ทีเส็บ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทีเส็บ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ นำโดย นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ทีเส็บ, นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการทีเส็บ, นางสาววิชญา สุนทรศารทูล รองผู้อำนวยการทีเส็บ พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการ ฝ่ายต่างๆ และพนักงาน เป็นตัวแทนทีเส็บ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ ณ สำนักงานฯ ชั้น 25

editor image

editor image

editor image

editor image

Share articles