ทีเส็บ เยี่ยมการบินไทยหารือแนวทางพัฒนางานด้านการสื่อสารส่งเสริมธุรกิจไมซ์ไทย


นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (ที่ 2 จากขวา) นำทีมสื่อสารองค์กรเข้าร่วมหารือเรื่องการดำเนินงานด้านการสื่อสารประเทศไทยเพื่อส่งเสริมธุรกิจไมซ์และธุรกิจสายการบิน โดยมีนางเพชรพริ้ง   สารสิน (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมงานให้การต้อนรับเมื่อเร็วๆนี้ ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ วิภาวดีรังสิต


 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง                   โทรศัพท์ 02-694-6095                  อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นายพิษณุ พลายแก้ว                       โทรศัพท์ 02-694-6000                  อีเมล pishnu_p@tceb.or.th

นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง               โทรศัพท์ 02-694-6006                  อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน                   โทรศัพท์ 02-694-6096                  อีเมล์ Kwanchanok_o@tceb.or.th

แชร์บทความ