ทีเส็บเผยข่าวดี ธุรกิจไมซ์สดใส รับต้นปี 2561 งานประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ พร้อมเมกะอีเว้นท์ยักษ์จ่อคิวจัดในไทย

30 มกราคม 2561 กรุงเทพฯ: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เผยข่าวดีธุรกิจไมซ์ไทยรับต้นปี 2561 งานประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ พร้อมเมกะอีเว้นท์ยักษ์จ่อคิวจัดในไทยทั้งกรุงเทพฯ และกระจายการจัดงานสู่ไมซ์ซิตี้ รวมทั้งเมืองรองที่มีศักยภาพ

สอดรับนโยบายรัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจและชุมชนอย่างยั่งยืน คาดปี 2561 มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในและต่างประเทศรวมกว่า 30 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 174,000 ล้านบาท
นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ธุรกิจไมซ์ไทยเติบโตต่อเนื่องจากการร่วมกันขับเคลื่อนของหน่วยงานรัฐและเอกชนทุกภาคส่วน ในปีงบประมาณ 2560 มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในและต่างประเทศรวม 36,364,467 คน สร้างรายได้ 179,601 ล้านบาท แบ่งออกเป็นนักเดินทางกลุ่มไมซ์ต่างประเทศจำนวน 1,047,959 คน  สร้างรายได้ 88,459 ล้านบาท และนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในประเทศ 35,316,508 คน สร้างรายได้ 91,142 ล้านบาท
“สำหรับในปีงบประมาณ 2561 จากการสำรวจในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 พบว่ามีการประชุมสมาคมวิชาชีพระหว่างประเทศ ยืนยันจัดงานประชุมนานาชาติในประเทศไทยแล้วไม่น้อยกว่า 350 งาน โดยจัดในกรุงเทพฯ ถึง 45% และมีการจัดงานประชุมนานาชาติต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี โดยอีก 55% เป็นการจัดงานในต่างจังหวัดในไมซ์ซิตี้ เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต และขอนแก่น และเมืองรองของไมซ์ที่มีศักยภาพ อาทิ เชียงราย นครราชสีมา อุดรธานี สงขลา เป็นต้น นำไปสู่การกระจายรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยทีเส็บจับมือหน่วยงานพันธมิตรร่วมเป็นเจ้าภาพและให้การสนับสนุนดึงงานระดับโลกเข้ามายังประเทศไทย ร่วมผลักดันให้เกิดการจัดงานไมซ์และอีเว้นท์ทั่วประเทศ กระจายลงสู่พื้นที่ในภูมิภาคสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น”
งานไมซ์และอีเว้นท์ไฮไลท์ที่ยืนยันจัดขึ้นในต้นปี อาทิ งาน  The 2018 MDRT Experience and Global Conference หรืองานประชุมระดับโลกประจำปีของสมาคมสุดยอดฝีมือทางด้านการเงินนานาชาติ (The Million Dollar Round Table) ร่วมด้วยนักการเงิน นักวิเคราะห์ และตัวแทนประกันชีวิต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศเข้าร่วมประมาณ 4,500 คน และมีชาวไทยถึง 1,000 คน งาน 11th Asian Pacific Poultry Conference (APPC 2017) หรืองานประชุมนานาชาติระดับเอเซียแปซิฟิกด้านอุตสาหกรรมการเกษตรในกลุ่มธุรกิจสัตว์ปีกครั้งที่ 11 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคมมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศเข้าร่วมประมาณ 600 คน และมีชาวไทยถึง 500 คน
นอกจากนี้ ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Cyber Games 2018 หรือการแข่งขันอีสปอร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นครั้งแรกของมหกรรมการแข่งขันเกมที่จะจัดขึ้น ณ กรุงเทพฯ อิมแพคเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน และนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จัดงานรูปแบบนี้อย่างยิ่งใหญ่ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานถึง 10,000 คน
ขณะเดียวกัน งานแสดงสินค้านานาชาติที่ยิ่งใหญ่ระดับเอเชียอีกหลายงาน ยังยืนยันจัดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง อาทิ งาน ProPack Asia 2018 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต การแปรรูปอาหาร เครื่องดื่มและเวชภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย  จัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค (Bangkok International Trade & Exhibition Centre - BITEC) กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน คาดว่าจะมีนักธุรกิจต่างประเทศเข้าร่วม 50,000 คน นักธุรกิจชาวไทย 7,500 คน โดยงานนี้ยืนยันจัดต่อเนื่องที่ประเทศไทยเป็นปีที่ 26
ด้านตัวอย่างงานไมซ์จากต่างประเทศที่จัดในพื้นที่เมืองไมซ์ซิตี้ เช่น งาน The 30th International Conference of the Asian Clinical Oncology Society 2018 (ACOS 2018) หรืองานประชุมนานาชาติมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งเอเซีย ครั้งที่ 17 จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมนานาชาติ อีซีซี (Empress Convention Center) โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์นี้ คาดว่าจะมีบุคลากรทางการแพทย์สาขามะเร็งวิทยาจากทั่วภูมิภาคเอเซียเข้าร่วมประมาณ 500 คน และงาน The 8th International Congress of Asian Society of Toxicology (ASIATOX 2018) งานประชุมนานาชาติสมาคมพิษวิทยาแห่งเอเชียครั้งที่ 8 จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าพีช (Pattaya Exhibition and Convention Hall - PEACH) พัทยา ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายนนี้ คาดว่าจะมีบุคลากรทางการแพทย์สาขาพิษวิทยาจากทั่วภูมิภาคเอเซียเข้าร่วมประมาณ 600 คน
“การที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ รวมถึงงานเมกะอีเว้นท์ระดับโลก ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักธุรกิจต่างชาติ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะจุดหมายปลายทางของธุรกิจไมซ์ระดับโลก ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า ธุรกิจไมซ์สร้างรายได้มหาศาลให้กับเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกว่า 222,712 ล้านบาท และสร้างงานให้กับประเทศถึง 164,427 ตำแหน่งงาน
สำหรับปีงบประมาณ 2561 คาดว่าจะมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์เดินทางเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 30.1 ล้านคน สร้างรายได้ 174,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็นนักเดินทางกลุ่มไมซ์ต่างประเทศ 1,192,000 คน สร้างรายได้ประมาณ 112,000 ล้านบาท และนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในประเทศ 29 ล้านคน สร้างรายได้ 62,000 ล้านบาท” นายจิรุตถ์ กล่าวโดยสรุป
#####
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
นางสาวขวัญชนก อดทน     ผู้ปฏิบัติการอาวุโส    โทรศัพท์ 02-694-6096    อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th
นายอิศรา โรจนกุศล      เจ้าหน้าที่ประสานโครงการฯ    โทรศัพท์ 02-694-6181    อีเมล issara_r@tceb.or.th

แชร์บทความ