ทีเส็บต้อนรับและแบ่งปันข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ไทยแก่คณะนักเรียนจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร (นั่งที่ 3 จากซ้าย), นางสาววราภรณ์ ศรพรหม ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงานนโยบายและกลยุทธ์องค์กร ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร(นั่งที่ 2 จากซ้าย) พร้อมกับนางสาวภัทร์ ศาสตร์ขำ ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ (นั่งซ้ายสุด) เป็นผู้แทนของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ให้การต้อนรับและให้ความรู้เรื่องกลยุทธ์การดำเนินงานของทีเส็บ รวมถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย และการจัดงานไมซ์อย่างยั่งยืนให้แก่คณะนักเรียนจากคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ณ อาคารสยามทาวเวอร์

###

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง โทรศัพท์ 02-694-6095    อีเมล์ Arisara_t@tceb.or.th

นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง โทรศัพท์ 02-694-6006    อีเมล์ kanokwan_k@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน    โทรศัพท์ 02-694-6096 อีเมล์ Kwanchanok_o@tceb.or.th

นางสาวปนิยดา มุลาลินน์    โทรศัพท์ 02-694-6091 อีเมล์ Paniyada_m@tceb.or.th

แชร์บทความ