ทีเส็บจับมือ Hong Kong PolyU ต่อยอดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการศึกษาไมซ์ในต่างประเทศ

19 พฤษภาคม 2559 - สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บจับมือสถาบัน School of Hotel & Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) ลงนามความร่วมมือภายใต้โครงการ Academic Exchange Programme (AEP) เพื่อต่อยอดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและขยายเครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในต่างประเทศ พร้อมนำ สถาบันการศึกษาไทยกว่า 8 แห่ง ร่วมงานเผยแพร่งานวิจัยด้านไมซ์ในงาน 2nd Global Tourism & Hospitality Conference and 15th Asia Pacific Forum for Graduate Students Research in Tourism (Hong Kong 2016)

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการทีเส็บกล่าวว่า “สำหรับปี 2559 ทีเส็บมุ่งดำเนินงานใน 5 โครงการหลัก ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากลสำหรับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย หรือ MICE 101 (2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ (Coach the Coaches Program) (3) โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนการศึกษาไมซ์ในต่างประเทศ (Academic Exchange Program) (4) โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ (MICE Academic Cluster) (5) โครงการเชื่อมโยงบัณฑิตสู่สายอาชีพไมซ์ (MICE Academy & Career Day)

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนการศึกษาไมซ์ในต่างประเทศ ที่จะนำไปสู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างทีเส็บกับสถาบัน Hong Kong PolyU ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านไมซ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเอเซีย ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย และบุคลากรทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและฮ่องกง เพื่อประโยชน์ในการสร้างบุคลากรไมซ์รุ่นใหม่ที่มีองค์ความรู้ที่ได้มาตรฐานสากล โดยการทำงานภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้นั้นจะเน้นเป็นกิจกรรมที่เน้นด้านการศึกษา เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคคลากรด้านศึกษา งานวิจัยและองค์ความรู้ การให้ทุนการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และการจัดงานประชุมทางวิชาการ และกิจกกรรมด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อภาคการศึกษาไมซ์ เป็นต้น


สำหรับปี 2559 นี้ ทีเส็บได้อำนวยความสะดวกให้บุคลากรด้านไมซ์จากสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาพันธมิตรโครงการ Academic Exchange Programme (AEP) ไปร่วมกิจกรรมในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในงาน IMEX 2016 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ 19-21 เมษายน ที่ผ่านมา และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในงาน 2nd Global Tourism & Hospitality Conference 2016 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับมหาวิทยาลัยทั้งสองประเทศ


การเข้าร่วมงาน 2nd Global Tourism & Hospitality Conference 2016 นั้น ทีเส็บได้นําผู้แทนสถาบันการศึกษาไทยกว่า 8 แห่ง เดินทางและร่วมกิจกรรม กับสถาบันชั้นนำในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน อาทิ เข้าเยี่ยมชมและประชุมด้านการจัดทําข้อมูลอุตสาหกรรมและงานวิจัยกับ Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) เข้าร่วมงานเผยแพร่งานวิจัยด้านไมซ์ (Research paper presentation ) ในงาน 2nd Global Tourism & Hospitality Conference และงาน 15th Asia Pacific Forum for Graduate Students Research in Tourism (Hong Kong 2016) ซึ่งจัดโดย School of Hotel and Tourism Management (SHTM), The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) พร้อมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือภายใต้โครงการ Academic Exchange Programme (AEP) ระหว่างทีเส็บและ Hong Kong PolyU อีกด้วย

นายนพรัตน์ กล่าวเสริมว่า “เราหวังว่าความร่วมมือกับ PolyU ในการทำกิจกรรมภายใต้โครงการ AEP นี้จะสามารถตอบโจทย์ในการพัฒนาบุคคลากรของประเทศไทยด้านการศึกษาไมซ์ และช่วยเตรียมความพร้อมของบุคลากรรุ่นใหม่ที่จบการศึกษาจากสถาบันให้เกิดความเข้าใจถึงอุตสาหกรรมในระดับที่พร้อมจะเข้ามาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง

“ในปัจจุบันทีเส็บได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษา 57 แห่ง และอาชีวศึกษา 30 แห่ง ทั่วประเทศไทย ในการนำหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากลไปบรรจุใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาของแต่ละสถาบัน นอกจากนี้ ทีเส็บมีหน่วยงานพันธมิตรด้านการศึกษาไมซ์จากต่างประเทศรวม 41 องค์กร ใน 7 ประเทศ อาทิ ของออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เยอรมนี ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา และในอนาคตยังวางแผนขยายเครือข่ายพันธมิตรด้านการศึกษาในต่างประเทศ ตั้งเป้าในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมจัดวางให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาไมซ์ในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ยังตั้งเป้าขยายเครือข่ายด้านการศึกษาในอเมริกาและยุโรปซึ่งเป็นภูมิภาคต้นแบบการจัดทำหลักสูตรไมซ์ที่ได้รับมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาไทย ให้มีมาตรฐานระดับสากล”

ทั้งนี้ ทีเส็บมีเป้าหมายที่จะผลิตนักศึกษากว่า 5,000 คนต่อปีการศึกษา และคาดว่าจะสามารถผลิตบัณฑิตไมซ์ได้ราว 20,000 คน ภายในปี 2559 เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมไมซ์ต่อไป

# # #

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6095    อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง ผู้จัดการ    โทรศัพท์ 02-694-6006 อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน    ผู้ปฏิบัติการ    โทรศัพท์ 02-604-6096    อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

นางสาวปนิยดา มุลาลินน์    ผู้ปฎิบัติการ โทรศัพท์ 02-694-6091    อีเมล paniyada_m@tceb.or.th

แชร์บทความ