ทีเส็บชู 4 ยุทธศาสตร์กระตุ้นตลาดดีไมซ์ปี’58

o ขับเคลื่อนไมซ์ในประเทศ รุกตลาดเขตเศรษฐกิจพิเศษ และกลุ่ม CLMV เร่งส่งเสริมประชุมในโครงการพระราชดำริ และแหล่งท่องเที่ยวทหาร


o ตั้งเป้ากระตุ้นนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในประเทศปี’ 58 15.2 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 33,000 ล้านบาท

กรุงเทพฯ, 3 มีนาคม 2558 – สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เผยยุทธศาสตร์ส่งเสริม “โดเมสติกไมซ์” (Domestic MICE) เดินหน้าผสานความร่วมมือตามกรอบการดำเนินงานกลยุทธ์องค์กร 4P’s ผนึกกำลังทุกพันธมิตรกระตุ้นตลาด ขับเคลื่อนไมซ์ในประเทศด้วย “แคมเปญประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” เจาะพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และกลุ่ม CLMV พร้อมเน้นประชุมในโครงการพระราชดำริ และแหล่งท่องเที่ยวทหาร ชู 3 แนวทาง Invent – Upgrade – Clone ขยาย D-Exhibition ในประเทศ


นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ ทีเส็บ เปิดเผยเนื่องในพิธีเปิดงานประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติและงาน 2nd Thailand Domestic MICE Mart 2015 ว่า “การส่งเสริมธุรกิจดีไมซ์ของทีเส็บในปีนี้ดำเนินงานตามกรอบกลยุทธ์องค์กร 4P’s (Public-Private-People Partnership) เน้นการผนึกกำลังของหน่วยงานไทยทีมภาครัฐ ภาคเอกชนอุตสาหกรรมไมซ์ สื่อมวลชนและภาคประชาชน กระตุ้นตลาดไมซ์ในประเทศ ชู 4 กลยุทธ์พัฒนาตลาดดีไมซ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เริ่มด้วย กลยุทธ์ที่ 1 การเปิดตัว แคมเปญ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” เน้นส่งเสริมกิจกรรมดีไมซ์ใน 5 พื้นที่เมืองไมซ์ซิตี้ ทั้ง กรุงเทพมหานคร พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น พร้อมขยายศักยภาพของเมืองไมซ์ทางเลือกอื่นๆ ที่สามารถรองรับการจัดประชุม และแสดงสินค้าในประเทศได้


กลยุทธ์ที่ 2 การขยายตลาดการประชุมและแสดงสินค้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV) ซึ่งเป็นพื้นที่ประตูการค้าหลักที่มีมูลค่าการค้าชายแดน การลงทุน และเป็นเมืองหน้าด่านเพื่อรองรับ AEC โดยทีเส็บเน้นทำงานร่วมกับหอการค้าจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับกลุ่มประเทศ CLMV ทั้ง จังหวัด ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และ สงขลา ส่งเสริมการประชุมและสร้างงานแสดงสินค้าบริเวณตะเข็บชายแดน สอดรับกับนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ได้ประกาศนโยบายเร่งพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน รองรับการเปิด AEC


กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมการจัดประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในพื้นที่โครงการพระราชดำริและแหล่งท่องเที่ยวทหาร ชูโครงการพระราชดำริที่มีหลากหลายกิจกรรมที่ลูกค้ากลุ่มองค์กรสามารถเข้าร่วมในทุกพื้นที่ของประเทศไทย อาทิ การเรียนรู้การทำนาขั้นบันได การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า เป็นต้น ด้านแหล่งท่องเที่ยวทหารเน้นส่งเสริมกิจกรรม 4 ด้าน ทั้งกิจกรรมสไลต์ผจญภัย กิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามรอยเส้นทางของเหล่าวีรชน กิจกรรมรู้รักสามัคคี และกิจกรรมเรียนรู้ชีวิตศึกษาและสัมผัสผู้คนในท้องถิ่นโดยปีนี้จะเน้นโครงการในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ สตูล ลำปาง เพชรบุรี


กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้า (D-Exhibition) ผ่าน 3 แนวทาง คือ สร้างสรรค์งานแสดงสินค้าใหม่ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ (invent) ยกระดับรูปแบบ มาตรฐานการจัดงานแสดงสินค้าระดับท้องถิ่นให้เป็นงานระดับภูมิภาค (Upgrade) และการกระจายงานแสดงสินค้าในประเทศที่ประสบความสำเร็จไปจัดในภูมิภาคต่างๆ (Clone)


สำหรับการดำเนินงานแคมเปญ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” นับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ตลาดดีไมซ์ ที่เน้นขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ ด้วยการเพิ่มจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในประเทศและรายได้ รวมถึงการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นตลาดไมซ์คุณภาพของภูมิภาคเอเชีย โดยกิจกรรมแรกภายใต้โครงการนี้ คือ การเปิดตัวงาน 2nd Thailand Domestic MICE Mart ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 สืบเนื่องจากความสำเร็จอย่างสูงของโครงการในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ทีเส็บยังบูรณาการแผนการสื่อสารแคมเปญ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” ด้วยการใช้กลยุทธ์การทำ Testimonial ดึงผู้แทนจากทุกภาคส่วนรณรงค์จัดประชุมและแสดงสินค้าในประเทศ การสื่อสารผ่านสื่อวิทยุ สิ่งพิมพ์ เจาะตลาดเมืองไมซ์ซิตี้ในระหว่างเดือนมีนาคม ถึง กันยายน 2558

“การเดินหน้าประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจดีไมซ์นั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้การทำงานอย่างเข้มแข็งของทีเส็บ และการบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ทีเส็บพร้อมอำนวยความสะดวกและให้การสนับสนุนกับทุกหน่วยงานในการจัดประชุมและแสดงสินค้าในประเทศไทย ทั้งด้านการเงิน และสนับสนุนกิจกรรมการตลาดของงานเช่น การทำ Business Matching การจัด Networking หรือ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดงานดีไมซ์ ทั้งนี้ทีเส็บตั้งเป้าจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เติบโตด้านจำนวนคนและรายได้ร้อยละ 5 คิดเป็นนักเดินทางจำนวน 15.23 ล้านคน สร้างรายได้ 33,069 ล้านบาท” นายนพรัตน์ กล่าวสรุป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ


ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)


นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6095    อีเมล arisara_t@tceb.or.th


นายพิษณุ พลายแก้ว ผู้จัดการ โทรศัพท์ 02-694-6000    อีเมล pishnu_p@tceb.or.th


นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง ผู้จัดการ    โทรศัพท์ 02-694-6006    อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th


นางสาวขวัญชนก อดทน    ผู้ปฏิบัติการ    โทรศัพท์ 02-694-6096    อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

แชร์บทความ