6   

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ทีเส็บร่วมกับสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) หรือ ทิก้า และ สมาคม SITE ประจำประเทศไทย โดยการสนับสนุนของพันธมิตรธุรกิจด้านการขนส่ง ประกอบด้วย การบินไทย, สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และ ค่ายรถยนต์ BMW (Thailand) จัดงาน Thailand Incentive and Meeting Exchange 2019 หรือ TIME 2019 ขึ้นระหว่างวันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มุ่งหวังให้เป็นเวทีสร้างประสบการณ์ระดับสากลในการขับเคลื่อนธุรกิจการจัดประชุมและการจัดอินเซนทิฟ หรือการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลของประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยพบปะเจรจาธุรกิจ และเปิดมุมมองการทำตลาดใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์กับกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมาย ซึ่งปีนี้มุ่งเน้นตลาด ASEAN +6 ซึ่งเป็นตลาดหลักของไทย

        จากสถิตินักเดินทางไมซ์กลุ่มการประชุม และกลุ่มการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในครึ่งปีงบประมาณ 2562 พบว่า มีจำนวนนักเดินทางรวมทั้งสิ้น 348,645 คน คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 58% ของตลาดไมซ์ต่างประเทศทั้งหมด สร้างรายได้ถึง 25,727 ล้านบาท หรือคิดเป็น 57% ของรายได้ไมซ์รวม นอกจากนี้ เทียบกับครึ่งปีงบประมาณ 2561 ตลาดจำนวนนักเดินทางกลุ่มประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในกลุ่มประเทศ ASEAN+6 มีสัดส่วนถึง 86.96% โดยมีจำนวนนักเดินทาง 303,182 คน เติบโตถึงร้อยละ 23.70 

          “ด้วยทิศทางการเติบโตของตลาดกลุ่มประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในกลุ่มประเทศ ASEAN+6 ปีนี้ ทีเส็บจึงร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดงาน TIME 2019 ภายใต้แนวคิด Togetherness การทำงานร่วมกันแบบบูรณาการในประเทศสู่โอกาสขยายความร่วมมือระดับภูมิภาค โดยอิงวัฒนธรรมของคนเอเชียที่รักพวกพ้อง ชอบความสนุกสนาน นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจภายในภูมิภาคผ่านการร่วมกิจกรรมและสัมผัสประสบการณ์จัดงานไมซ์ในประเทศไทย สอดคล้องกับบทบาทของทีเส็บในฐานะผู้นำความคิด ผู้ร่วมสร้างสรรค์ ผู้ร่วมมือทางธุรกิจและเป็นพันธมิตรเครือข่าย เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมไมซ์ไทยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ทำรายได้หลักและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” นายจิรุตถ์ กล่าว

          การจัดงาน TIME 2019 ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ Knowledge Exchange เป็นเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบการไมซ์ในฐานะผู้ขาย และผู้ซื้อเป้าหมายจากกลุ่ม ASEAN+6 เจาะลึกผ่านการพูดคุย 3 หัวข้อ “Getting buyers attention at the point of enquiry”, “The art of negotiation that closes the deal” และ “The after-sales service that makes events successful”  คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 250 คน

ส่วนที่สอง Business Exchange เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไมซ์ไทยซึ่งเป็นผู้ขาย จำนวน 40 ราย พบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมาย ASEAN+6 จำนวน 40 ราย และจัดให้มีเวลาพิเศษที่ผู้ซื้อและผู้ขายจะได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นในช่วง Networking และ Be My Dinner Date โดยกิจกรรม Knowledge Exchange และ Business Exchange จะจัดขึ้นวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพ

ส่วนที่สาม Experience Exchange คือ กิจกรรมสร้างประสบการณ์ผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมในจังหวัดภูเก็ตและพังงา ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตอัตลักษณ์ของเมืองภูเก็ตและพังงาผ่านหลากหลายกิจกรรม อาทิ กิจกรรมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ณ หมู่บ้านชาวประมง จ.พังงา กิจกรรมสานสัมพันธ์กลุ่มบนเรือยอร์ช ตัวอย่างการจัดงานเลี้ยงรับรองในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการนำกลุ่มประชุมและกลุ่มเดินทางเพื่อเป็นรางวัลขององค์กรต่าง ๆ เข้ามาจัดงานในประเทศไทย

ทีเส็บได้จัดแคมเปญพิเศษ “TIME to MEET” สนับสนุนเฉพาะลูกค้าที่เข้าร่วมงาน TIME 2019 สำหรับบริษัทที่นำกลุ่มประชุมและกลุ่มการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ที่มีจำนวน 50 คนขึ้นไป และมีวันพักในประเทศไทยอย่างน้อย 3 คืน โดยสนับสนุนงบประมาณ 500 บาทต่อคน และสูงสุดถึง 500,000 บาทต่อกลุ่ม รวมถึงการสนับสนุนอื่นๆ อาทิ ของที่ระลึก การจัดแสดงต้อนรับแบบไทย บริการช่องทางพิเศษตรวจคนเข้าเมือง หรือ MICE Lane สำหรับวีไอพี ฯลฯ นอกจากนี้ ยังได้มีแคมเปญ “M & I Reward” สำหรับลูกค้าที่ได้มีการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทยอย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี  ในรูปแบบเงินสนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการดึงงานเข้ามาจัดในประเทศไทย ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนดอีกด้วย ผู้อำนวยการทีเส็บ กล่าว 

นายธวัชชัย กิตติศรีบูรณ์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าองค์กรระหว่างประเทศ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การบินไทยตระหนักถึงความสำคัญและศักยภาพของนักเดินทางไมซ์ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจัดตั้งกองขายลูกค้าการประชุมและสัมมนา (MICE Department) เพื่อให้บริการการเดินทางสำหรับลูกค้าตลาดไมซ์โดยเฉพาะ บริษัทได้ให้การสนับสนุนการดำเนินการและการจัดกิจกรรมของทีเส็บอย่างต่อเนื่อง อาทิ งาน TIME อีกหนึ่งกิจกรรมของทีเส็บที่การบินไทยร่วมเป็นพันธมิตรให้การสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่4โดยคาดหวังขับเคลื่อนธุรกิจการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทย มั่นใจมีเที่ยวบินรองรับกลุ่มนักเดินทางตลาด ASEAN จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินของการบินไทย ซึ่งมีเส้นทางรองรับกว่า 1 จุดบินในหลายประเทศ อาทิ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย รวมถึงเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์ และสายการบินพันธมิตร Star Alliance”

นางสาวเพลินพิศ โกศลยุทธสาร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการตลาด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สายการบินบางกอกแอร์เวย์สในฐานะเป็นสายการบินสัญชาติไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย สนับสนุนนโยบายภาครัฐร่วมกับทีเส็บตลอดมา โดยในปีนี้ โครงการ Fly and Meet Double Bonus – Redefined ซึ่งเป็นแคมเปญร่วมเจาะตลาดลูกค้าองค์กรในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม หรือ ซีแอลเอ็มวี นั้น ได้รับผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ สามารถกระตุ้นตลาดให้เกิดความสนใจเดินทางมาจัดงานประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล โดยทางสายการบินฯ เอง ก็เห็นอัตราเติบโตของผู้โดยสารจากกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวีมากขึ้นเช่นกัน”

นายเศรษฐิพงศ์ อนุตรโสตถิ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า  “เราเล็งเห็นประสิทธิภาพในการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในไทยที่มีอย่างต่อเนื่อง ผ่านการร่วมงานกับพันธมิตรที่หลากหลาย ในการจัดอีเว้นท์และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ เพื่อมอบประสบการณ์ยนตรกรรมหรูอย่างรอบด้าน บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย จึงมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อร่วมขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์และเศรษฐกิจไทยให้เติบโตในระดับสากล โดยในโอกาสนี้ เราได้สนับสนุนรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูซีรี่ส์ 5 และซีรี่ส์ 7 รวม 20 คัน เพื่อเป็นรถรับส่งระดับพรีเมียมสำหรับพันธมิตรในงาน TIME 2019 ให้ได้สัมผัสประสบการณ์ยนตรกรรมหรูของบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเต็มรูปแบบ”

จากการจัดงาน TIME 2019 ครั้งนี้ คาดว่าจะมีจำนวนนักเดินทางกลุ่มการประชุมและอินเซนทิฟที่ได้จากการจัดงานกว่า 2,000 คน สร้างรายได้ถึง 152 ล้านบาท และเชื่อมั่นว่าจะผลักดันเป้าหมายภาพรวมนักเดินทางไมซ์ ให้ถึงจำนวน 1,320,000 คน สร้างรายได้ 100,500 ล้านบาทภายในปี 2562 และเติบโตต่อเนื่องภายในปี 2563

###

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี   ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร   โทรศัพท์ 02 694 6000 อีเมล์ Parichat_s@tceb.ot.rh

นางสาวปนิยดา มุลาลินน์     ผู้ปฏิบัติการอาวุโส                   โทรศัพท์ 02 694 6091 อีเมล Paniyada_m@tceb.or.th

นางสาวยุพาภรณ์ เลิศสัทธากิจ  บริษัท วิเสจ จำกัด               โทรศัพท์ 02 616 6749-50

แชร์บทความ