banner

งานมรดกโลกบ้านเชียง

จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เทศบาลตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยว จัดงานมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2566 10-12 กุมภาพันธ์นี้ ชมขบวนแห่เทิดพระเกียรติ การแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม "ตำนานวิถีชีวิต มรดกโลกบ้านเชียง" วิถีคนวิถีควายมรดกไทยมรดกโลก การเสวนาวิชาการ และกิจกรรมอีกมากมาย

Share articles

Date

10 February - 12 February 2023

Venue

ณ พื้นที่บริเวณลานวัฒนธรรมชุมชนบ้านเชียง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง และรอบสวนสาธารณะบึงนาคำ ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี , Udon Thani

Website

Link

Title

งานมรดกโลกบ้านเชียง

Detail

จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เทศบาลตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยว จัดงานมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2566 10-12 กุมภาพันธ์นี้ ชมขบวนแห่เทิดพระเกียรติ การแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม "ตำนานวิถีชีวิต มรดกโลกบ้านเชียง" วิถีคนวิถีควายมรดกไทยมรดกโลก การเสวนาวิชาการ และกิจกรรมอีกมากมาย

Share articles