Why Thailand

(JUL22) One Stop Service

editor image

ด้วยการบริการครบวงจร (One Stop Service) ที่อำนวยความสะดวกการจัดงานไมซ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจไมซ์ไทย ตลอดจนอำนวยความสะดวกการจัดกิจกรรมไมซ์ได้อย่างยั่งยืน ผ่านการเชื่อมโยงการให้บริการจัดงานไมซ์ด้วยระบบดิจิทัล ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้จัดงาน เจ้าของงาน และผู้เข้าร่วมงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลและการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ส่งผลให้ไทยสามารถยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ก้าวสู่ระดับโลกต่อไปได้อย่างภาคภูมิ 

1. การให้บริการที่สนามบิน (Service at the airport) 

การอำนวยความสะดวกให้นักเดินทางกลุ่มไมซ์ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทีเส็บมุ่งเน้นการบริการเพื่อสร้างความประทับใจและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งไมซ์ของภูมิภาคเอเซีย ซึ่งนับเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจของผู้ประกอบการไมซ์ที่จะเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานระดับโลก สร้างจุดเด่นและความประทับใจในการบริการต้อนรับนักเดินทางไมซ์จากทั่วทุกมุมโลก  

 • การให้บริการข้อมูลการขอรับการตรวจลงตรา หรือการขอวีซ่าก่อนการเดินทาง
 • การให้บริการไมซ์ เลน  (MICE LANE) เป็นการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองในช่องทางพิเศษ
 • การตรวจลงตราเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย (VISA On Arrival) 
 • ด่านควบคุมโรคติดต่อ (Health Control) 
 • เคาน์เตอร์ต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ (TCEB Information Center) เพื่อให้บริการข้อมูลและการให้ความช่วยเหลือ ณ สายพานรับกระเป๋าหมายเลข 18
 • การให้บริการจุดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งานไมซ์ในพื้นที่สนามบิน โดยเป็นการทำงานแบบบูรณา 
 • การร่วมกับ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

2. มาตรฐานการจัดงานและสถานที่จัดงาน 

ทีเส็บ ร่วมกับสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน และโรงแรมโซ แบงคอก จัดกิจกรรม  "TMVS Partnership Program" ครั้งที่ 5 เมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา มีการพบปะกันระหว่างสถานที่จัดงานไมซ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard – TMVS) และบริษัทออแกไนซ์เซอร์ที่ให้บริการการจัดงานในรูปแบบออนไซด์ / ไฮบริดอีเวนต์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่าย สร้างธุรกิจให้กับลูกค้า โรงแรมโซ แบงคอก ผ่านการรับรองมาตรฐานไมซ์ อาทิ TMVS, TSEMS และ AMVS นอกจากนี้ ยังมีความโดดเด่นในด้านการออกแบบสถานที่โดยมีแรงบันดาลใจจากสวนลุมพินีและปรัชญาฮวงจุ้ย ด้วยการนำคอนเซ็ปต์ที่ประกอบด้วยธาตุทั้ง 5 ได้แก่ ดิน น้ำ ไม้ โลหะ และไฟ และการออกแบบชุดเครื่องแบบพนักงาน การตกแต่งล็อบบี้ การออกแบบเลานจ์ คลับ ซิกเนเจอร์ จากดีไซน์เนอร์ระดับโลก และการบริหารจัดการดูแลพนักงาน โดยทาง So Bangkok เน้นว่า หากพนักงานมีความสุขก็จะดูแลลูกค้าให้มีความสุขเช่นกัน

editor image

Photo credit: FB MICE Capabilities 

Why Thailand

 • new-experience

  New Experience

 • various-places

  Variety of Venues

 • full-service

  One Stop Service

 • thai-identity

  Uniquely Thai

 • connecting-hub

  Connecting Hub