สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในฐานะตัวแทนประเทศไทยและผู้นำการสร้างมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์อาเซียน เข้าร่วมการประชุมอาเซียนองค์กรการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 49

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในฐานะตัวแทนประเทศไทยและผู้นำการสร้างมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์อาเซียน เข้าร่วมการประชุมอาเซียนองค์กรการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 49 และการประชุมอาเซียนรัฐมนตรีกำกับดูแลการท่องเที่ยว ครั้งที่ 22 เพื่อนำเสนอวาระการประชุมมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์แห่งอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standard - AMVS) ครั้งที่ 8 สาระสำคัญคือการอบรมผู้สอบมาตรฐาน (Auditor) AMVS ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในอาเซียน ให้สามารถสอบมาตรฐานสถานที่จัดแสดงสินค้านานาชาติ (AMVS - Exhibition Venue) พร้อมกันนี้ยังเสนอร่างระเบียบใหม่สำหรับรับรองมาตรฐานกลุ่มสถานที่เพื่อกิจกรรมพิเศษ (AMVS - Special Event Venue) อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังขอให้ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีดังกล่าวรับรองระเบียบสำหรับรับรองมาตรฐานต่อไปนี้

(1) กลุ่มห้องประชุมในศูนย์การประชุม/ศูนย์การแสดงสินค้า ทั้งของรัฐและเอกชน

(2) กลุ่มสถานที่จัดงานแสดงสินค้า พร้อมคู่มือการสอบมาตรฐานและการรับรองมาตรฐาน

การประชุมทั้งสองได้จัดขึ้นในการประชุมอาเซียนด้านการท่องเที่ยว (ASEAN Tourism Forum) ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2562 ณ เมืองฮาลอง ประเทศเวียดนามแชร์บทความ