ภาครัฐหารือผู้ประกอบการส่งเสริมแนวทางขับเคลื่อนไมซ์ตามนโยบายรัฐบาล


พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมหารือถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมธุรกิจไมซ์ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ) (ที่ 4 จากขวา), นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ ทีเส็บ (ที่ 1 จากขวา) และคณะกรรมการทีเส็บ ได้แก่ นางประพีร์ บุรี (ที่ 3 จากซ้าย) นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ (ที่ 2 จากซ้าย) นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมด้วยผู้แทนจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ นางสาวประชุม ตันติประเสิรฐสุข เลขาธิการสมาคมและประธานร่วมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมการขาย สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (ที่ 2 จากขวา), นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ที่ 3 จากขวา), นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมประชุมหารือ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ทำเนียบรัฐบาล

#####

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6095 อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง ผู้จัดการ    โทรศัพท์ 02-694-6006 อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th

นางสาวฐิติวัลยา ไทยมงคลรัตน์    ผู้จัดการ    โทรศัพท์ 02-694-6103 อีเมล titiwanlaya_t@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน ผู้ปฏิบัติการ    โทรศัพท์ 02-694-6096 อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

นางสาวปนิยดา มุลาลินน์    ผู้ปฏิบัติการ โทรศัพท์ 02-694-6091 อีเมล paniyada_m@tceb.or.th

แชร์บทความ