ทีเส็บรุกตลาดไมซ์ยุโรป บูรณาการกิจกรรมการตลาด พร้อมโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย กระชับความสัมพัน

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ประกาศเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นเพื่อส่งเสริมการตลาดไมซ์ไทยต่อกลุ่มผู้จัดงานและนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากยุโรปและเยอรมัน ตอกย้ำภาพลักษณ์อันดีของประเทศในฐานะศูนย์กลางไมซ์แห่งภูมิภาค เปิดตัวแคมเปญ Thailand CONNECT the World และ โครงการ Thailand’s MICE UNITED ปีที่ 2 เร่งดึงไมซ์ยุโรปด้วยโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย อาทิ การสนับสนุนทางด้านการเงินมูลค่ากว่า 25,000 เหรียญยูโร สำหรับกลุ่มการประชุมขนาดใหญ่ และการสนับสนุนพิเศษต่อการจัดกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจในภาพรวมการดำเนินงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ปี 2557 ประเทศไทยมีโอกาสต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ จำนวน 919,164 คน สร้างรายได้รวม 80,800 ล้านบาท (2.116 พันล้านเหรียญยูโร) โดยตลาดยุโรปเป็นหนึ่งใน 10 ตลาดสำคัญที่มีจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์มาเยือนประเทศไทยสูงสุด และสร้างรายได้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 นั้น นักเดินทางกลุ่มไมซ์จากอังกฤษเดินทางมายังประเทศไทยเป็นอันดับที่ 1 ตามด้วย ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมัน และ อิตาลี


ตลาดยุโรปยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่จำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์และรายได้ โดยในครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2558 หรือระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 ประเทศไทยมีโอกาสต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากยุโรป จำนวน 70,316 คน สร้างรายได้รวม 6,582 ล้านบาท (172.4 ล้านเหรียญยูโร) โดยจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากเยอรมันอยู่ในอันดับที่ 2 รองจากฝรั่งเศส ลำดับที่ 3 ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ ตามด้วย สหราชอาณาจักร และอิตาลี

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า “ตลาดยุโรปเป็นตลาดที่มีความสำคัญสำหรับธุรกิจไมซ์อย่างยิ่ง ทีเส็บจึงบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์สำหรับตลาดยุโรปในช่วงไตรมาสที่เหลือของปี ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมแรก การจัดการประชุม เอกอัครราชทูตไทยในยุโรปในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2558 ณ สถานทูตไทย ในกรุงเบอร์ลิน โดยมีเอกอัครราชทูตไทยประจำภาคพื้นยุโรปเข้าร่วมประชุมกว่า 20 ประเทศ โดยทีเส็บใช้ประเทศเยอรมันเป็นฐานในการประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมไมซ์แก่ภูมิภาคยุโรปในองค์รวม กิจกรรมที่สอง คือ การจัดงาน Thailand CONNECT the World : Germany Business Events Road Show 2015 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ Thailand’s MICE UNITED II โดยมีผู้ประกอบการไมซ์ และสื่อมวลชนจากเยอรมัน และ ภูมิภาคยุโรปร่วมงานกว่า 100 คน และภายในงานจัดให้มีการนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อกลุ่มผู้ประกอบการไมซ์ ผู้ซื้อ และผู้จัดงาน รวมทั้งสื่อมวลชนในภูมิภาคยุโรป และ เยอรมัน รวมทั้งการนำเสนอภาพรวมตลาดไมซ์ยุโรป และ โปรโมชั่นส่งเสริมการตลาดและการขายของประเทศไทย สำหรับกิจกรรมที่สาม คือ การนำผู้ประกอบการไมซ์ไทยกว่า 15 รายเข้าร่วมงานเทรดโชว์ด้านการประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หรือ IMEX Frankfurt 2015 ณ นครแฟรงเฟิร์ต ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2558 โดยประเทศไทยได้ออกแสดง พาวิลเลียนร่วมกับผู้ประกอบการไมซ์ไทยทั้ง จากศูนย์ประชุม สายการบิน โรงแรม และบริษัทจัดการไมซ์ เป็นต้น

การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสำหรับตลาดไมซ์ยุโรปและตลาดเยอรมันนั้น ทีเส็บยังคงเดินหน้าตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยภายใต้แคมเปญ Thailand CONNECT the World แสดงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ด้วยความพร้อมในด้านสถานที่จัดงานหลากหลาย ศูนย์กลางการดำเนินธุรกิจ และการให้บริการด้วยมาตรฐานระดับโลก พร้อมกันนี้ ทีเส็บยังได้เตรียมโปรโมชั่นสนับสนุนไมซ์ในตลาดยุโรปและเยอรมัน ประกอบด้วย


กลุ่มการประชุมและกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เสนอ แคมเปญ Meetings Bonus ให้ผู้จัดงานประชุมในประเทศไทยผ่านรูปแบบของการสนับสนุนทางการเงินจำนวนตั้งแต่ 100,000 บาท 300,000 บาท และ 1,000,000 บาท สำหรับงานขนาด 100 คน 300 คน และ 1,000 คนตามลำดับ ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องพักค้างคืนในประเทศไทยอย่างน้อย 3 คืน และมีกำหนดเดินทางภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ นอกจากนี้ยังนำเสนอกิจกรรมซีเอสอาร์ Thailand: Inspiring Destination เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสีสันให้กับจุดหมายปลายทางในพื้นที่เป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพื้นที่ชายหาดทางใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ซึ่งสามารถเป็นเดสติเนชั่นสำหรับกิจกรรม CSR อาทิ กิจกรรมปล่อยเต่าทะเล ปลูกปะการังเทียมและหญ้าทะเล หรือ ร่วมกันทำความสะอาดชายหาด กลุ่มพื้นที่ป่าเขาทางเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย เน้นกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝาย ร่วมดูแลช่วยเหลือช้าง ด้านกลุ่มเมืองซึ่งเน้นพื้นที่ภาคกลางในจังหวัดอยุธยาและสมุทรสาคร จะนำเสนอกิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียน เช่น สร้างบ้านดินให้เด็กๆ อ่านหนังสือให้เด็กพิการทางสายตา ช่วยกันทำความสะอาดแม่น้ำ และร่วมกันปลูกป่าชายเลน เป็นต้นสำหรับโปรโมชั่นใน กลุ่มการประชุมนานาชาติ นั้นทีเส็บมีข้อเสนอภายใต้แคมเปญ Convene and Connect in Thailand โดยแบ่งเป็น 3 ข้อหลัก ดังนี้ CONNECT People ส่งเสริมให้กลุ่มการจัดประชุมนานาชาติมาพบปะต่อยอดธุรกิจในประเทศไทยที่มีนักเดินทางจากต่างประเทศ จำนวน 100 - 300 คนจะได้รับการสนับสนุนการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยมูลค่า 50,000-100,000 บาท งานที่มีนักเดินทางจากต่างประเทศ จำนวน 300 คนขึ้นไป จะได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงิน 50,000-100,000 บาท CONNECT Businessการสนับสนุนพิเศษกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศอาเซียนบวก6 ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย จีน และนิวซีแลนด์ โดยทีเส็บจะให้การสนับสนุนทางด้านการตลาดอย่างน้อย 3 กิจกรรมขึ้นไปต่อการจัดการประชุมนานาชาติหนึ่งครั้ง มูลค่าเงินสนับสนุนกว่า 200,000 บาท ต่อกิจกรรม และ CONNECT Destination ทีเส็บจะมอบ Thailand CONNECT Welcome Package อันประกอบด้วยบัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS และ TRUE Wifi เพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทยในปี 2558

สำหรับกลุ่มการแสดงสินค้านานาชาติ ทีเส็บได้จัดแคมเปญ ONE-TO-GOAL พร้อมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจอย่างครบวงจรให้กับทุกองค์กรและผู้จัดงานแสดงสินค้านานาชาติ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างสะดวกโดยผ่านการบูรณาการร่วมกันของภาคส่วนธุรกิจไมซ์ทั้งภาครัฐและเอกชนไปจนถึงทำให้งานประสบผลสำเร็จได้ตั้งแต่ต้นจนถึงการต่อยอดยกระดับงานต่อไปยังประเทศจีนและอินเดีย และยังมี New Show Package สำหรับองค์กรหรือผู้จัดงานวางแผนจัดงานแสดงสินค้านานาชาติที่ยังไม่เคยมีการจัดมาก่อนอีกด้วย

นายนพรัตน์ กล่าวต่อไปว่า “ปีนี้ประเทศไทยมีโอกาสต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากยุโรป อาทิ กลุ่มการประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลที่ยืนยันการจัดงานขององค์กรจาก สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ รัสเซีย โปรตุเกสและเสปน รวมไปถึงงานที่กำลังจะจัดขึ้นโดยผู้จัดงานจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี Messe Düsseldorf ได้แก่ Bevtec Asia ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม T-Plas ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม Pack Print International ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม Medical Fair Thailand ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน และ Wire & Tube Southeast Asia ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน เป็นต้น นอกจากนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน THAIFEX ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง Koelnmesse และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคมนี้
“ทีเส็บมีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าแคมเปญสื่อสารแบรนด์ไมซ์ไทย Thailand CONNECT The World และ Thailand’s MICE United ปีที่ 2 รวมไปถึงกิจกรรมสนับสนุนทางด้านการตลาด จะช่วยผลักดันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในปี 2558 ให้เติบโตยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มไมซ์จากภูมิภาคยุโรป โดยปีงบประมาณ 2558 นี้ทีเส็บตั้งเป้านักเดินทางกลุ่มไมซ์จำนวน 1,036,300 คน สร้างรายได้จำนวน 106.78 พันล้านบาทหรือ 2.67 พันล้านเหรียญยูโร” นายนพรัตน์ กล่าวสรุป


ข้อมูลงาน IMEX FRANKFURT 2015

ประเทศไทยเข้าร่วมงาน IMEX FRANKFURT ซึ่งเป็นงานเทรดโชว์ด้านการประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลเป็นประจำทุกปี ทีเส็บได้นำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยผ่าน Thailand pavilion ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์การจัดประชุมเมซเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต ฮอลล์ 8 (Messe Frankfurt Hall 8) หมายเลข B150 และยังจัดให้มีการนำเสนอการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.00 / 13.00 / 13.30 / 15.30 และในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.30 / 13.00/ 16.00 น. พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ไทยและโปรโมชั่นต่างๆ โดยตรงแก่ผู้ที่สนใจทางทีเส็บจัดให้มี Destination Presentation ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.30 น. วันที่ 20 พฤษภาคม เวลา 11.00 / 11.30/ 13.30 /15.00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม เวลา 11.00/ 12.00 / 12.30 /14.30 น.

งาน IMEX Frankfurt 2015 นอกจากจะเป็นเวทีธุรกิจการค้าของอุตสาหกรรมประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลที่สำคัญของภูมิภาคยุโรปแล้ว ยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการสร้างเครือข่ายให้กับผู้ร่วมอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติ รวมถึงผู้ประกอบการไมซ์จากไทยอีกด้วย

# # #

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6095 อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นายพิษณุ พลายแก้ว ผู้จัดการ โทรศัพท์ 02-694-6000 อีเมล pishnu_p@tceb.or.th

นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง ผู้จัดการ โทรศัพท์ 02-694-6006 อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน ผู้ปฏิบัติการ โทรศัพท์ 02-694-6096 อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

แชร์บทความ