เปิดตัวแคมเปญออนไลน์ MEET IN THE VILLAGE #Best Company outing ever

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ,ณ ห้อง Ballroom ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน ) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส, สายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท โมโน บรอดคาสต์ จำกัด และ กิจการเพื่อสังคม Village to the world ร่วมกันจัดแคมเปญออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทและองค์กรต่างๆ ไปจัดกิจกรรม Company outing และ CSR trip ในพื้นที่ชุมชน ภายใต้ชื่อแคมเปญ MEET IN THE VILLAGE # Best Company outing ever เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล

ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า " จากยุทธศาสตร์สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล ทีเส็บ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ จึงได้จัดทำแคมเปญออนไลน์แข่งขันโปรโมทชุมชน ชื่อ MEET IN THE VILLAGE # Best Company outing ever แคมเปญนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐ,เอกชนและกิจการเพื่อสังคม ตลอดจนเครือข่าย 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วัตถุประสงค์ของแคมเปญนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทและองค์กรต่างๆ ไปจัดกิจกรรม Company outing และ CSR trip ในพื้นที่ชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน "

นางสริตา จินตกานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีเส็บ กล่าวว่า " แคมเปญการแข่งขัน โปรโมทชุมชน MEET IN THE VILLAGE นี้ ได้รับเกียรติจาก 10 ผู้บริหาร จากหน่วยงานต่างๆ มารับหน้าที่เป็น CEO Village Ambassador ประจำชุมชน โดยจะ tack team กับทีมนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เพื่อช่วยกันโปรโมทชุมชน โดยมีทั้งหมด 10 ทีม ดังต่อไปนี้

1 ทีมชุมชนกู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด โดยมี ดร. ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็น CEO Village Ambassador ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

2 ทีมชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จ.เพชรบุรี โดยมี ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงาน ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็น CEO Village Ambassador ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3 ทีมชุมชนบ้านไร่กองขิง จ.เชียงใหม่ โดยมี คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย เป็น CEO Village Ambassador ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

4 ทีมชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จ.สมุทรสงคราม โดยมี ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็น CEO Village Ambassador ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

5 ทีมชุมชนเมืองเก่า จ.สุโขทัย โดยมี คุณพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ CEO สายการบิน Bangkok Airways เป็น CEO Village Ambassador ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

6 ทีมชุมชนพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน โดยมี ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็น CEO Village Ambassador ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

7 ทีมชุมชนวิสาหกิจราไวย์ จ.ภูเก็ต โดยมี คุณอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็น CEO Village Ambassador ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

8 ทีมชุมชนบ้านโคกโก่ง จ.กาฬสินธุ์ โดยมี คุณศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็น CEO Village Ambassador ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

9 ทีมชุมชนลีเล็ด จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี คุณนวมินทร์ ประสพเนตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัดเป็น CEO Village Ambassador ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

10 ทีมชุมชนบ้านดงเย็น จ.สุพรรณบุรี โดยมี พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ ประธานที่ปรึกษาโครงการ Village To The World เป็น CEO Village Ambassador ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต

นางสริตา จินตกานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า " ภารกิจการแข่งขันโปรโมทชุมชนครั้งนี้คือ CEO Village Ambassador และทีมนักศึกษา ของแต่ละทีมจะต้องโปรโมทสื่อของชุมชน ได้แก่ Blog,Youtube,facebook,Instagram เพื่อสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ ให้ได้มากที่สุด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยทีมที่สามารถสร้างการรับรู้ทางสื่อมียอด View ,Like ,Share สูงที่สุด จะได้รับรางวัลดังนี้

  • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 100,000 บาท และโล่เกียรติคุณ
  • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 70,000 บาท และโล่เกียรติคุณ
  • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 50,000 บาท และโล่เกียรติคุณ
  • รางวัลชมเชย 7 รางวัล ๆ ทุนการศึกษา10,000 บาทและประกาศนียบัตร

หน่วยงานใดที่สนใจจัดกิจกรรม Company outing และ CSR trip ในพื้นที่ชุมชน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-Mail meetinthevillage@gmail.com , www.meetinthevillage.com

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ คุณธชาษร อัสดาธร (เกล้า)Mobile : 098-635-6365 , Email : 9@ninetynine99.com

แชร์บทความ