เมืองที่มีศักยภาพ

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

การเดินทางมา จ. กาญจนบุรี สามารถเดินทางด้วยรถไฟ รถโดยสารสาธารณะ หรือด้วยรถยนต์ส่วนตัว 

จ.กาญจนบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่สอง นั่นคือเส้นทางรถไฟสายมรณะ ที่ดึงดูดนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยงเชิงประวิติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่สองอีกมากมาย เช่น สุสานทหารพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว หรือ พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า ที่จัดแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์มากมาย 

จ.กาญจนบุรี ยังเป็นเมืองไมซ์ที่มีสถานที่รองรับการจัดกิจกรรมไมซ์แนว Adventure ได้หลายรูปแบบ เช่น สวนไทรโยค รีสอร์ท ที่มีกิจกรรมล่องแพ พายเรือคายัก หรือ Walk Rally ที่เหมาะกับการทำกิจกรรม Team Building หรือสวนสัตว์เปิด ซาฟารี พาร์ค แอนด์ แคมป์ ที่รองรับการทำกิจกรรม Team Building กิจกรรมแนวแคมป์ไฟแบบหมู่คณะที่รองรับนักเดินทางไมซ์ได้ถึง 1,200 คน