banner

Chiang Mai Blooms 2024

Chiang Mai Blooms 2024  บรรยากาศแห่งความสุขกำลังจะกลับมาอีกครั้ง ตามรอยดอกไม้ทั่วเมืองเชียงใหม่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 เชียงใหม่ – สมาคมการค้า วิศิษฎ์ล้านนาเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วเมืองเชียงใหม่ ชวนคุณมาค้นพบเสน่ห์เมืองหลวงแห่งไม้ดอกอีกครั้ง ในเทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน Chiang Mai Blooms 2024 ปีที่  7 ในแนวคิด Secrets of Flowers โครงการนำร่องสร้างสรรค์กิจกรรมเปลี่ยนวิถีใหม่ผ่านงานเทศกาล สะท้อนความร่วมมือร่วมใจของคนเชียงใหม่ ผ่านเทศกาลที่มีอัตลักษณ์ วิถีชีวิต และเศรษฐกิจ เพื่อให้เมืองเติบโตอย่างยั่งยืนเผยความลับหอมหวนแห่งชีวิตสุนทรีย์ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้

Share articles

Date

01 February - 29 February 2024

Venue

Chiang Mai , Chiang Mai

Website

Link

Title

Chiang Mai Blooms 2024

Detail

Chiang Mai Blooms 2024  บรรยากาศแห่งความสุขกำลังจะกลับมาอีกครั้ง ตามรอยดอกไม้ทั่วเมืองเชียงใหม่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 เชียงใหม่ – สมาคมการค้า วิศิษฎ์ล้านนาเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วเมืองเชียงใหม่ ชวนคุณมาค้นพบเสน่ห์เมืองหลวงแห่งไม้ดอกอีกครั้ง ในเทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน Chiang Mai Blooms 2024 ปีที่  7 ในแนวคิด Secrets of Flowers โครงการนำร่องสร้างสรรค์กิจกรรมเปลี่ยนวิถีใหม่ผ่านงานเทศกาล สะท้อนความร่วมมือร่วมใจของคนเชียงใหม่ ผ่านเทศกาลที่มีอัตลักษณ์ วิถีชีวิต และเศรษฐกิจ เพื่อให้เมืองเติบโตอย่างยั่งยืนเผยความลับหอมหวนแห่งชีวิตสุนทรีย์ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้

Share articles

Photo Gallery