ทีเส็บ จับมือเอกอัครราชทูตไทยในภูมิภาคยุโรป ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทย

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (ที่ 4 จากขวา) และนายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมจัดการประชุมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยในภูมิภาคยุโรป ณ สถานทูตไทยในกรุงบรัสเซลส์ เบลเยียม โดยมีเอกอัครราชทูตไทยประจำภูมิภาคยุโรปเข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 14 ประเทศ เพื่อหารือการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในภูมิภาคยุโรปร่วมกัน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)


นางสาวอริสรา ธนูแผลง            

โทรศัพท์ 02-694-6095            

อีเมล arisara_t@tceb.or.th


นายพิษณุ พลายแก้ว                

โทรศัพท์ 02-694-6000            

อีเมล pishnu_p@tceb.or.th

แชร์บทความ