banner

เอื้องผึ้ง ems HALF MARATHOM 2023

"เอื้องผึ้ง EMS Minimarathon 2023

รายได้ทั้งหมด 100% มอบให้กู้ชีพเอื้องผึ้ง จัดทำธนาคารการแพทย์สำหรับผู้ป่วย

ดำเนินงานโดยชมรมล่นเอาม่วน และนักวิ่งแฟนซีสร้างสีสรรค์ CNX"

Share articles

Date

12 February 2023

Venue

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง จ.เชียงใหม่ , Chiang Mai

Website

Link

Title

เอื้องผึ้ง ems HALF MARATHOM 2023

Detail

"เอื้องผึ้ง EMS Minimarathon 2023

รายได้ทั้งหมด 100% มอบให้กู้ชีพเอื้องผึ้ง จัดทำธนาคารการแพทย์สำหรับผู้ป่วย

ดำเนินงานโดยชมรมล่นเอาม่วน และนักวิ่งแฟนซีสร้างสีสรรค์ CNX"

Share articles