ทีเส็บดึงเทรดโชว์เกาหลี รองรับลงทุน 4.0 โตต่อเนื่อง

คุณนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ นำเสนอประเทศไทยในงานประชุมอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการแห่งเอเชีย ครั้งที่ 15  ระหว่างวันที่ 15 และ 16 มกราคม 2562 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีผู้ร่วมประชุมจากทั่วเอเชียกว่า 200 คน

รอง ผอ. เปิดเผยการลงทุนจากต่างประเทศโดยตรง (FDI) ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมประเทศไทย 4.0 ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และเชิญชวนให้กลุ่มธุรกิจเกาหลีเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย เพื่อรองรับโอกาสที่เติบโตจากกระแสลงทุนที่หลั่งไหลเข้ามา 

นอกจากนี้ยังนำเสนอกลยุทธ์ของทีเส็บสำหรับสนับสนุนอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทยที่ทีเส็บได้ออกแบบเป็นพิเศษให้ตอบสนองทุกความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในงานแสดงสินค้านานาชาติ โดยเฉพาะนักเดินทางที่มาชมงานแสดงสินค้านานาชาติจากกลุ่มประเทศอาเซียน+6 ซึ่งรวมทั้งเกาหลีด้วย

การประชุมร่วมกับกลุ่มธุรกิจจากประเทศเกาหลีใต้ในคราวนี้ คาดว่าจะดึงดูดงานใหม่จากกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมในเกาหลีมาสู่ประเทศไทย ในปี 2563

 

แชร์บทความ