ทีเส็บ ร่วมสนับสนุน 12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2016

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ ทีเส็บ (ที่ 4 จากขวา) ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2016” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ที่จัดขึ้นโดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยกิจกรรมดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากภาคีพันธมิตร อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 20,000 คน โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปสมทบ “ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ” เพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

#####

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6095    อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง ผู้จัดการ    โทรศัพท์ 02-694-6006    อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th

นางสาวฐิติวัลยา ไทยมงคลรัตน์    ผู้จัดการ    โทรศัพท์ 02-694-6103    อีเมล titiwanlaya_t@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน ผู้ปฏิบัติการ    โทรศัพท์ 02-694-6096    อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

นางสาวปนิยดา มุลาลินน์    ผู้ปฏิบัติการ โทรศัพท์ 02-694-6091    อีเมล paniyada_m@tceb.or.th

แชร์บทความ