โครงการ “ไมซ์” รุ่นใหม่ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงซีรีย์ สู่การปฏิบัติจริง

โครงการ “ไมซ์” รุ่นใหม่ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงซีรีย์ สู่การปฏิบัติจริง

จัดขึ้นวันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา : 13.00 – 16.30 น.

สถานที่จัดงาน : ห้อง Exhibition Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

Share articles

Date

27 March 2023

Venue

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) , Songkhla

Website

Link

Title

โครงการ “ไมซ์” รุ่นใหม่ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงซีรีย์ สู่การปฏิบัติจริง

Detail

โครงการ “ไมซ์” รุ่นใหม่ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงซีรีย์ สู่การปฏิบัติจริง

จัดขึ้นวันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา : 13.00 – 16.30 น.

สถานที่จัดงาน : ห้อง Exhibition Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

Share articles