เมืองที่มีศักยภาพ

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

การเดินทางมา จ. พระนครศรีอยุธา สามารถเดินทางด้วยรถไฟ รถโดยสารสาธารณะ หรือด้วยรถยนต์ส่วนตัว 

จ. พระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองหลวงของสยามมาเป็นเวลากว่า 400 ปี  และมีโบราณสถานสำคัญอยู่หลายแห่ง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 UNESCO มีมติให้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็น "เมืองมรดกโลก" (UNESCO World Heritage Sites) มีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณโบราณสถานเมืองอยุธยารวมพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 3,000 ไร่ ภายใต้ชื่อ "นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร“

นอกจากโบราณสถานแล้ว จ.พระนครศรีอยุธยา ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเกษตรกรรมอีกหลายแห่ง เช่น ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ  และเป็นเมืองไมซ์ที่มีสถานที่จัดงาน (Special Venue) ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย เช่น บ้านไทยคลองสระบัว  ส่วนที่พักก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบตั้งแต่โฮมสเตย์ที่สามารถเรียนรู้วิถีชุมชน เช่น โฮมสเตย์คลองรางจระเข้ ไปจนถึงโรงแรมระดับ 5 ดาว 

เพชรบุรี

เพชรบุรี

การเดินทางมา จ. เพชรบุรี  สามารถเดินทางด้วยรถไฟ รถโดยสารสาธารณะ หรือด้วยรถยนต์ส่วนตัว 

จ.เพชรบุรี เป็นเมืองไมซ์ใกล้กรุง ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร  และมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือป่าเขา เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2564 UNESCO มีมติให้ “กลุ่มป่าแก่งกระจาน” เป็น มรดกโลกทางธรรมชาติ นับเป็นมรดกโลกแห่งที่ 6 ของประเทศไทยด้วยความหลากหลายของพืชพันธ์และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร หนึ่งในกิจกรรมไมซ์แนว Adventure ที่ขึ้นชื่อของ จ. เพชรบุรี คือ การล่องแก่งในแม่น้ำเพชรบุรี ที่ยังคงความสวยงามของธรรมชาติ และยังมีบริการที่พักให้เลือกสรรหลากหลาย 

นอกจากจะเป็นเมืองไมซ์ตากอากาศที่มีชายหาดที่ทอดยาวแล้ว จ. เพชรบุรียังมีชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี ที่เปิดต้อนรับการเดินทางเป็นหมู่คณะของนักเดินทางไมซ์ในการทำกิจกรรม CSR หรือ Team Building โดยมีศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดพลับพลาชัยเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมอีกด้วย 

ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

การเดินทางมา จ. ประจวบคีรีขันธ์ สามารถเดินทางด้วยรถไฟ รถโดยสารสาธารณะ หรือด้วยรถยนต์ส่วนตัว 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเมืองไมซ์บนพื้นที่คาบสมุทรที่แคบและยาวลงไปทางภาคใต้ มีชายหาดที่ทอดยาวงดงาม และมี อ. หัวหิน เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงในระดับโลก และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น สถานีรถไฟหัวหิน ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีความสวยงาม โดยเฉพาะพลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ เป็นพลับพลาจัตุรมุข สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  นับเป็นอีกหนึ่งในความภูมิใจของชาวประจวบคีรีขันธ์  

นอกจากนี้ ยังมีสถานที่พิเศษสำหรับการประชุมสัมมนาและจัดเลี้ยงหลายรูปแบบ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างและดึงดูดนักเดินทางไมซ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่น โครงการพระราชดำริสวนป่าหาดทรายใหญ่ หรือศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า ที่สามารถรองรับการศึกษาดูงานแบบหมู่คณะได้ 

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

การเดินทางมา จ. กาญจนบุรี สามารถเดินทางด้วยรถไฟ รถโดยสารสาธารณะ หรือด้วยรถยนต์ส่วนตัว 

จ.กาญจนบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่สอง นั่นคือเส้นทางรถไฟสายมรณะ ที่ดึงดูดนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยงเชิงประวิติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่สองอีกมากมาย เช่น สุสานทหารพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว หรือ พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า ที่จัดแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์มากมาย 

จ.กาญจนบุรี ยังเป็นเมืองไมซ์ที่มีสถานที่รองรับการจัดกิจกรรมไมซ์แนว Adventure ได้หลายรูปแบบ เช่น สวนไทรโยค รีสอร์ท ที่มีกิจกรรมล่องแพ พายเรือคายัก หรือ Walk Rally ที่เหมาะกับการทำกิจกรรม Team Building หรือสวนสัตว์เปิด ซาฟารี พาร์ค แอนด์ แคมป์ ที่รองรับการทำกิจกรรม Team Building กิจกรรมแนวแคมป์ไฟแบบหมู่คณะที่รองรับนักเดินทางไมซ์ได้ถึง 1,200 คน