ทีเส็บ เดินหน้ารุกตลาดการประชุมปี 2559 เร่งฟื้นความเชื่อมั่น ชู 3 แคมเปญ ยกระดับไทยฮับประชุมคุณภาพแห่งเอเชีย

กรุงเทพฯ/26 กันยายน 2558 – สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เผยแผนบุกตลาดอุตสาหกรรมการประชุมปี 2559 เปิดตัว 3 แคมเปญ หนุนผู้จัดงานดึงนักเดินทางกลุ่มไมซ์ต่างชาติ เพิ่มตัวแทนในต่างประเทศเจาะตลาดใหม่ ขยายการรับรู้ ยกระดับภาพลักษณ์ไทยสู่จุดหมายปลายทางคุณภาพด้านการประชุมแห่งเอเชีย ชูงาน Meetings Industry Day เป็นเวทีแจงนโยบาย ดึงกูรูร่วมแบ่งปันกลเม็ดเคล็ดลับการประมูลสิทธิ์จัดงาน พร้อมพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการไมซ์ไทยให้เข้มแข็ง

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า “แผนส่งเสริมอุตสาหกรรมการประชุมปี 2559 ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจการประชุมนานาชาติ (conventions) การประชุมองค์กร (meetings) และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (incentives) นั้น ทีเส็บ ได้กำหนดเป้าหมายมุ่งยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางคุณภาพด้านการจัดประชุมแห่งเอเชีย เพิ่มรายได้จากอุตสาหกรรมการประชุมและพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน โดยชูกลยุทธ์ส่งเสริมการรับรู้ เน้นศึกษาศักยภาพตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะในธุรกิจการประชุมองค์กร และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในตลาดแอฟริกาใต้ ยุโรปตะวันออก และตะวันออกกลาง จัดทีมงานในระดับภูมิภาคแต่งตั้งตัวแทนการตลาดเพิ่มขึ้นในประเทศสิงค์โปร์ และออสเตรเลีย ขณะที่ปัจจุบันมีตัวแทนการตลาดอยู่ในประเทศจีน ญี่ปุ่น อินเดีย และอเมริกา พร้อมผลักดันแคมเปญส่งเสริมการตลาดไปสู่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความร่วมกับพันธมิตรประมูลสิทธิ์การจัดงานอย่างต่อเนื่อง”

ภายใต้การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการประชุมนั้น ทีเส็บจะขับเคลื่อนผ่านแคมเปญส่งเสริมการตลาด 3 แคมเปญอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยธุรกิจการประชุมนานาชาติ นำเสนอแคมเปญ Visitor Promotion (ASEAN+6) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ให้การสนับสนุนผู้จัดงานในการทำกิจกรรมตลาด เพื่อดึงผู้ร่วมประชุมชาวต่างชาติเข้าร่วมงานที่จัดในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้น เน้นกลุ่มขนาด 300 คนขึ้นไป และมุ่งเพิ่มสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมจากกลุ่มประเทศ ASEAN+6 (บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย)

สำหรับธุรกิจการประชุมองค์กร และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล นำเสนอแคมเปญ Thailand Connect.… Connect beyond the capital.... Fly to Explore Our Diverse Destinations เน้นให้การสนับสนุนกลุ่ม คอร์ปอเรตต่างประเทศ เพื่อโปรโมทให้นักเดินทางเข้ามาจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดประชุมในเมืองไซ์ซิตี้ ผ่านการสนับสนุนทางด้านงบประมาณ ภายใต้เงื่อนไขต้องใช้บริการบินในประเทศ โดยสายการบินที่เป็นพันธมิตรทางการตลาดกับทีเส็บ กำหนดการเดินทางระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2559 และแคมเปญ Thailand BIG Thanks! มอบข้อเสนอสุดพิเศษให้กับกลุ่มคอร์ปอเรตต่างประเทศที่เข้ามาจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทย เพื่อดึงดูดให้กลุ่มการประชุมขนาดใหญ่หรือเมกกะอีเวนท์เข้ามาจัดประชุมในเมืองไทยมากยิ่งขึ้น ผ่านการสนับสนุนทางด้านงบประมาณ โดยกำหนดการเดินทางระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2559

พร้อมกันนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายทางการตลาด โดยเข้าร่วมงานเทรดโชว์ด้านการประชุมที่สำคัญระดับโลก 7 งาน ได้แก่ IT&CMA / CTW, IMEX America, IBTM World, AIME, IT&CM China, IMEX Frankfurt, และ IBTM China รวมถึงการเข้าร่วมงานโรดโชว์ 7 งาน คือ Japan Roadshow, Malaysia Roadshow, Singapore Roadshow, China Roadshow, Europe Roadshow, India Roadshow และ Indonesia Roadshow ตลอดจนการจัดกิจกรรมแฟมทริปกระตุ้นตลาดกลุ่มเป้าหมายหลักด้านการประชุม ได้แก่ จีน อินเดีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น

ทั้งนี้ นายนพรัตน์ กล่าวต่อว่า “การจัดงาน Meetings Industry Day ในปีนี้เป็นการจัดขึ้นครั้งที่ 6 นับเป็นงานประชุมประจำปีของทีเส็บและผู้ประกอบการไมซ์ เป็นเวทีสำคัญในการสร้างการรับรู้และแถลงนโยบายแผนการดำเนินงานส่งเสริมธุรกิจการประชุมนานาชาติ การประชุมองค์กร และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ตลอดจนการเป็นเวทีสื่อสารพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล การถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้ รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของทีเส็บ อีกทั้งยังมุ่งหวังให้งานนี้เป็นพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการไมซ์ไทยได้พัฒนาพันธมิตรทางการตลาด องค์ความรู้ในเรื่องของการดำเนินธุรกิจ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไมซ์ด้านการจัดประชุมให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น”

“การจัดงานในปีนี้ ทีเส็บ ได้เชิญ ศ.นพ. พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์การประมูลสิทธิ์จัดงานประชุม The 30th Congress of the International Academy of Pathology (IAP 2014) และมร.จอห์น บลาสกี้ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการจัดงานแสดงสินค้า และการทำตลาดผ่านงานเทรดโชว์เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้ พร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตลาดต่างๆ ที่ทีเส็บมีตัวแทนตลาดอยู่ในประเทศจีน ญี่ปุ่น อินเดีย และอเมริกา เป็นต้น”

ด้านภาพรวมอุตสาหกรรมการประชุมในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558 นี้ (ตุลาคม 2557-มิถุนายน 2558) มีจำนวนนักเดินทางรวมทั้งสิ้น 586,468 คน สร้างรายได้ 51,592 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นการประชุมนานาชาติ มีจำนวนนักเดินทาง 195,368 คน สร้างรายได้ 18,144 ล้านบาท การประชุมองค์กร มีจำนวนนักเดินทาง 192,879 คน สร้างรายได้ 20,863 ล้านบาท และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล มีจำนวนนักเดินทาง 198,221 คน สร้างรายได้ 12,585 ล้านบาท

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติที่ชนะการประมูลสิทธิ์และงานไฮไลท์ขนาดใหญ่ที่ทีเส็บให้การสนับสนุน ได้แก่ งาน 40th World Congress of the World Small Animal Veterinary Association มีผู้ร่วมงาน 2,500 คน งาน 46th World Congress of Surgery 2015 มีผู้ร่วมงาน 2,000 คน และงาน FDI Annual World Dental Congress มีผู้ร่วมงาน 10,000 คน เป็นต้น

ส่วนการประชุมองค์กร และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ที่ได้รับการสนับสนุนจากทีเส็บมีจำนวนทั้งสิ้น 210 กลุ่ม คิดเป็นจำนวนผู้เดินทาง 61,732 คน โดยมีงานที่เป็นไฮไลท์ ได้แก่ งานManulife MDRT PEAK Convention 2015 มีผู้ร่วมงาน 2,000 คน, งาน Herbalife Asia Pacific Extravaganza 2015 มีผู้ร่วมงาน 20,000 คน, งาน Perfect Marie-Anne Tour 2015 (Perfect China Incentive Trip) มีผู้ร่วมงาน 5,000 คน และงาน Infinitus China Overseas Training มีผู้ร่วมงาน 12,000 คน โดยการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมและผู้สนับสนุนการจัดงานดังกล่าวนี้นับเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้อุตสาหกรรมการประชุมในปี 2558 เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยจำนวนนักเดินทาง 845,900 คน สร้างรายได้ 89,780 ล้านบาท รวมถึงเป้าหมายอุตสาหกรรมไมซ์ในภาพรวมโดยคาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะมีโอกาสต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์จำนวน 1,036,300 คน คิดเป็นรายได้ 106,780 ล้านบาท

# # #

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6095 อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง ผู้จัดการ โทรศัพท์ 02-694-6006 อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน ผู้ปฏิบัติการ โทรศัพท์ 02-694-6096 อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

แชร์บทความ