banner

Innovation Summit Bangkok 2023

งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งปี โดย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดโอกาสให้คุณรับความท้าทายใหม่ๆ และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในยุคดิจิทัลให้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งในงานคุณจะได้พบกับ มุมมองเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญและผู้นำทางความคิดในโลกอุตสาหกรรม การจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยในพื้นที่กว่า 4,500 ตร.ม. และโซลูชันการจัดการพลังงานเพื่อให้ธุรกิจเติบโตควบคู่กับโลกที่ยั่งยืน

  • ถ้าคุณอยากให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
  • ถ้าคุณอยากให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลง
  • ถ้าคุณอยากสร้างโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในชีวิต
  • ถ้าคุณคือคนที่ใช่! มาร่วมขับเคลื่อนโลกอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

Share articles

Date

05 July - 06 July 2023

Venue

BITEC , Bangkok

Website

Link

Title

Innovation Summit Bangkok 2023

Detail

งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งปี โดย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดโอกาสให้คุณรับความท้าทายใหม่ๆ และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในยุคดิจิทัลให้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งในงานคุณจะได้พบกับ มุมมองเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญและผู้นำทางความคิดในโลกอุตสาหกรรม การจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยในพื้นที่กว่า 4,500 ตร.ม. และโซลูชันการจัดการพลังงานเพื่อให้ธุรกิจเติบโตควบคู่กับโลกที่ยั่งยืน

  • ถ้าคุณอยากให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
  • ถ้าคุณอยากให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลง
  • ถ้าคุณอยากสร้างโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในชีวิต
  • ถ้าคุณคือคนที่ใช่! มาร่วมขับเคลื่อนโลกอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

Share articles