นครศรีธรรมราช

ระยะเวลา

1
วัน

กิจกรรม

การเดินทาง

 • 08:00 MUST SEE : ย่านท่าวัง-ท่ามอญ   MUST SEE : ย่านท่าวัง-ท่ามอญ

  เข้าเยี่ยมชมชุมชนท่าวัง-ท่ามอญ ย่านเมืองเก่าที่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าสำคัญของ จ. นครศรีธรรมราช เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านสถาปัตยกรรมและสถานที่สำคัญในชุมชน เช่น วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร กุฏิสงฆ์ 100 ปี วัดจันทราราม ศาลเจ้ากวนอู และห้องแถวสไตล์โคโลเนียล

 • 11:00 MUST SEE & EAT : บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์   MUST SEE & EAT : บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์   MUST SEE & EAT : บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์

  เข้าชมความงามของเรือนไทยโบราณ บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์เรือนไทยที่มีลักษณะโดดเด่นด้วยรายละเอียดทางประวัติศาสตร์ด้วยองค์ประกอบ เช่น เป็นบ้านชั้นเดียว มีใต้ถุนโล่ง หลังคาทรงปั้นหยา และมีเฉลียงด้านหน้า 2 ด้าน เดิมเป็นที่พักของขุนรัฐวุฒิ วิชาญ นายอำเภอเมืองกลาย ปัจจุบันทายาทของตระกูลได้บูรณะและดัดแปลงสถานที่นี้เป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวนครศรีธรรมราช บริเวณพื้นที่โล่งใต้ถุนบ้านของพิพิธภัณฑ์สามารถรองรับการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแบบส่วนตัวในสไตล์ของชาวนครได้

 • 14:00 MUST SEE : บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน   MUST SEE : บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

  เข้าชมพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงแห่งแรกของไทยที่บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน ผู้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน) ซึ่งพิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Thailand Tourism Awards) ถึง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมและโบราณสถาน ปี พ.ศ.2539 และรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ ปี พ.ศ. 2542 ภายในจัดแสดงรูปหนังตะลุงโบราณของภาคใต้ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี รวมถึงรูปหนังตะลุงในภูมิภาคต่างๆ และรูปหนังตะลุงนานาชาติ นอกจากนี้มีห้องจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านภาคใต้ เวทีสาธิตเชิดหนังตะลุง และการสาธิตแกะตัวหนังตะลุง

 • 17:00 MUST JOIN : The Twin Lotus Hotel   MUST JOIN : The Twin Lotus Hotel

  เดินทางเข้าที่พักที่ The Twin Lotus Hotel โรงแรมหรูใจกลางเมืองนครศรีธรรมราช มีห้องประชุมหลากหลายรูปแบบ สามารถรองรับแขกได้มากถึง 1,000 คน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน นอกจากนี้มีห้องอาหารไทย จีน นานาชาติ สามารถรองรับที่นั่งได้มากกว่า 250 คน