banner

SITE 2023

ร่วมสร้าง "หุ้นส่วนนวัตกรรม" เพื่อนำไทยก้าวไปสู่ชาตินวัตกรรมกับงาน "STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2023: SITE 2023" ได้ผนึกกำลัง 4 ภาคส่วนของประเทศ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2566 เปิดให้เข้าร่วมฟรีทุกกิจกรรม!

ร่วมติดตามการผนึกกำลังระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกับ 4 ภาคส่วนของประเทศ เพื่อนำไทยสู่ชาตินวัตกรรม ภายใต้แนวคิด INNOVATION PARTNERSHIP - TOGETHER WE GROW โดยภายในงานประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 1) FORUM  2) BUSINESS OPPORTUNITY  3) SHOW และ 4) AWARD

แชร์บทความ

Date

22 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 2566

Venue

QSNCC , กรุงเทพมหานคร

Website

Link

Title

SITE 2023

Detail

ร่วมสร้าง "หุ้นส่วนนวัตกรรม" เพื่อนำไทยก้าวไปสู่ชาตินวัตกรรมกับงาน "STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2023: SITE 2023" ได้ผนึกกำลัง 4 ภาคส่วนของประเทศ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2566 เปิดให้เข้าร่วมฟรีทุกกิจกรรม!

ร่วมติดตามการผนึกกำลังระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกับ 4 ภาคส่วนของประเทศ เพื่อนำไทยสู่ชาตินวัตกรรม ภายใต้แนวคิด INNOVATION PARTNERSHIP - TOGETHER WE GROW โดยภายในงานประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 1) FORUM  2) BUSINESS OPPORTUNITY  3) SHOW และ 4) AWARD

แชร์บทความ