ชู “ไมซ์ เลน” สร้างจุดเด่น ยกระดับไมซ์ไทย

16 พฤษภาคม 2560 กรุงเทพฯ: ทีเส็บ-สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง-บมจ. ท่าอากาศยานไทย สานต่อแผนงานบูรณาการความร่วมมือ ชู “ไมซ์ เลน (MICE LANE)” ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย สร้างจุดเด่น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการอำนวยความสะดวกแก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศ พร้อมกระตุ้นผู้จัดงานไมซ์ใช้บริการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และตอกย้ำไทยเป็นไมซ์เดสติเนชั่นของภูมิภาค

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า การอำนวยความสะดวกให้นักเดินทางกลุ่มไมซ์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทีเส็บมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อสร้างความประทับใจและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งไมซ์ของภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นหนึ่งปัจจัยในการตัดสินใจของผู้ประกอบการไมซ์ที่จะเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดย “MICE LANE” ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นบริการที่ทีเส็บดำเนินการมาเป็นเวลาเกือบ 5 ปีแล้ว โดยเน้นการอำนวยความสะดวก 4 ด้าน ได้แก่ การตรวจคนเข้าเมืองในช่องทางพิเศษ การตรวจลงตราเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย (VISA On Arrival) ด่านควบคุมโรคติดต่อ (Health Control) และการให้บริการจุดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งานไมซ์ในพื้นที่สนามบิน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

“จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เน้นการสร้างมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการของอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานนั้น ทำให้ปี 2560 เป็นปีที่ทีเส็บได้ทำงานร่วมกับ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนา “MICE LANE” รวมทั้งบริการ ณ สนามบินเพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ด้าน พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสนับสนุนว่า “สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศ ในแต่ละปีมีนักเดินทางเข้า-ออกที่ต้องใช้บริการตรวจคนเข้าเมืองเป็นจำนวนมาก ดังเช่นปี พ.ศ. 2559 มีนักเดินทางเข้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นจำนวน 20,540,619 ราย เดินทางออกเป็นจำนวน 19,538,832 ราย ซึ่งมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์จำนวนหนึ่งที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ให้ความร่วมมือกับทีเส็บในการอำนวยความสะดวก โดยเมื่อมีการเดินทางเข้ามาของนักเดินทางกลุ่มไมซ์นั้น ทาง สตม. จะมีการประสานงานด้านข้อมูลกับทีเส็บล่วงหน้า และจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในช่องทางพิเศษตรวจคนเข้าเมือง เป็นการประหยัดเวลา สร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นในการเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้ง ซึ่งสามารถใช้บริการได้ทุกท่าอากาศยานที่จะต้องตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าจะเป็นที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานกระบี่ หรือ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

ด้าน นายศิโรตน์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เปิดเค้าน์เตอร์ต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์บริเวณโถงห้องผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ใกล้กับสายพานรับกระเป๋าหมายเลข 10 และ 18 และอนุญาตให้ติดตั้งป้าย Roll Up หรือป้ายประชาสัมพันธ์ต้อนรับนักเดินกลุ่มไมซ์ภายในอาคารผู้โดยสาร และอำนวยความสะดวกที่จอดรถรับ-ส่ง ซึ่งคาดว่าจะสร้างความพึงพอใจให้กับนักเดินทางกลุ่มไมซ์เป็นอย่างดี ทั้งด้านการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ก่อให้เกิดความประทับใจ และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในฐานะเจ้าบ้าน

นายจิรุตถ์ กล่าวต่อไปว่า “ในปีนี้ ทีเส็บมีการปรับกลยุทธ์การให้บริการของ MICE LANE เน้นชูจุดขายให้การต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์แบบมีมาตรฐานระดับนานาชาติ แต่คงเสน่ห์ของการต้อนรับแบบไทยที่สามารถสนองตอบทุกความต้องการของลูกค้าทั้งการมาเพื่อจุดหมายทางธุรกิจและการพักผ่อนหย่อนใจ สอดรับกับแคมเปญสื่อสารประเทศไทยปี 2560 THAILAND CONNECT Your Vibrant Journey to Business Success ส่งเสริมจุดขายด้าน Bleisure Destination ของประเทศ และยังมีการปรับเปลี่ยนเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ MICE LANE ให้มีความสวยงาม สดใส และเป็นเอกลักษณ์ สอดรับการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของนักเดินทางกลุ่มไมซ์”

สถิติการให้บริการของ MICE LANE ตั้งแต่เปิดให้บริการในเดือนตุลาคม ปี 2555 มียอดนักเดินทางกลุ่มไมซ์ใช้บริการกว่า 80,000 คน เข้าร่วมงานสำคัญต่างๆ อาทิ งานประชุมใหญ่โรตารีสากล งานประชุมทันตแพทย์โลก งาน Infinitus (China) Overseas Training และ IT&CM Asia เป็นต้น โดย ทีเส็บ ได้มีการสำรวจระดับความพึงพอใจที่มีต่อ MICE LANE ของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในปี 2559 พบว่ามีความพอใจโดยรวมร้อยละ 94.14 ซึ่งเป็นเรื่องการให้บริการ การดูแลเป็นพิเศษ การช่วยอำนวยความสะดวกการตรวจคนเข้าเมือง การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และความเป็นมิตร เป็นต้น

สำหรับงานสำคัญที่จะใช้บริการ MICE LANE ในปีนี้ อาทิ งาน Infinitus (China) Overseas Training ระหว่างวันที่ 13-23 พฤษภาคม งาน Herbalife Southeast Extravaganza ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม งาน Asian Utility Week 2017 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม งาน World Confederation for Physical Therapy : Asia Western Pacific and Physical Therapy Association of Thailand Congress 2017 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน งาน Unicity South Asia Mid-Year Recognition ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม งาน The 11th International Congress of the international Society for Hemodialysis 2017 ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม งาน Jeunesse APAC Expo 2017 ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน และงาน IT&CM Asia 2017 Trade Show ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน รวมจำนวนนักเดินทางไมซ์ต่างชาติที่จะร่วมงานกว่า 33,000 คน

######

เกี่ยวกับทีเส็บ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เป็นหน่วยงานภาครัฐชั้นนำที่มีบทบาทในการพัฒนาและเชื่อมโยงความสำเร็จของการจัดงานเชิงธุรกิจ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ภายใต้กระบวนทัศน์ผู้ขับเคลื่อนความสำเร็จ (Growth Driver) มุ่งเน้นสู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจสู่การจัดงานเชิงธุรกิจครอบคลุมทุกความต้องการที่แตกต่าง สู่ความสำเร็จที่เป็นหนึ่งเดียว นอกจากนี้ ทีเส็บยังมุ่งเน้นการพัฒนาประสานเครือข่ายความร่วมมือ เปิดศักราชใหม่ในการต่อยอดและสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อวางรากฐานการเติบโตในระยะยาว อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง         ผู้จัดการอาวุโส     โทรศัพท์ 02-694-6095    อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นายการุณย์ วรารัตน์ไชย         ผู้จัดการ         โทรศัพท์     02-694-6179    อีเมล karun_w@tceb.or.th

นางสาวปนิยดา มุลาลินน์        ผู้ปฏิบัติการ     โทรศัพท์ 02-694-6091    อีเมล paniyada_m@tceb.or.th

แชร์บทความ