banner

มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ ชุด “วิมายะนาฏการ”

ชมการแสดงนาฏการที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม การแสดง แสง สี เสียง มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ ” วิมายะนาฏการ เป็นการแสดงประกอบแสง-เสียงขนาดเล็ก เพื่อบอกเล่าถึงความเจริญรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีตกาลของเมืองพิมายและอารยธรรมขอมโบราณ “ปราสาทหินพิมาย” 

เปิดให้เข้าชมการแสดงฟรี

Share articles

Date

18 February 2023

Venue

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา , Bangkok

Website

Link

Title

มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ ชุด “วิมายะนาฏการ”

Detail

ชมการแสดงนาฏการที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม การแสดง แสง สี เสียง มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ ” วิมายะนาฏการ เป็นการแสดงประกอบแสง-เสียงขนาดเล็ก เพื่อบอกเล่าถึงความเจริญรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีตกาลของเมืองพิมายและอารยธรรมขอมโบราณ “ปราสาทหินพิมาย” 

เปิดให้เข้าชมการแสดงฟรี

Share articles