งาน Village to The World เปิดตัว 10 ชุมชนต้นแบบนวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน CSR Outing เจาะตลาดกลุ่มองค์กร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ 9 หน่วยงานพันธมิตร จัดงาน Village To The World เปิดตัว 10 ชุมชนต้นแบบนวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน CSR Outing เชิญชวนกลุ่มองค์กรบริษัทเอกชนที่มีงบซีเอสอาร์ให้พาพนักงานไปเปิดประสบการณ์ในชนบทท้องถิ่นและไปทำกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน , เชิญองค์กรบริษัทต่างๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และกลุ่มองค์กรในเขตการนิคมอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานเพื่อชมและซื้อแพ็คเก็จ CSR outing จากทางชุมชน ททท. ตั้งเป้าดึงองค์กรไปจัดทริปซีเอสอาร์ CSR Outing สร้างรายได้ 1 ล้านบาทต่อชุมชน ภายในปี 2560

ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า "โครงการ Village To The World เป็นโครงการที่จัดขึ้นตามยุทธศาสตร์สานพลังประชารัฐเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวใหม่ให้เหมาะสมกับศักยภาพและอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ชุมชน สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยในปีนี้ทาง โครงการเปิดตัวโปรแกรมแรกภายใต้ชื่อ MEET IN THE VILLAGE #Best CSR Outing Ever เป็นโปรแกรมท่องเที่ยวรูปแบบ CSR outing สำหรับตลาดกลุ่มองค์กร (Corporate) โดยนำอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ที่มีอยู่เดิมของชุมชนนำมาสร้างสรรค์ต่อยอดพัฒนาใหม่ ให้เป็นโปรแกรมท่องเที่ยวใหม่สำหรับลูกค้าองค์กร ในรูปแบบ CSR outing ที่รับรองได้ว่าจะเป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่จะทำให้ทุกองค์กร สนุกสนานกับอัตลักษณ์และเสน่ห์ของวิถีชุมชนที่หลากหลาย และที่สำคัญทุกคนในองค์กรจะมีความสุขที่ได้แบ่งปัน และทำกิจกรรมอาสา CSR ที่เป็นประโยชน์กับชุมชน" โดยในปี 2559 นี้ ทางโครงการ ได้คัดเลือก 10 ชุมชน ทีมีรายได้ต่อปีต่ำกว่า 1 ล้านบาท เป็นชุมชนท่องเที่ยวขนาดเล็กที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมาก และไม่มีจุดขายด้านแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) แต่มีศักยภาพด้านกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในชุมชนที่สามารถต่อยอดได้ (Activity based)

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ทางโครงการฯ ได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับทั้ง 10 ชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนให้พร้อมสำหรับการนำเสนอโมเดลท่องเที่ยวในรูปแบบ CSR outing สำหรับกลุ่มองค์กร (Corporate) โดยชุมชนต้นแบบ มีจำนวน 10 ชุมชน ภาคเหนือ 3 ชุมชน ภาคอีสาน 2 ชุมชน ภาคกลาง 3 ชุมชน ภาคใต้ 2 ชุมชน ดังนี้

  • ชุมชนบ้านไร่กองขิง จ.เชียงใหม่
  • ชุมชนเมืองเก่า จ.สุโขทัย
  • ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน
  • ชุมชนกู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด
  • ชุมชนบ้านโคกโก่ง จ.กาฬสินธุ์
  • ชุมชนบ้านดงเย็น จ.สุพรรณบุรี
  • ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมเสตย์ จ.เพชรบุรี
  • ชุมชนบ้านริมคลองโฮมเสตย์ จ.สมุทรสงคราม
  • ชุมชนลีเล็ด จ.สุราษฎร์ธานี
  • ชุมชนวิสาหกิจราไวย์ จ.ภูเก็ต

งานส่งเสริมการขายท่องเที่ยวชุมชน Village to The World ในวันนี้ เป็นการเปิดตัว 10 ชุมชนต้นแบบนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวรูปแบบ CSR Outing โดยทางโครงการ ฯ ได้เชิญกลุ่มองค์กร ภาครัฐ เอกชน และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มาร่วมงานในวันนี้ เช่น ปตท จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด บริษัททิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด(มหาชน) เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจาก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พากลุ่มบริษัทในเขตการนิคมฯ มาร่วมชมและซื้อแพ็คเก็จ CSR outing จากทางชุมชน

นพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ทางโครงการฯ ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย หรื่อ สนท เชิญบริษัทจัดทัวร์ บริษัทจัดสัมมนา สำหรับองค์กร ชั้นนำของไทย เพื่อมาร่วมขยายผลช่วยทำตลาดขายโปรแกรมท่องเที่ยว CSR Outing ให้กับลูกค้าองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ทางโครงการฯ ตั้งเป้าว่าโมเดลท่องเที่ยว ซีเอสอาร์เอาท์ติ้ง (CSR Outing ) นี้จะสามารถสร้างรายได้ 1 ล้านบาทต่อชุมชน ภายในปี 2560 และเป้าหมายสูงสุดของโครงการ Village to the world คือการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ให้ชุมชน สร้างโอกาสให้ชุมชน มีช่องทางที่จะหารายได้เพิ่ม เพราะการท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ชุมชนเข็มแข็งและสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ยั่งยืนต่อไป

CEO Village Ambassadors ซีอีโอชื่อดัง ร่วมเชิญชวนไป Outing ในชุมชน

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า

"ลำพูน" แม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆ แต่ก็เป็นแผ่นดินประวัติศาสตร์ล้านนามาอย่างยาวนาน ในฐานะดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากว่า 600 ปี ทำให้ลำพูน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะที่ชุมชนพระบาทห้วยต้ม เป็นชุมชนชาวปปากะญอที่มีศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างมาก ผู้คนในชุมชนถือศีลห้า และกินมังสวิรัติ ผมคิดว่า บริษัท ที่มีผู้บริหารและพนักงาน ชอบเข้าวัด ทำบุญ เสริมมงคลชีวิต เรียกได้ว่า เป็นแนวสายบุญ จะต้องชอบที่นี่ แน่นอน

พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

"ตอนนี้ ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้ว ถ้า Corporate ไหน กำลังวางแผนพาพนักงานไป Outing ผมขอนำเสนอ ชุมชนเมืองเก่า สุโขทัย นะครับ สุโขทัย มีประวัติศาสตร์ อารยธรรมยาวนาน มีเรื่องเล่า สถานที่ อาหารท้องถิ่นสุโขทัยก็อร่อยมาก ๆ กรุงเทพฯ-สุโขทัยชั่วโมงเดียวถึงนะครับ นั่งรถเมื่อย ไปทางเครื่องบินครับ.เราทำสิ่งที่ทำให้ชุมชนยืนอยู่ได้อย่างยั่งยืน สิ่งดีๆของสุโขทัยมีมากมาย นอกจากสถานที่ซึ่งอยู่ในบริเวณประวัติศาสตร์ สุโขทัยชนะเลิศทั้งโบราณสถาน ชาวบ้านมีกิจกรรมวัฒนธรรมที่เป็น Signature ของสุโขทัยให้แข่งประลองฝีมือ มี Photo scenery สวยมากๆ ให้ถ่ายรูป และก็อย่าลืมพาพนักงานไปนั่งรถคอกหมูสุโขทัยกันนะครับ

ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย

กล่าวว่า “บ้านไร่กองขิง เป็นชุมชนล้านนาเล็กๆ ที่น่ารักและมีเสน่ห์มาก พวกเราได้พาพนักงานเเอร์เอเชียร่วมคิดเเละทำกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อให้คนในชุมชนมีความพร้อมเเละมั่นใจในการสื่อสาร เพราะจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวสำคัญของชาวต่างชาติ โดยที่ผ่านมาคนในชุมชนทั้งเด็กเเละผู้ใหญ่ ก็ให้ความสนใจเเละตื่นตัวดีมาก ซึ่งถ้าหากหน่วยงานทั้งภาครัฐเเละเอกชนใด สนใจจะจัด Outing และทำ CSR ชุมชน พวกเราเชื่อว่าที่บ้านไร่กองขิงจะตอบโจทย์เเละเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเเน่นอนครับ”

นวมินทร์ ประสพเนตร ชุมชน ลีเล็ด

จริงๆ แล้วทางกลุ่ม MONO เคยไป Outing และทำ CSR ปลูกป่าชายเลนมาหลายที่แล้วครับ แต่ต้องยอมรับว่า พอไปเห็นป่าชายเลน ที่ลีเล็ด สุราษฎธานี แล้วตะลึงเลย สมกับที่ได้รับฉายาว่าเป็นป่าอเมซอนไทยแลนด์ กิจกรรมวิถีชุมชนที่เอามาจัดเป็น Team building ให้แข่งขันกันก็สนุกมาก เช่น Rally ล่องเรือ ค้นหาต้นไม้ในป่าชายเลน แข่งกันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กะปิของชุมชน แข่งกันเก็บหอยกัน หอยแครง แข่งกันคิดคำขวัญอนุรักษ์ป่าให้ชุมชน และที่ผมประทับใจมากคือตอนกลางคืนล่องเรือไปดูหิ่งห้อยระยิบระยับ เกาะตามต้นลำพู สวยงามมาก เป็นการไป Outing ที่มีความสุขมากครับ

คุณอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวว่า "สำหรับบริษัทที่ชอบลุยๆ ออกแนว Adventure หน่อยๆ หลงไหลในท้องทะเลสีคราม และชอบทำกิจกรรมอาสาด้านCSR จะต้องชอบ โปรแกรม Outing ที่เกาะโหลน ได้มาลองใช้ชีวิตแบบชาวประมง กินซีฟู้ดสดๆ ที่หากันมาเอง แล้วไปช่วยชุมชนสร้างฝายชะลอน้ำซึ่งในชุมชนยังต้องการอีกมาก ได้เที่ยวสนุก ฝึกทำผ้าบาติกแล้วยังได้ออกแรงทำประโยชน์ด้วย ซึ่งเกาะโหลนอยู่ห่างจากฝั่งภูเก็ต 5 กิโลเมตร ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง ผู้คนบนเกาะส่วนใหญ่ใช้ไฟจากพลังงาน Solar cell ตอนกลางคืนเวลานั่งอยู่บนเกาะโหลน มองออกไปที่ฝั่งMain land ภูเก็ต เห็นแสงไฟ ยามราตรี สว่างไสว ดูคึกคัก เชื่อมั้ยครับว่า ทุกท่านจะรู้สึกว่า ช่างมีความสุขจริงๆ ท่ามกลางความเงียบและความสงบบนเกาะโหลน ผมรับรองว่าเมื่อได้ไปทุกคนจะไม่อยากกลับกรุงเทพ และอยากที่จะไปซ้ำอีกแน่นอนครับ"

ดร.สมพร สืบถวิลกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ทีชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ คุณจะ ได้สัมผัสชีวิตธรรมชาติ วัฒนธรรมดั้งเดิมรวมถึงวิถีชีวิตแห่งชุมชนที่ยังคงอยู่อย่างสวยงาม เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งความสุขทางใจแบบชีวิตสโลว์ไลฟ์ที่หาได้ยากในปัจจุบัน ผมขอเชิญชวนบริษัทต่างๆ ที่กำลังจะจัดจัดกิจกรรม Company outing หรือ กิจกรรม CSR trip ขอแนะนำ ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ สมุทรสงคราม นะครับ ทางชุมชน ต้องการ แนวคิดดีๆ มุมมองที่แตกต่างช่วยเหลือชุมชน ให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น ผมคิดว่าชุมชนแห่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งชุมชนในดวงใจสำหรับการจัดกิจกรรม Company outing หรือ กิจกรรม CSR trip ที่จะสร้างความประทับใจให้พนักงาน ในองค์กร อย่างแน่นอน

ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าฯ ททท กล่าวสรุปว่า ขอเรียนเชิญทุกองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานพลังประชารัฐเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน ด้วยการไปจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ เอาท์ติ้ง ( CSR outing ) เพราะการที่แต่ละองค์กรเข้าไปเที่ยวทำกิจกรรมในชุมชน เท่ากับเป็นการทำ CSR ช่วยเหลือชุมชนแล้วนะครับ เพราะชุมชน เค้านำรายได้ไปพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ สร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืน

ผมขอขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมภารกิจปฎิบัติการ ยกระดับ เพิ่มมูลค่าท่องเที่ยวชุมชนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) , การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร , บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) , สายการบิน Bangkok Airways สายการบินไทยแอร์เอเชีย ,บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ,ในนามของ โครงการ Village to The World ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง และหวังว่า จะได้รับการสนับสนุนจากท่านตลอดไป"

หน่วยงานใดที่สนใจ CSR Outing สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณธันยพร ศิรประภาเดโช เบอร์ติดต่อ : 094-8424545 E-Mail info@villagetotheworld.com

คุณนันท์ดาภัทร ธนสุคนธสิทธิ์ เบอร์ติดต่อ : 064-2423555 E-Mail : info@villagetotheworld.com

คุณอิชย์ชญา ธีราทรง เบอร์ติดต่อ : 081-354-5827 E-Mail : info@villagetotheworld.com

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ คุณธชาษร อัสดาธร (เกล้า)

Mobile : 098-635-6365 , Email : 9@ninetynine99.com

แชร์บทความ