banner

Olympic Day 2023

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระสถาปนาของคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ หรือ International Olympic Committee ทุกวันที่ 23 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้คนทุกเพศ ทุกวัย หันมาสนใจการรักษาสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย โดยปีที่ผ่านมาได้มีการกระจายการจัดกิจกรรมออกสู่ต่างจังหวัด เพื่อสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับกีฬาYOUTH OLYMPIC รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมโอลิมปิก ปลูกฝังการออกกำลังกายและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความสนใจ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมในปี 2023 นี้ คณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมโอลิมปิก ปลูกฝังการออกกำลังกายและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการวิ่ง ในระยะ มินิมาราธอน และ ระยะฟันรัน ร่วมถึงกิจกรรมพิเศษ กีฬาสำหรับเยาวชน ส่งเสริมให้เยาวชนสนใจกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเป็นกีฬาพื้นฐาน เพื่อปูรากฐานทักษะกีฬาและเสริมสร้างสุขภาพตั้งแต่ยังเยาวชน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเฉลิมฉลองวันโอลิมปิกสากล วันที่ 23 มิถุนายน 2. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกาย รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์บทความ

Date

25 ก.พ. 2566

Venue

ป่าเป๋ย ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน , กรุงเทพมหานคร

Website

Link

Title

Olympic Day 2023

Detail

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระสถาปนาของคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ หรือ International Olympic Committee ทุกวันที่ 23 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้คนทุกเพศ ทุกวัย หันมาสนใจการรักษาสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย โดยปีที่ผ่านมาได้มีการกระจายการจัดกิจกรรมออกสู่ต่างจังหวัด เพื่อสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับกีฬาYOUTH OLYMPIC รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมโอลิมปิก ปลูกฝังการออกกำลังกายและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความสนใจ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมในปี 2023 นี้ คณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมโอลิมปิก ปลูกฝังการออกกำลังกายและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการวิ่ง ในระยะ มินิมาราธอน และ ระยะฟันรัน ร่วมถึงกิจกรรมพิเศษ กีฬาสำหรับเยาวชน ส่งเสริมให้เยาวชนสนใจกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเป็นกีฬาพื้นฐาน เพื่อปูรากฐานทักษะกีฬาและเสริมสร้างสุขภาพตั้งแต่ยังเยาวชน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเฉลิมฉลองวันโอลิมปิกสากล วันที่ 23 มิถุนายน 2. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกาย รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์บทความ