TMA ผลักดันจุดเปลี่ยนวิธีคิด ปฏิวัติธุรกิจสู่ความยั่งยืน ในงานระดับโลกครั้งแรกของเอเชีย

ผู้นำด้านแบรนด์และผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างความยั่งยืนองค์กรจากเครือข่ายระดับโลกที่รู้จักกันในนาม “Sustainable Brands®” จะเดินทางมาร่วม Signature Event ครั้งยิ่งใหญ่ในไทยและเป็นครั้งแรกในเอเชียกลางมีนาคมปีหน้า โดย “Sustainable Brands ‘15 Bangkok” จะมีสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB เป็นเจ้าภาพร่วม พร้อมด้วยพันธมิตรจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ล้วนมุ่งหวังมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันรณรงค์ให้ผู้บริหารทุกองค์กรปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปฏิวัติธุรกิจสู่ความยั่งยืน ตลอดจนผลักดันให้ไทยก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านความยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

โดยภายในงานจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Reimagine, Redesign, Rebirth” นี้มีเป้าหมายเพื่อแสวงหาหนทางใหม่ๆ ในการส่งเสริมแบรนด์ที่ดีอยู่แล้วให้ประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้น โดยการปลูกฝังนวัตกรรมเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในดีเอ็นเอของธุรกิจ และหันมามุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นกลไกหลักผลักดันธุรกิจ และสร้างคุณค่าของแบรนด์


คุณวิสิฐ ตันติสุนทร ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการแถลงข่าววันนี้ (15 ธันวาคม 2557) ณ ห้องสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ร่วมกับกลุ่มผู้นำทางความคิดด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้แก่ ดร. ศิริกุล เลากัยกุล ในฐานะหนึ่งในผู้นำโครงการ SB’15 Bangkok คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ของ TCEB และ คุณกฤษณะ บุญยะชัย Chief Relationship Officer ของTMA เป็นผู้ดำเนินการแถลงข่าว

คุณวิสิฐ เปิดเผยว่า “งาน Sustainable Brands ครั้งแรกในประเทศไทย และครั้งแรกในเอเชียนี้จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม ปีหน้า ณ คริสตัล ฮอลล์ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน โดย ดร. พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ อนิลมาน ธมฺมสากิโย ร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษในพิธีเปิดพร้อมผู้บรรยายระดับแถวหน้าและผู้ร่วมอภิปรายที่มีชื่อเสียงมากมาย รวมถึงได้เรียนเชิญเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี 2006, Professor Muhammad Yunus ผู้บุกเบิกแนวคิดสินเชื่อไมโครเครดิตและธนาคารกรามีนเพื่อคนจน”

ประธาน TMA กล่าวต่อไปว่า “เราเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพิเศษครั้งนี้ เนื่องจากจะเป็นการกระตุ้นต่อมธุรกิจของชาติ โดยได้ผสมผสานหลักของความยั่งยืนและหลักการตลาดเข้าไว้ด้วยกัน และผู้ร่วมอภิปรายแต่ละท่านจะแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่าง แต่มีจุดร่วมเดียวกัน นั่นคือการพัฒนาและขับเคลื่อนโลกของเราไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิกของสมาคมทุกท่าน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะเข้ามาช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลงและปรากฏการณ์แห่งความสาเร็จในวงการธุรกิจของประเทศชาติ ง่ายๆ เพียงมาสมัครเข้าร่วมงาน หรือร่วมสนับสนุน Signature Event นี้”

ภายในงานแถลงข่าว ยังมีการนำเสนอวีดิทัศน์ คุณ KoAnn Vikoren Skrzyniarz ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร Sustainable Life Media โดยเธอกล่าวว่า “เครือข่าย Sustainable Brands เกิดขึ้นในปี 2550 จากการรวมตัวกันของผู้นำทางธุรกิจกลุ่มเล็กๆ ที่พยายามหาคำตอบและวิธีการที่จะทาให้แบรนด์ของตนเองพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต ในเวลาต่อมา Sustainable Brands ได้กลายเป็นชุมชนระดับโลกที่มีสมาชิกเกือบหนึ่งล้านคน ซึ่งพร้อมขับเคลื่อนความสาเร็จทางธุรกิจจากการพัฒนา แบรนด์ตามวิถีแห่งความยั่งยืน ด้วยช่องทางการสื่อสารทั้งทางออนไลน์ผ่านทาง SustainableBrands.com และทางเครือข่ายการจัดงานระดับโลก ทำให้เจ้าของแบรนด์และผู้นำทางด้านความยั่งยืนได้ค้นพบจุดแข็งของเพื่อนร่วมวงการและพันธมิตรที่ช่วยสร้างเสริมจินตนาการอันนำไปสู่แนวคิดธุรกิจรูปแบบใหม่ ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.ศิริกุล เลากัยกุล นักกลยุทธ์ด้านแบรนด์และที่ปรึกษาองค์กรชื่อดังซึ่งมีโอกาสเข้าร่วมการงาน Sustainable Brands ในหลายประเทศทั่วโลก และเป็นผู้เสนอให้จัดงานระดับโลกนี้ในกรุงเทพมหานคร ได้อธิบายเพิ่มเติมในฐานะหนึ่งในผู้นำโครงการ SB’15 Bangkok ว่า “โลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเร็วมาก การสร้างแบรนด์ในปัจจุบันจึงต้องปรับโฟกัสกันหน่อย หลายๆ ธุรกิจเริ่มตระหนักแล้วว่าการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งอย่างเดียวนั้นยังไม่พอ เนื่องจากทั้งธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ล้วนเป็นส่วนที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจ เมื่อแนวคิดเรื่องความยั่งยืนได้กลายมาเป็นโจทย์สำคัญในทุกองค์กร การสร้างแบรนด์ที่ดีก็ต้องมีทั้งความแข็งแกร่งและต้องเป็นแบรนด์ที่ยั่งยืนด้วย งาน Sustainable Brands จะ ส่งมอบแรงบันดาลใจ แนวคิด และวิธีการแก้ปัญหา ในขณะที่ผู้บริหารองค์กรธุรกิจก็ต้องเริ่มเปลี่ยนวิธีคิด และปฏิวัติรูปแบบการดำเนินธุรกิจเสียแต่บัดนี้ เพื่อความสำเร็จระยะยาวในสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป”

ดร.ศิริกุล ยังเสริมอีกว่า “เราอยากช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้องค์กรและบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์ มาร่วมกันสร้างนวัตกรรม และลงมือทำสิ่งที่จะสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้ทั้งกับตัวเองและส่วนรวม เราอยากจะเสริมสร้างประเทศไทยด้วยแบรนด์ที่ดีกว่า และโปรโมทประเทศในฐานะที่เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้เรื่องความยั่งยืนในภูมิภาคนี้ โดยงานใหญ่ครั้งนี้ จะเป็นการผสมผสานระหว่างนวัตกรรม การสร้างแบรนด์ และกลยุทธ์เชิงการตลาด ในมุมของการสร้างความยั่งยืนควบคู่กับการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจ เป็นโอกาสพิเศษซึ่งผู้นำองค์กรธุรกิจที่ดีทุกคนพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง เพราะเราต้องลงมือปฏิวัติวิธีการดำเนินธุรกิจกันอย่างจริงจังกันแล้ว”

คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ TCEB หนึ่งในพันธมิตรหลักโครงการฯ กล่าวว่า “พันธกิจของทีเส็บคือการสนับสนุนให้เกิดงานอีเวนท์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในประเทศไทย ซึ่งการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน Sustainable Brands ’15 Bangkok ซึ่งเป็นงานสำคัญระดับเวิร์ลคลาสนั้น ถือเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ทั้งของประเทศไทยและทีเส็บในการดึงงานประเภท Signature Event ให้มาจัดในทวีปเอเชียที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก และสามารถสร้างการยอมรับในเวทีระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดี และเราตั้งเป้าหมายว่า Sustainable Brands จะเป็นจุดหมายที่สำคัญของการเริ่มต้นปี 2015 ซึ่งเป็นปีแห่งการเข้าสู่ AEC”

คุณกฤษณะ บุญยะชัย Chief Relationship Officer ของ TMA ได้กล่าวถึงความสำเร็จของการจัดงาน Sustainable Brands ที่ผ่านมา ในซานดิเอโก ลอนดอน อิสตันบูล และ บัวโนสไอเรส พร้อมเสริมว่า “งานที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือมีหัวข้อที่เป็นประโยชน์หลากหลายกว่า 30 หัวข้อ โดยนักคิดระดับโลกที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเวิร์คชอป ที่จะช่วยให้นักธุรกิจเปลี่ยนแนวคิดไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยได้มีการออกแบบมาเป็นการเฉพาะเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของประเทศไทย”

ทั้งนี้ “Sustainable Brands ‘15 Bangkok’ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก และ ซีอีโอของบริษัทชั้นนำมาร่วมถ่ายทอดกระบวนทัศน์ทางธุรกิจและการตลาดอย่างยั่งยืน อาทิ คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) Mr. Sonu Shivdasani ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Six Senses Resorts and Spas และ Mr. Juan Gabriel Aguiniano ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก DuPont Sustainable Solution รวมทั้งบุคคลสำคัญในโลกธุรกิจอีกมากมาย

ในช่วงสุดท้ายของการแถลงข่าว คุณกฤษณะยังได้ตอกย้ำว่า “สมาชิกสมาคม TMA รวมถึงบุคคลผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับสิทธิและราคาพิเศษ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2558”

งาน ‘Sustainable Brands ’15 Bangkok’ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2558 ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยติดต่อที่ เบอร์ 0 2319-7677, 0 2718-5601 ต่อ 209 หรือ แฟ็กซ์ 0 2319-5666 และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sustainablebrandsbangkok.com หรือ FB : SB Bangkok

แชร์บทความ