‘รอยัล พารากอน ฮอลล์’ ประกาศยึดตำแหน่ง ‘ศูนย์กลางสถานที่จัดงานระดับโลกใจกลางกรุงเทพมหานคร’

‘รอยัล พารากอน ฮอลล์’ ประกาศยึดตำแหน่ง

‘ศูนย์กลางสถานที่จัดงานระดับโลกใจกลางกรุงเทพมหานคร’

กวาด 3 มาตรฐาน ISO และมอก. พร้อมกันครั้งแรกของโลก

การันตีภาพลักษณ์สุดพรีเมี่ยม

ด้านความปลอดภัยในบริการสถานที่จัดงานครบวงจร

ตั้งเป้าโต 15% ในปี 2561

กรุงเทพฯ (7 พฤศจิกายน 2560) – รอยัล พารากอน ฮอลล์ (Royal Paragon Hall) ได้ผ่านการรับรอง 3 มาตรฐานระดับสากลพร้อมกันครั้งแรกของโลก อันได้แก่ ISO 20121: 2012 การบริหารการจัดการอย่างยั่งยืน ISO 22301: 2012 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และ TISI 22300: 2550 ระบบการจัดการด้าน การรักษาความปลอดภัย สำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอกย้ำการเป็น ผู้นำสถานที่จัดงานระดับโลก (World Class Venue) และครองตำแหน่ง ‘ศูนย์กลางสถานที่จัดงานระดับโลกใจกลางกรุงเทพมหานคร’ ที่มีจุดเด่นด้านสถานที่จัดงานใจกลางเมือง นับเป็นการการันตีคุณภาพการบริหาร โดยตั้งเป้าโต 10% ในปี 2561 ด้วยภาพลักษณ์ระดับพรีเมี่ยมเสมอต้นเสมอปลาย

คุณทาลูน เทง กรรมการผู้จัดการ รอยัล พารากอน ฮอลล์  เผยถึงความสำเร็จอีกขั้นของ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ในโอกาสเข้ารับมอบประกาศนียบัตรอันทรงเกียรตินี้ว่า “สิ่งที่สะท้อนความสำเร็จที่ผ่านมาของ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ได้ดีที่สุด คือ เสียงตอบรับจากลูกค้าทุกคน โดยที่ผ่านมา รอยัล พารากอน ฮอลล์ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นสถานที่จัดงานระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งมีปัจจัยสำคัญมาจาก ศักยภาพของสถานที่ และการบริการจากทีมงานมืออาชีพของเรา การได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO และมอก.ทั้งสามนี้ จะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศในเรื่องความปลอดภัยของสถานที่แห่งนี้ อีกทั้งยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ในฐานะของสถานที่จัดงานที่มีหลักการพัฒนาการจัดงานอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งเรื่องการพัฒนาการจัดงานอย่างยั่งยืนนับเป็นกระแสที่ระดับนานาชาติต่างให้ความสำคัญ โดยรอยัล พารากอน ฮอลล์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อความสำเร็จนี้ เพื่อต่อยอดความสำเร็จสูงสุดให้กับทุกภาคส่วน ดังที่ทางเราได้รับการสนับสนุนจากท่านด้วยดีเสมอมา”

ทั้งนี้ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ถือเป็นผู้นำในสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐานระดับสากลและโดดเด่น ด้วยภาพลักษณ์สุดพรีเมี่ยม อีกทั้งศักยภาพของสถานที่ที่สามารถตอบโจทย์การจัดงานได้หลากหลาย โดยมีกลุ่มลูกค้าสำคัญคือ กลุ่มไมซ์  งานคอนเสิร์ตและงานอีเว้นท์ต่างๆ โดยได้วางกลยุทธ์การตลาด ภายใต้แนวคิด MICE3 โดยตัว E3 คือ E = Exhibition, E=Entertainment และ E=Event ซึ่งที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้ตลอด 10 ปี สูงถึง 10 – 15%

การได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO และมอก.ทั้งสามนี้ จะช่วยรักษาการขยายสัดส่วนลูกค้าในประเทศและต่างประเทศของ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ที่เป็น 70:30 ไว้ได้อย่างดี ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานสถานที่จัดงานของประเทศไทยว่ามีความเพียบพร้อมไม่แพ้สถานที่จัดงานอื่น ๆ ทั่วโลก และมีโอกาสที่จะดึงงานจากต่างประเทศเข้ามาจัดที่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีกับประเทศไทยในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ และสังคม

คุณพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในฐานะผู้ตรวจ ประเมินและมอบใบรับรอง ISO และมอก. กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและความไม่แน่นอนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ก่อให้เกิดภัยคุกคามซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างคุณค่าขององค์กร ในขณะเดียวกันการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนที่คำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ เป็นความท้าทายที่องค์กรต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือ การตอบสนอง และการแก้ไขสถานการณ์ในยามวิกฤติอย่างมีประสิทธิผล รอยัล พารากอน ฮอลล์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22301 Business Continuity Management System (BCMS), มอก. 22300 MICE Security Management System (MSMS) และ ISO 20121 Event Sustainability Management System (ESMS) พร้อมกัน 3 ระบบ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) โดยมีการบริหารจัดการแบบองค์รวมให้องค์กรมีความยืดหยุ่น สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง มีการเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายในอนาคต การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและผู้มาเยือนประเทศไทย รอยัล พารากอน ฮอลล์ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นผู้นำของการจัดงาน การประชุม สัมมนา และนิทรรศการ ในระดับภูมิภาคและสากลอย่างยั่งยืน”


คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ กล่าวว่า “การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการจัดการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม ทั้งนี้อุตสาหกรรมการจัดประชุม แสดงสินค้า เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ให้ความสนใจกับแนวทางดังกล่าวเป็นอย่างมาก เพราะเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้เดินทางเข้ามาจัดงาน รวมถึงเป็นการสร้างจุดขายให้แก่ผู้ประกอบการไมซ์ในประเทศไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการจัดงานได้มากขึ้น ทีเส็บ ได้ดำเนินการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไมซ์ไทย ได้รับมาตรฐานสากลตามแนวทางดังกล่าว ด้วยการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ จัดทำมาตรฐานต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ขึ้น โดย รอยัล พารากอน ฮอลล์ นั้น ได้รับการสนับสนุนจากทีเส็บด้านงบประมาณและองค์ความรู้ เพื่อให้ได้รับการรับรอง 3 มาตรฐาน ได้แก่ ISO 22301 มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ /  ISO 20121มาตรฐานการจัดการและบริหารธุรกิจอีเว้นต์อย่างยั่งยืน และมอก. 22300 โครงการมาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย สำหรับการจัดประชุม สัมมนาและนิทรรศการ ในช่วงเวลาเดียวกัน และ ในโอกาสที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ ประสบความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐานดังกล่าว     ทีเส็บรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นความภูมิใจของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย และเชื่อว่าจะเป็นการจุดประกายสำคัญให้ผู้ประกอบการไมซ์รายอื่น เร่งพัฒนาศักยภาพเพื่อให้ได้รับมาตรฐานนี้ด้วยเช่นกัน”

นอกจากนี้เพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จและตอบแทนพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุน และเพื่อเป็น ประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป รอยัล พารากอน ฮอลล์ ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง “Sustainable Event Management” ขึ้น บรรยายโดย Ms. Janet Salem  ตัวแทนจากองค์การสหประชาชาติด้านสิ่งแวดล้อม ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยยังคงรักษามาตรฐานความเป็นสถานที่จัดงานระดับพรีเมี่ยม

###

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ 

แชร์บทความ