WHY MICE Thailand ? ค้นพบประสบการณ์การจัดงานไมซ์ และอีเวนท์แบบครบวงจรที่ประเทศไทย

            หากคุณยังมีคำถามว่าทำไมต้องเลือกประเทศไทย และไว้วางใจ TCEB (Thailand Convention & Exhibition Bureau) คงต้องบอกว่าก็เพราะผลงานแห่งความสำเร็จ      ที่ผ่านมาในปี 2563 ทั้งการได้ต้อนรับนักเดินทางไมซ์รวม 10.456 ล้านคน สร้างรายได้ 61,317 ล้านบาท แบ่งเป็นนักเดินทางไมซ์ต่างชาติ 5 แสนคน สร้างรายได้ 29,819 ล้านบาท และนักเดินทางไมซ์ในประเทศ 9.95 ล้านคน สร้างรายได้ 31,498 ล้านบาท ทั้งนี้ยังสามารถประมาณการได้ว่าตลอดทั้งปีงบประมาณ 2563 นี้ อุตสาหกรรมไมซ์ทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศเกิดการใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมไมซ์มูลค่ารวมราว 1.65 แสนล้านบาท ซึ่งทำให้ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้จากการจัดกิจกรรมไมซ์ 11,590 ล้านบาท และทำให้เกิดการจ้างแรงงานไมซ์กว่า 95,300 อัตรา ยิ่งผสมกับนวัตกรรมที่น่าจับตามอง อันมาจากนโยบาย 'ไทยแลนด์ 4.0'  ผสานเข้ากับการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นการปฏิบัติที่เป็นมิตรกับ    สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ได้สัมผัสประสบการณ์ที่แท้จริงจากความมีชีวิตชีวาของประเทศไทย ผ่าน 7 เมืองไมซ์ซิตี้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อย่าง กรุงเทพมหานคร, ขอนแก่น, เชียงใหม่, นครราชสีมา, พัทยา(ชลบุรี), ภูเก็ต และสงขลา ไหนจะการสนับสนุนที่กระจายไปสู่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วไทยที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าเป็นเมืองที่มีศักยภาพ ได้แก่ เชียงราย, อุดร, พิษณุโลก, นครราชสีมา,กาญจนบุรี, อุบลราชธานี, ระยอง, ชะอำ-หัวหิน, สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 


editor image


            เรียกได้ว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์เอเชีย โดยเริ่มตั้งแต่การวางโครงสร้าง ซึ่งทีเส็บได้มีการเตรียมการจัดตั้งสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 4 ภาค ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในภูมิภาค ซึ่งตั้งเป้าพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยกระจายสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศอย่างยั่งยืน หวังวางรากฐานอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ของเอเชีย ทั้งยังเตรียมความพร้อมในเรื่องกำลังคน และบุคลากรประจำสำนักงานทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้ / ภาคเหนือ / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อสนับสนุนการจัดงาน และผู้จัดงานไมซ์ในแต่ละภูมิภาค พร้อมเดินหน้าลงทำงานเชิงรุกกระจายในแต่ละพื้นที่ โดยร่วมกับจังหวัด สมาคม หน่วยงาน และผู้ประกอบการในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด  เพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างงานในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมปลดล็อคธุรกิจไมซ์ในสูตร “ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริม”   ซึ่งชูเรื่องความปลอดภัยในการดันไมซ์ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์เอเชีย ชิงความได้เปรียบในทุกด้านเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ที่วันนี้ประเทศไทย มีศักยภาพความพร้อมสูงสุดในทุกด้าน


editor image

editor image


            โดยภารกิจหลักของสำนักส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (TCEB) ในทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ เริ่มผลักดันนโยบายการพัฒนา อุตสาหกรรมไมซ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเมือง ทั้งยังริเริ่ม ดำเนินการ สนับสนุนการพัฒนาสถานที่จัดงาน บุคลากร และผู้ประกอบการให้มีความรู้และทักษะฝีมือได้มาตรฐาน รวมถึงสนับสนุน                  การทำงานการตลาด การขาย และการประมูลงานเพื่อนำกิจกรรมไมซ์ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เข้ามาจัดงานในเมืองนั้น ๆ ผนวกกับการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์  เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการติดตามประเมินผล  และสื่อสารสังคมด้วยแนวคิดขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์สู่ภูมิภาคเพื่อกระจายรายได้                    และพัฒนาความพร้อมเมืองสู่การเป็นเมืองเจ้าภาพการจัดงาน ร่วมสร้างงาน ยกระดับงาน ตลอดจนดึงงานไมซ์ และทำการตลาดเมือง รวมถึงพัฒนาสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่


            นอกจากนี้ทีเส็บยังตั้งเป้าเป็นผู้นำในการส่งเสริมสนับสนุน และสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ในพื้นที่สู่การเป็นเมืองเจ้าภาพการจัดงานไมซ์ในระดับมาตรฐานสากล    อย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยเชื่อมั่นในการร่วมสร้างพันธมิตรเครือข่ายในพื้นที่การบูรณาการเชิงนโยบาย รับฟังความต้องการของท้องถิ่น และมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่      และชุมชน เพื่อรองรับการจัดงานและดำเนินกิจกรรมไมซ์ โดยสร้างการมีส่วนร่วม และความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรมไมซ์ ในขณะเดียวกันก็สามารถดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมพื้นถิ่น เน้นการสร้างความเจริญและกระจายรายได้ให้ทั่วถึงทั้งในเชิงพื้นที่ และเชิงภาคีสังคมทุกภาคส่วนในระดับภูมิภาค เมือง ชุมชน เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจองค์รวมของประเทศ จนกระทั่งสามารถผลักดันประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางธุรกิจไมซ์เอเชียที่ผู้คนสามารถมาค้นพบประสบการณ์การจัดงานไมซ์ และอีเวนท์แบบครบวงจรได้อย่างแท้จริง

 

editor image

แชร์บทความ