ไทยคว้าสิทธิ์จัดงานประชุม SITE ในปี 2562 ตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางไมซ์คุณภาพในระดับภูมิภาค

16 ตุลาคม 2559, กรุงเทพฯ: ประเทศไทยโดยทีเส็บคว้าชัยประมูลสิทธิ์การจัดงาน SITE Global Conference 2019 งานประชุมระดับโลกของหน่วยงานธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) ตอกย้ำความพร้อมในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลที่มีคุณภาพระดับภูมิภาค

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ประเทศไทยโดยทีเส็บคว้าชัยการประมูลสิทธิ์การจัดงาน “SITE Global Conference 2019” ซึ่งเป็นงานประชุมประจำปีของ สมาคม Society for Incentive Travel Excellence หรือ SITE ซึ่งเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หรือ Incentive ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา มีสมาชิกเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ตามลำดับ อาทิ โรงแรม บริษัทนำเที่ยว ผู้จัดการประชุม (Meeting Planner / Organizer) เรือสำราญ องค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยว (Tourism Board) องค์กรส่งเสริมการประชุม (CVB) และ Incentive House ประมาณ 2,000 คน จาก 90 ประเทศทั่วโลก
“จากรายงานของอเมริกันเอ็กเพรสพบว่าเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มฟื้นตัว ทำให้ธุรกิจการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลเริ่มมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น คาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นในระยะ 3 ปีข้างหน้า จึงเห็นความจำเป็นในการส่งเสริมและฟื้นฟูตลาดที่เคยเป็นตลาดหลักในกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่งงานนี้ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ในด้านต่างๆ ได้แก่ มีโอกาสสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพความพร้อมของสินค้าและบริการใหม่ๆ ทางด้านไมซ์ของประเทศไทยต่อกลุ่มเป้าหมาย ในการเป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับภูมิภาค เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางการสื่อสารของ SITE ซึ่งมีฐานข้อมูลกว่า 500 รายในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ทั่วโลกอีกกว่า 1,000 ราย สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขยายเครือข่ายการตลาดเพิ่มมากขึ้น ช่วยต่อยอดการขายให้กับภาคเอกชนเนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนหนึ่งในสามเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพสูง สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสากล (New Platform) และสร้างรายได้ทางตรงให้กับผู้ประกอบการจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุม”


สำหรับการจัดประชุมสมาชิก SITE Global Conference ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยครั้งแรกเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2546 ที่กรุงเรคยาวิก (Reykjavik) ประเทศไอซ์แลนด์ และหมุนเวียนไปจัดในประเทศต่างๆ และปีนี้ (พ.ศ. 2559) จะจัดขึ้นที่เมืองปานามาซิตี้ ประเทศปานามา ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน และปี พ.ศ.2561 กำหนดจัดขึ้น ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 12-15 มกราคม และ จะจัดในประเทศไทยในเดือนมกราคมปี 2562 ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพการจัดงานนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นสมาชิกจากทั่วโลกประมาณ 400 ราย

รูปแบบการจัดงาน ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยปี พ.ศ.2562 ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการ การประชุมสาขาและสมาชิกประจำปี พร้อมด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการสัมมนาทางวิชาการ 2 วัน และมีกิจกรรมสร้างเครือข่ายสมาชิก พร้อมด้วยทัศนศึกษาสถานที่สำหรับการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย อาทิ ศูนย์การประชุม โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น
“งาน SITE Global Conference 2019 จะเป็นการจุดกระแสความตื่นตัวให้กับผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ในการเตรียมความพร้อมรองรับความต้องการของกลุ่มนักธุรกิจไมซ์ที่เข้าร่วมประชุมได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดงาน ผู้ให้บริการจัดงานและแหล่งช้อปปิ้ง ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวก และการคมนาคม ซึ่งทีเส็บคาดว่าจะเป็นการจัดงานไมซ์ที่สำคัญอีกงานหนึ่งซึ่งมีส่วนทำให้จำนวนนักธุรกิจไมซ์ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่จะตั้งไว้ในปี 2562” นายนพรัตน์ กล่าวโดยสรุป
#####
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6095    อีเมล arisara_t@tceb.or.th
นางสาวฐิติวัลยา ไทยมงคลรัตน์    ผู้จัดการ    โทรศัพท์ 02-694-6103    อีเมล titiwanlaya_t@tceb.or.th
นางสาวขวัญชนก อดทน ผู้ปฏิบัติการ    โทรศัพท์ 02-694-6096    อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th
นางสาวปนิยดา มุลาลินน์    ผู้ปฏิบัติการ โทรศัพท์ 02-694-6091    อีเมล paniyada_m@tceb.or.th

แชร์บทความ