banner

โพรแพ็ค เอเชีย 2022

งานแสดงสินค้านานาชาติด้านการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 29

แชร์บทความ

Date

15 มิ.ย. - 18 มิ.ย. 2565

Venue

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค , กรุงเทพมหานคร

Website

Link

Title

โพรแพ็ค เอเชีย 2022

Detail

งานแสดงสินค้านานาชาติด้านการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 29

แชร์บทความ