วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออนใต้

editor imageeditor image

จุดเริ่มต้นของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออนใต้ เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านจำนวน 11 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านต่างมีวัฒนธรรม วิถีชีวิต และผลิตภัณฑ์เด่นของตัวเอง จึงสร้างสรรค์เป็นเส้นทางไมซ์ภายใต้สโลแกน “พันนาพูเลา ร้อยเรื่องเล่า เมืองเก่าออนใต้” นำเสนอเรื่องผ้า งานจักสาน เครื่องปั้นดินเผาและการเกษตรอินทรีย์ สะท้อนวัฒนธรรมพื้นถิ่นและเอกลักษณ์ของชุมชน

กิจกรรมไมซ์

 • เรียนรู้กระบวนการทอผ้าฝ้าย ลองทอผ้าแบบกี่กระตุก
 • มัดย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ
 • ทำลูกประคบสมุนไพร
 • Cooking Class สไตล์ Farm to Table ใช้พืชผักจากแปลงปลูก
 • จัดงานเลี้ยงขันโตก งานประชุมที่ออนใต้ฟาร์ม
 • จัดทีมบิวดิ้งในฟาร์ม เช่น เพาะกล้า เก็บผัก ทำอาหาร
 • นั่งรถรางแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมตามฐานต่างๆในชุมชน

ไมซ์เช็คลิสต์

 • จำนวนที่รองรับได้ 100 คน
 • เหมาะกับ M และ I
 • จัดประชุมได้ที่ออนใต้ฟาร์ม

สถานที่ใกล้เคียง

 • ฟ้าใหม่ แฮนด์ลูม
 • วัดบ้านโห้ง
 • สวนศิลป์เตาออนใต้
 • วัดเชียงแสน

แชร์บทความ