banner

Chiangrai Art Festival 2023

"สายอาร์ต สายถ่ายรูป สายแคมป์ ไม่ควรพลาด

ขัวศิลปะประกาศจัดแน่นอนเชียงรายอาร์ตเฟสติวัล 2023 ตอน : อาร์ตแคมป์ อาร์ตเฟส 

Chiangrai art festival 2023 : Art camp Art fest. 

24-26 กุมภาพันธ์ 2566 บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ ณ โครงการก่อสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM)  ขัวศิลปะแห่งใหม่ พบกับ 6 โซน ที่อัดแน่นด้วยกิจกรรมหลากหลาย "

Share articles

Date

24 February - 26 February 2023

Venue

หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (ขัวศิลปะแห่งใหม่) , Chiang Rai

Website

Link

Title

Chiangrai Art Festival 2023

Detail

"สายอาร์ต สายถ่ายรูป สายแคมป์ ไม่ควรพลาด

ขัวศิลปะประกาศจัดแน่นอนเชียงรายอาร์ตเฟสติวัล 2023 ตอน : อาร์ตแคมป์ อาร์ตเฟส 

Chiangrai art festival 2023 : Art camp Art fest. 

24-26 กุมภาพันธ์ 2566 บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ ณ โครงการก่อสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM)  ขัวศิลปะแห่งใหม่ พบกับ 6 โซน ที่อัดแน่นด้วยกิจกรรมหลากหลาย "

Share articles