ทีเส็บเปิดตัวแคมเปญสื่อสารประเทศไทยปี’59 THAILAND CONNECT Our Heart Your World ศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ขับเคลื่อนความสำเร็จสู่ระดับโลก

กรุงเทพ/30 กันยายน 2558 – สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เปิดตัวแคมเปญสื่อสารประเทศไทยปี’59 Thailand CONNECT Our Heart….Your World ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่ศูนย์กลางไมซ์แห่งภูมิภาค จุดเชื่อมโยงธุรกิจสู่ความสำเร็จระดับสากล ภายใต้จุดเด่น 3 ประการ จุดหมายปลายทาง (destination) โอกาสทางธุรกิจ (business) บุคลากรมืออาชีพ (people) พร้อมจัดโปรโมชั่นจูงใจส่งเสริมการตลาดประจำปี 2559 ตั้งเป้าหมายดึงผู้จัดงานและนักเดินทางกลุ่มไมซ์เข้าไทย 1,060,000 คน หวังรายได้ 92,000 ล้านบาท

ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน The 23rd IT&CM Asia and 18th CTW Asia – Pacific ซึ่งเป็นงานเทรดโชว์ด้านการประชุมนานาชาติและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องในประเทศไทยปีนี้เป็นปีที่ 14 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2558 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ ทีเส็บได้ใช้เวทีนี้เปิดตัวแคมเปญสื่อสารประเทศไทย ประจำปี 2559 ในตลาดต่างประเทศเป็นครั้งแรก เพื่อสร้างการรับรู้แก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์และสื่อมวลชนนานาชาติ 2,600 คน จาก 64 ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมงาน

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า การดำเนินงานส่งเสริมตลาดไมซ์ของประเทศไทยปี 2559 จะมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ ขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภายใต้แคมเปญThailand CONNECT…Our Heart, Your World ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากกลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ในปี 2558 -Thailand CONNECT the World และยังคงความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ผ่านจุดเด่นของประเทศไทยทั้ง 3 ด้าน คือ จุดหมายปลายทาง (destination) โอกาสทางธุรกิจ (business) และบุคลากรมืออาชีพ (people)

“ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่มีเอกลักษณ์เพราะเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมเชิงธุรกิจและเป็นศูนย์กลางธุรกิจของตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคอาเซียนและตลาดระดับโลกรวมทั้งเป็นศูนย์กลางของความเจริญที่มีบุคลากรมืออาชีพซึ่งมีใจมุ่งมั่นพร้อมให้บริการในทุกรูปแบบด้วยรอยยิ้มที่แสนประทับใจทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศไทยและเป็นที่มาของการสื่อสารแบรนด์ THAILAND CONNECT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอกย้ำเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่ตอบโจทย์การจัดกิจกรรมเชิงธุรกิจในระดับโลกด้วยความพร้อมของงานบริการด้านต่างๆที่สร้างโอกาสมากมายให้กับนักเดินทางกลุ่มไมซ์”

สำหรับจุดเด่นของประเทศไทยในด้านจุดหมายปลายทาง (destination) ทีเส็บจะนำเสนอความพร้อมที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้จัดงานและเชื่อมต่อได้ทุกมิติผ่าน 3 ด้านได้แก่

(1)    มีโอกาสมากมายในการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์7 รูปแบบ คือ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การผจญภัย การสร้างทีมเวิร์ค กิจกรรม CSR และการประชุมเชิงอนุรักษ์ กิจกรรมบรรยากาศชายหาด การจัดงานและกิจกรรมหรูหรามีระดับ และการนำเสนออาหารไทยในทุกการจัดงานที่หลากหลาย พร้อมกันนี้ยังมีเมืองไมซ์ซิตี้ทั้ง 5 แห่งอย่าง กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่นที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับในระดับโลกว่าเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการดำเนินธุรกิจ

(2)    การเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต ด้วยระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยมีสนามบินนานาชาติระดับโลกเป็นศูนย์กลางสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับธุรกิจไมซ์ พร้อมเชื่อมต่อคมนาคมอื่นๆ ด้วยการขยายเครือข่ายเส้นทางรถไฟ เพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งทางทะเล ตลอดจนมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับธุรกิจไมซ์ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทั่วโลก

(3)    ความสามารถเชื่อมโยงโลกทั้งใบด้วยเครือข่ายดิจิตอล ด้วยโครงสร้างเครือข่ายดิจิตอลที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ด้วยบริการ WiFiความเร็วสูงสุดเมื่อเดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายในสนามบินนานาชาติทั้ง 6 แห่ง บริการ WiFi บนเครื่องบินโดยสายการบินไทย และสายการบินนกแอร์ และสามารถติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทั่วประเทศผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมระบบ 3G/4G LTE

ด้านโอกาสทางธุรกิจ (business) ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญของโลกมีโอกาสมากมายในการสร้างผลประโยชน์จากธุรกิจต่างๆ ที่มาจากทั่วโลก เอเชีย และอาเซียน โดยครอบคลุมใน 3 ด้าน ได้แก่

(1)    ศูนย์กลางตลาดเกิดใหม่ของโลก เป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงสำหรับตลาดไมซ์ทั่วโลก มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเน้นนโยบายส่งเสริมการลงทุน/อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านการส่งออกใน 5 อุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรมรถยนต์/อาหารและการเกษตร/โครงสร้างพื้นฐาน/สุขภาพ และพลังงาน รวมถึงการจัดงานมหกรรมนานาชาติและอีเวนท์ ให้กับธุรกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ ทั้งด้านวัฒนธรรม,การสร้างสรรค์, บันเทิง, ท่องเที่ยวและกีฬา

(2)    ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ไม่เคยหยุดนิ่งของเอเชีย ด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค การตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค หรือ RCEP, การริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ หรือ BIMSTECความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิค หรือ APEC ซึ่งมีระบบเศรษฐกิจที่เติบโต ทำให้ประเทศไทยเป็นประตูเปิดไปสู่ทุกภาคพื้นทวีปได้

(3)    การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผลักดันให้เกิดการพัฒนา โดยประเทศไทยเป็นผู้นำในความร่วมมือระหว่างประเทศกับสมาชิกอาเซียน และเป็นผู้บุกเบิกการจัดแสดงสินค้าระดับภูมิภาคภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล

และด้านบุคลากรมืออาชีพ (people) มุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศด้วยเอกลักษณ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมระดับโลก มีความเป็นมิตร และให้การต้อนรับด้วยความยินดี ซึ่งมีความโดดเด่นใน 3 ด้าน ได้แก่

(1)    เป็นผู้นำอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคอาเซียนยกระดับมาตรฐานธุรกิจไมซ์ 6 ด้าน โดยมีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมไมซ์ที่ได้รับการรับรอง 42 แห่ง

(2)    มีบุคลากรที่มากความสามารถในการจัดกิจกรรมทางธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งนี้มีบุคลากรมีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจไมซ์ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ, มีความเป็นมืออาชีพ, อีกทั้งยังเป็นทีมพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่แข็งแกร่ง ภายใต้กลยุทธ์ 4P’s Public – Private –People – Partnership

(3)    มีบุคลากรชาวไทยที่พร้อมต้อนรับและให้บริการอย่างดีเยี่ยม โดยจุดขายที่สำคัญของ “ความเป็นไทย” คือ การให้บริการจากหัวใจของคนไทย 70 ล้านคน ที่พร้อมให้การต้อนรับด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่น

นายนพรัตน์ กล่าวต่อไปว่า ทีเส็บยังได้จัดเตรียม 3 แพ็คเกจสุดพิเศษ เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย Thailand CONNECT RSTA Welcome Package โดยทีเส็บ ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ หรือ RSTA จัดทำแพ็คเกจดังกล่าวขึ้น เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่เดินทางมาติดต่อธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ ส่วนลดร้านอาหาร สปาจากโรงแรมชั้นนำ 7 แห่งกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ และส่วนลดจากร้านค้าย่อยอีกกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ โดยสิทธิประโยชน์ดังกล่าวนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

Thailand CONNECT Beyond the Capital ทีเส็บให้การสนับสนุนลูกค้าองค์กรนานาชาติที่จัดการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนอกกรุงเทพฯ และเดินทางโดยสายการบินในประเทศกับสายการบินที่เป็นพันธมิตรสำหรับกลุ่มขนาด 100 คนขึ้นไป และพำนักในประเทศไทยอย่างน้อย 3 วัน 2 คืนจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 1,000 บาทต่อผู้เข้าร่วมประชุม 1 คน หรือสูงสุด 300,000 บาทต่อ 1 กลุ่มการประชุม และ CONNECT Business เป็นโปรโมชั่นส่งเสริมการขายสำหรับสมาพันธ์ สมาคมธุรกิจการค้า หอการค้า องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร บริษัทจัดการเดินทางด้านไมซ์และสื่อประเภทวารสารด้านอุตสาหกรรมจากกลุ่มประเทศอาเซียนบวก 6 และ BIMSTEC ที่เข้าชมงานด้านการแสดงสินค้านานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งต้องมีสมาชิกกลุ่มอย่างน้อย 10 คน เข้าร่วมประชุมเจรจาจับคู่ธุรกิจอย่างน้อย 30 คู่ธุรกิจ โดยแต่ละท่านที่ร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจครบ 3 คู่ธุรกิจ จะได้รับเงินรางวัล 100 เหรียญสหรัฐต่อคน และแต่ละกลุ่มจะต้องมีวันพำนักในประเทศไทยอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน

“การดำเนินงานส่งเสริมตลาดไมซ์ภายใต้แคมเปญ Thailand CONNECT…Our Heart Your World และโปรโมชั่นส่งเสริมการตลาดและการขายในปี 2559 นั้น ทีเส็บ คาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ 2559 จะมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์และรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 คิดเป็นจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ 1,060,000 คน สร้างรายได้ 92,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นตลาดประชุมองค์กร264,000 คน รายได้ 27,450 ล้านบาท ตลาดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 254,000 คน รายได้ 16,550 ล้านบาท ตลาดประชุมนานาชาติ351,000 คน รายได้ 32,350 ล้านบาท ตลาดแสดงสินค้านานาชาติ 191,000 คน รายได้ 15,650 ล้านบาท” นายนพรัตน์กล่าวสรุป

# # #

ประเทศไทยกับการจัดงาน IT&CM Asia ครั้งที่ 23 และ CTW Asia Pacific ครั้งที่ 18

การดำเนินการจัดงาน IT&CM Asia and CTW Asia Pacific นั้น ได้จัดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน สำหรับปี 2558 นี้ จะเป็นการครบรอบปีที่ 14 ที่มีการจัดในประเทศไทย และมีการเปิดตัวแคมเปญสื่อสารประเทศไทยประจำปี 2559 ‘Thailand CONNECT Our Heart….Your World’ แก่ผู้ร่วมเข้างาน พร้อมนำเสนอแพ็คเกจสุดพิเศษสำหรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถเยี่ยมชมคูหานิทรรศการประเทศไทยและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทีเส็บ แคมเปญการสื่อสารประเทศไทยและแพ็คเกจดังกล่าวได้ที่บูธหมายเลข B1 โดยประเทศไทยได้จัดทำ HOSTED BUYER LOUNGE เพื่อเป็นสถานที่ต้อนรับผู้ซื้อที่ร่วมเจรจาธุรกิจ อีกทั้งทีเส็บยังเป็นเจ้าภาพจัดพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน (Welcome Reception & Opening Ceremony) ภายใต้แนวคิด “HEAVEN UNVEILED. A NIGHT in PARADISE” ตลอดจนให้การสนับสนุนการเดินทาง ที่พัก กิจกรรม City Tour ณ พิพิธภัณฑ์ดอกไม้ กรุงเทพมหานคร และกิจกรรม Post Tour ณ จังหวัดกระบี่ และสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำเสนอสถานที่การจัดงาน และจังหวัดที่มีความพร้อมในการต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าองค์กร

พร้อมกันนี้ ประเทศไทยโดยทีเส็บได้รับโอกาสให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม UIA Associations Round Table Asia-Pacific 2015 ของ Union of International Associations หรือ UIA ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน โดยมีผู้เข้าร่วมงานประชุม 80 คน จาก 50 สมาคมนานาชาติใน 20 ประเทศครอบคลุมทั้งในเอเชีย ยุโรป และออสเตรเลีย การประชุมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นนอกภูมิภาคยุโรป และยังเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมงานนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสัมพันธ์และเข้าชมการจัดแสดงสินค้าบริการทางด้านการจัดประชุม-อินเซนทีฟภายในงาน IT&CM Asia and CTW Asia Pacific 2015 ในวันที่ 30 กันยายน 2558 อีกด้วย

# # #

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6095    อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง ผู้จัดการ    โทรศัพท์ 02-694-6006    อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน    ผู้ปฏิบัติการ    โทรศัพท์ 02-694-6096    อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

แชร์บทความ