ทีเส็บ ผสานความร่วมมือ ตัวแทนสายการบิน ผนึกกำลังส่งเสริมธุรกิจไมซ์

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) โดย นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ร่วมกับคณะกรรมการตัวแทนผู้บริหารสายการบิน (Board of Airlines Representatives: BAR) ประเทศไทย นำโดยนายพรต เสตสุวรรณ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ BAR และรองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการตลาด สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส พร้อมด้วยผู้บริหารสายการบินชั้นนำระดับภูมิภาคและระดับโลก จำนวนกว่า 20 สายการบิน  หารือถึงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ ตามกรอบมาตรการด้านการสร้างความเชื่อมั่น และด้านการตลาดต่างประเทศ ภายใต้โร้ดแมพเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมไมซ์ โดยจะเร่งรักษาจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในตลาดหลัก พร้อมเพิ่มจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในตลาดใหม่มากขึ้น ควบคู่ไปกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขายในทั้งในตลาดระยะใกล้ ในกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย รวมถึงเจาะกลุ่มตลาดคุณภาพในยุโรป และตลาดใหม่ที่น่าสนใจ


# # #


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ


ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)


นางสาวอริสรา ธนูแผลง            โทร 0-2694-6095                 อีเมล arisara_t@tceb.or.th


นายพิษณุ พลายแก้ว                โทร 0-2694-6000                 อีเมล pishnu_p@tceb.or.th


นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง        โทร 0-2694-6006                 อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th


นางสาวขวัญชนก อดทน            โทร 0-2694-6096                 อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

แชร์บทความ