ทีเส็บ เดินหน้ารุกโครงการ Thailand’s MICE United II

กรุงเทพฯ - 12 พฤษภาคม 2558 - สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บเดินหน้าสานต่อโครงการ “Thailand’s MICE United II: เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจธุรกิจไมซ์สู่ AEC” มุ่งสร้างความแข็งแกร่งของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางของการจัดงานไมซ์ รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขยายพันธมิตรทางธุรกิจไปยังสำนักงานท่องเที่ยวกองทัพบก กระตุ้นการจัดงานดีไมซ์ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร เปิดเส้นทางปฐมฤกษ์ พื้นที่ท่องเที่ยวในเขตทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า “ภายใต้โครงการ Thailand’s MICE UNITED เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจธุรกิจไมซ์สู่ AEC นั้น แบ่งกลยุทธ์การขับเคลื่อนตลาดไมซ์ทั้งในและต่างประเทศผ่านการผสานความร่วมมือกับภาคีอุตสาหกรรมทั้งในกลุ่มธุรกิจไมซ์ และนอกอุตสาหกรรมโดยในส่วนของการกระตุ้นตลาดไมซ์ในประเทศ ทีเส็บได้ขยายความร่วมมือไปยัง สำนักงานท่องเที่ยวกองทัพบก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งเป็นพันธมิตรรายที่ 10 ของโครงการ สานต่อนโยบายของรัฐบาลด้วยการส่งเสริมการประชุมและสัมมนาในประเทศในพื้นที่ท่องเที่ยวในเขตทหารและสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมธุรกิจดีไมซ์ของทีเส็บในปี 2558


สำหรับจุดน่าสนใจของการจัดประชุม สัมมนาและกิจกรรมในพื้นที่เขตทหารนั้น ด้วยความพร้อมของสถานที่สำหรับการพัก สถานที่สำหรับการจัดประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR รวมถึงสามารถทำกิจกรรมเดินทางท่องเที่ยวก่อน - หลังการจัดประชุมสัมมนา (Pre - Post Tour) ได้อย่างมีสีสันจึงเป็นจุดเด่นที่ ทีเส็บนับมาเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ดึงดูดให้นักเดินทางกลุ่มไมซ์เข้ามาเลือกใช้พื้นที่ท่องเที่ยวในเขตทหารสำหรับการจัดกิจกรรม และประเทศไทยเองก็มีพื้นที่ท่องเที่ยวในเขตทหารอยู่ทั้ง 5 เมืองไมซ์ซิตี้ ทั้ง กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา และ ขอนแก่น รวมทั้งเมืองไมซ์ทางเลือกอื่นๆ เป็นต้น


นายนพรัตน์ กล่าวต่อไปว่า “กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2558 เป็นกิจกรรมปฐมฤกษ์ที่เราร่วมกับพันธมิตรธุรกิจอย่างสำนักงานท่องเที่ยวกองทัพบกจัดขึ้น โดยนำสื่อมวลชนในประเทศสัมผัสประสบการณ์การจัดงานไมซ์ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก อันมีศักยภาพสามารถรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ ทั้งห้องประชุม ห้องพักสำหรับรองรับผู้ร่วมประชุมประกอบกับมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในโรงรียน อาทิ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อาคารพิพิธภัณฑ์ 100 ปี สถานที่แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับกองทัพไทย ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมที่รองรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ อาทิ สนามยิงปืน สนามกอล์ฟ สนุกเกอร์ คาราโอเกะ กิจกรรมแอดเวนเจอร์ผจญภัย ได้แก่ ไต่หน้าผาจำลอง กระโดดหอสูง 34 ฟุต ยิงปืนจริง พายเรือคายัค นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมละลายพฤติกรรม ปลูกฝังความรักความสามัคคี ตลอดจนการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น รวมถึงกิจกรรม CSR ภายในพื้นที่อีกด้วย”

ทีเส็บตั้งเป้านักเดินทางกลุ่มดีไมซ์ ที่จะเข้าทำกิจกรรมในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารและโครงการในพระราชดำริภายในปีงบประมาณ 2558 จำนวน 5,000 คน โดยได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กร สมาคมต่าง ๆ ที่สนใจ จำนวนทั้งสิ้น 5,000,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แบ่งตามลักษณะการเดินทาง ได้แก่ การเดินทางโดยสายการบินสำหรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ ขนาดตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป สามารถขอรับการสนับสนุนได้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน และโดยสารรถบัสหรือรถตู้สำหรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ขนาดตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป สามารถขอรับการสนับสนุนได้ไม่เกิน 500 บาทต่อคน ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2558


“การส่งเสริมกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการ Thailand’s MICE UNITED ปีที่ 2 ควบคู่ไปกับการนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมไมซ์ที่มีความแตกต่าง รวมถึงแพ็คเกจกระตุ้นธุรกิจดีไมซ์ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศภาพรวมตลาดไมซ์ในประเทศครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558) มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในประเทศ คิดเป็นจำนวน 11,713,212 คน สร้างรายได้ 43,584.61 ล้านบาท โดยเป้าหมายธุรกิจดีไมซ์ปี 2558 ตั้งเป้าจำนวน นักเดินทางกลุ่มไมซ์ในประเทศ 15.23 ล้านคน สร้างรายได้ 33,069 ล้านบาท” นายนพรัตน์ กล่าวสรุป


อนึ่ง โครงการ Thailand’s MICE UNITEDเป็นการทำงานร่วมกันของ 10 องค์กรที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนความแข็งแกร่งของธุรกิจไมซ์เพื่อรองรับ AEC ประกอบด้วย กระทรวงต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์กลุ่มพันธมิตรการตลาดของโรงแรมในย่านริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานคร สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)และสำนักงานท่องเที่ยวกองทัพบกนับเป็นพันธมิตรรายล่าสุด สำหรับกิจกรรมภายใต้โรดแมปของโครงการในไตรมาสที่ 3 และ 4 ประกอบด้วย กิจกรรมโรดโชว์ ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี /กิจกรรม TCEB International Media Familiarization Trip เชิญสื่อมวลชนต่างประเทศสัมผัสประสบการณ์ไมซ์ในประเทศไทย และ กิจกรรมโรดโชว์ ประเทศจีน รวมทั้งการจัดงาน Thailand’s MICE Award Charity Dinner สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการไมซ์ผ่านกิจกรรม CSR แก่ภาคประชาชนในปลายปีนี้

# # #

ข้อมูลเพิ่มเติม: โปรโมชั่นส่งเสริมตลาดดีไมซ์ปี 2558

1) แพ็คเกจกระตุ้นการจัดการประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศ (DMI Package) สำหรับกลุ่มประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ขนาด 50 คนแต่ไม่เกิน 100 คน รับการสนับสนุนของที่ระลึก กลุ่มขนาด 100 คนขึ้นไป โดยให้การสนับสนุนด้านงบประมาณตั้งแต่ 100,000 – 150,000 บาท แต่ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งหมด

2) แพ็คเกจกระตุ้นการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาในประเทศ (DC Package) สำหรับกลุ่มประชุมสัมมนา 1 วันเต็ม ที่มีขนาด 100 คนขึ้นไป โดยให้การสนับสนุนด้านงบประมาณตั้งแต่ 100,000 - 200,000 บาท สำหรับงานประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่หน่วยงาน องค์กร หรือสังคมไทย

3) แพ็คเกจส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการจัดสัมมนา (D-MICE Package Campaign) สำหรับกลุ่มประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ขนาด 20 คนแต่ไม่เกิน 50 คน รับการสนับสนุนของที่ระลึก กลุ่มขนาด 50 คนขึ้นไป โดยให้การสนับสนุนด้านงบประมาณสำหรับค่าอาหาร, ค่าวิทยากร (ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับวิทยากร), ค่าพาหนะ (รถ, เครื่องบิน เป็นต้น), ค่าอาหารว่าง, ค่ากิจกรรมสันทนาการ และค่า Wifiมูลค่าตั้งแต่ 30,000 – 50,000 บาท แต่ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งหมด (สามารถขอรับการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2558)

4) แพ็คเกจสนับสนุนการจัดงานของลูกค้าองค์กรประเทศกลุ่มกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) เพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ พร้อมส่งเสริมให้มีการจัดงานและเพิ่มจำนวนนักเดินทางจากกลุ่มประเทศ CLMV ให้เข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยต้องเป็นกลุ่มประชุม และ/หรือกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ที่มีขนาดนักเดินทางจำนวน 30 คนขึ้นไป ที่มีกำหนดพำนักอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป โดยกลุ่มขนาด 30 – 100 คน รับการสนับสนุนของที่ระลึก และ/หรือ บริการอำนวยความสะดวกสำหรับนักเดินทาง MICE Lane Service กลุ่มขนาด 101 – 300 คน รับการสนับสนุน ของที่ระลึก และ/หรือ บริการ MICE Lane Service และ/หรือการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และกลุ่มขนาด 300 คนขึ้นไป รับการสนับสนุน ของที่ระลึก และ/หรือ บริการ MICE Lane Service และ/หรือการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และ/หรือ งบประมาณสนับสนุนไม่เกิน 500 บาทต่อคน
# # #
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6095 อีเมล arisara_t@tceb.or.th
นายพิษณุ พลายแก้ว ผู้จัดการ โทรศัพท์ 02-694-6000 อีเมล pishnu_p@tceb.or.th
นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง ผู้จัดการ โทรศัพท์ 02-694-6006 อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th
นางสาวขวัญชนก อดทน ผู้ปฏิบัติการ โทรศัพท์ 02-694-6096 อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

แชร์บทความ