ทีเส็บร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (ญี่ปุ่น) เยือนประเทศไทย

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (ที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการ สายงานบริหารและสนับสนุนกลยุทธ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ พร้อมคณะทำงาน ร่วมต้อนรับ นายธีรภัทร มงคลนาวิน (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสนำคณะสื่อมวลชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (ญี่ปุ่น) เยือนประเทศไทย พร้อมให้การบรรยายสรุปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1-2 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ชั้น 26 อาคารสยามพิวรรธ์ทาวเวอร์

###

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง    ผู้จัดการอาวุโส    โทรศัพท์ 02-694-6095 อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นางสาวฐิติวัลยา ไทยมงคลรัตน์    ผู้จัดการ    โทรศัพท์ 02-694-6103 อีเมล titiwanlaya_t@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน    ผู้ปฏิบัติการ    โทรศัพท์ 02-694-6096 อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

นางสาวปนิยดา มุลาลินน์    ผู้ปฏิบัติการ    โทรศัพท์ 02-694-6091 อีเมล paniyada_m@tceb.or.th

แชร์บทความ