ทีเส็บเปิดตัวโครงการ Thailand’s MICE United ปีที่ 2 ขยายพันธมิตรธุรกิจทั้งรัฐ เอกชน

• ชูกลยุทธ์ตลาด “4P” เน้นความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน กระตุ้นตลาดไมซ์ต่างประเทศด้วยแพ็กเกจส่งเสริมตลาด Thailand CONNECT Welcome Package


• ดันเป้าหมายไมซ์ในภาพรวมปีนี้นักเดินทางกลุ่มไมซ์ 1,036,300 คน คิดเป็นรายได้ 106,780 ล้านบาท


กรุงเทพฯ, 27 กุมภาพันธ์ 2557 - สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ขยายโครงการ Thailand’s MICE United ปี 2 ดึงภาครัฐและเอกชน 9 หน่วยงานเสริมทัพขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์เดินหน้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเดิมงานแรกด้วยการผนึกกำลังกับ 2 หน่วยงานเอกชนยักษ์ใหญ่อย่าง ทรูมูฟ เอช และ บีทีเอส เปิดตัว Thailand CONNECT Welcome Package กระตุ้นตลาดสร้างแรงจูงใจนักเดินทางกลุ่มไมซ์เข้าสู่ประเทศ ผลักดันไทยสู่จุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์ระดับภูมิภาค

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า “กลยุทธ์การตลาดในปี พ.ศ. 2558 ของทีเส็บมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการดึงกลุ่มนักธุรกิจไมซ์คุณภาพ ขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย พร้อมส่งเสริมให้ไทยเป็น TOP OF MIND ของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชียโดยมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ร้อยละ 5 เพิ่มจำนวนรายได้ร้อยละ 10 รวมทั้งยกระดับตำแหน่งทางการตลาดของประเทศไทย มุ่งสู่การเป็นตลาดไมซ์คุณภาพของภูมิภาคเอเชีย ดังนั้นแนวทางการดำเนินงานด้านการตลาดของทีเส็บสำหรับตลาดไมซ์ทั้งในและต่างประเทศนั้น จะเน้นการทำงานภายใต้กลยุทธ์ “4P” หรือ Public – Private – People – Partnership ซึ่งเป็นโครงสร้างการบริหารความร่วมมือในการส่งเสริมธุรกิจไมซ์ตามกลยุทธ์การตลาดร่วมกับพันธมิตรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และความตระหนักรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ เอกชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน”

ในปี 2557 ทีเส็บได้เปิดตัวโครงการ “Thailand’s MICE United : ฟื้นเศรษฐกิจไทย ร่วมใจธุรกิจไมซ์” โดยร่วมมือกับ 4 ภาคีอย่างกระทรวงการต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ เพื่อเร่งฟื้นฟูภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศไทยผ่านการจัดกิจกรรมได้แก่ กิจกรรมพาสื่อมวลชนนานาชาติร่วมสัมผัสประสบการณ์ไมซ์ในประเทศไทย (International Media Familiarization Trip) และกิจกรรมไทยแลนด์ไมซ์โรดโชว์ (Thailand MICE Roadshow) ในกลุ่มประเทศเป้าหมายในภูมิภาคเอเชีย และยุโรป เพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับมายังประเทศไทย โดยได้รับผลสำเร็จอย่างดียิ่ง

ในปี 2558 นี้ ทีเส็บเร่งเครื่องขยายโครงการ Thailand’s MICE United ปีที่ 2 ดึงภาคีทั้งในและนอกอุตสาหกรรมไมซ์เข้าร่วมโครงการภายใต้แนวคิด “Thailand’s MICE United : เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจธุรกิจไมซ์รองรับ AEC” มุ่งสร้างความแข็งแกร่งของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางในการจัดงานไมซ์ รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์แบบในปลายปีนี้ โดยมีพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการในปีที่ 2 ทั้งสิ้น 9 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ กลุ่มพันธมิตรการตลาดโรงแรมริมน้ำเจ้าพระยา สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายนพรัตน์ กล่าวต่อไปว่า “ทีเส็บเปิดตัวกิจกรรมแรกภายใต้โครงการ Thailand’s MICE United ปีที่ 2 ด้วยความร่วมมือกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดทำ Thailand CONNECT Welcome Package เพื่อเป็นข้อเสนอในการจูงใจผู้จัดงานและนักเดินทางกลุ่มไมซ์ให้เข้ามาจัดงานและร่วมกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย เพิ่มจำนวนนักเดินทาง ตลอดจนเพิ่มรายจ่ายต่อหัวของนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากทั่วโลก โดยภายในแพ็กเกจประกอบด้วย บัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS Connect SmartPass ประเภทเติมเงิน สกรีนลาย Thailand CONNECT และ Free WiFi Trial by TrueMove H จำนวน 1 ชั่วโมงต่อวัน โดยสามารถเชื่อมต่อจุดให้บริการ True WiFi กว่า 100,000 จุดทั่วประเทศ ตอกย้ำการเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงทุกความสำเร็จของธุรกิจไมซ์ในภูมิภาคอาเซียน โดยระยะเริ่มต้นทีเส็บได้จัดทำแพ็กเกจส่งเสริมการตลาดเพื่อดึงดูดนักเดินทางกลุ่มไมซ์จำนวน 15,000 ชุด แบ่งเป็นเพื่อส่งเสริมการตลาดต่างประเทศของกลุ่มที่ผ่านการสนับสนุนโดยทีเส็บจำนวน 12,000 ชุด ครอบคลุมกลุ่มตลาดการประชุม ตลาดการประชุมนานาชาติ และตลาดการแสดงสินค้านานาชาติ และเพื่อการประชาสัมพันธ์แพ็กเกจการสนับสนุนของทีเส็บ ผ่านสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) และสื่อมวลชนทั้งภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และอเมริกา รวมทั้งสิ้น 3,000 ชุด”

นายภัคพงศ์ พัฒนมาศ รองผู้อำนวยการด้านธุรกิจโมบายล์ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทรูมูฟ เอช มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการที่จะร่วมมือกับทีเส็บ ในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดสำหรับการจัดกิจกรรมไมซ์ ภายใต้โครงการความร่วมมือในครั้งนี้ ทีเส็บ และพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการจะนำเสนอบริการและสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย โดยทุกฝ่ายจะทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมไมซ์ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้างพื้นฐาน ที่พัก สถานที่จัดงานประชุม การคมนาคมขนส่ง และในด้านบริการการสื่อสารที่มีมาตรฐานระดับโลก”

นายสุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เพื่อรองรับการเดินทางในกลุ่มไมซ์ บริษัทฯยังคงให้ความสำคัญเช่นเดิม โดยในภาพรวมแล้วในระยะเวลาอันใกล้ การใช้ตั๋วร่วมในการเดินทางเข้าสู่ระบบอื่น ๆ จะทำให้สะดวกขึ้น โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่ง ในการที่จะพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้เข้าระบบต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น และทาง BTS ยังคงให้การสนับสนุนการทำงานร่วมกับทีเส็บเช่นเดิม และหากมีโอกาสที่จะทำให้พันธมิตรระหว่างเราแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นบริษัทฯก็ยินดี”

“ทีเส็บยังมีกิจกรรมที่ต้องเร่งดำเนินงานภายใต้โครงการ Thailand’s MICE United ปีที่ 2 อีกหลากหลายกิจกรรมประกอบด้วย การจัด Thailand MICE Roadshow ไปยังตลาดเป้าหมาย 3 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น เยอรมัน และจีน ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน / การจัดกิจกรรม Media Familiarization Trip สำหรับสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ไมซ์ซิตี้ทั้ง 5 เมือง ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคมนี้ / และการจัดงาน Thailand’s MICE Award Charity Dinner สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการไมซ์ผ่านกิจกรรม CSR แก่ภาคประชาชนในปลายปีนี้ โดยคาดว่าจากการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการทั้งหมดจะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนักเดินทางกลุ่มไมซ์ได้ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 คน


ด้านเป้าหมายไมซ์ในภาพรวมนั้น ปีนี้ทีเส็บคาดว่าจะมีจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ทั้งหมดรวม 1,036,300 คน คิดเป็นรายได้ 106,780 ล้านบาท” นายนพรัตน์ กล่าวสรุป

# # #

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง โทรศัพท์ 02-694-6095    อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นายพิษณุ พลายแก้ว โทรศัพท์ 02-694-3014    อีเมล pishnu_p@tceb.or.th

นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง    โทรศัพท์ 02-694-6006 อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน    โทรศัพท์ 02-604-6096    อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

แชร์บทความ